Projekt ogólnomiejski NR 94:

Odblokujmy skrzyżowania

Projekt odrzucony: Zgodnie z pkt 4 i 6 § 16 uchwały nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, zgłoszony projekt nr BO.OM.94/19 nie może zostać zrealizowany. Ponadto, szacowane koszty nie są wystraczające, aby zrealizować projekt. W 2019 roku dokonana zostanie ewaluacja systemu monitoringu wizyjnego, gdzie ocenie poddany zostanie wpływ kamer na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęta zostanie decyzja, co do dalszych kierunków rozwoju tego narzędzia w Krakowie. W ramach ewaluacji wytypowane zostaną kolejne obszary na terenie Miasta, w których będą instalowane kamery systemu nadzoru otwartej przestrzeni publicznej. Ewentualna dalsza rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego planowana na rok 2020 musi być skoordynowana z rozwojem infrastruktury teletechnicznej, w tym z dalszą rozbudową sieci światłowodowej. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. 1. monitoring wizyjny należy stosować „(…)jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”. Przywołując 39 punkt preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” (…)Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”, w związku z czym monitoring wizyjny należy traktować jako jeden z elementów wielu innych działań zmierzających do budowy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a jego instalacja musi opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Matecznego

Opis projektu

Projekt zakłada montaż 4 kamer na rondzie Matecznego, stworzenie oprogramowania systemu we współpracy z Katedrą Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, utrzymanie 1/4 etatu w odpowiednich służbach przez okres jednego roku (policja, straż miejska, inspekcja transportu drogowego).
Nie ma konieczności nanoszenia nowego oznakowania, gdyż na wjeździe do miasta są już tablice "miasto monitorowane", kamery nie potrzebują dodatkowych linii a przepisy dla kierowców są jednoznaczne.
 
System automatycznie wykrywałby wykroczenie, przesyłałby do operatora krótkie filmiki dokumentujące zdarzenia spełniające kryteria brzegowe, a operator oceniałby postępowanie kierującego i w razie potwierdzenia wykroczenia wystawiałby wezwanie identyczne jak aktualnie występuje przy fotoradarach. Jeśli wykroczenie spowodowane byłoby wyższą koniecznością to osoba obsługująca podejmowałaby decyzję o nie wszczynaniu postępowania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Niemalże każdego dnia stoimy samochodami w korkach. Często winne nie jest ustawienie sygnalizacji świetlnej, wypadek, kolejny remont ale inny kierowca, który łamiąc prawo wjechał na skrzyżowanie i nam zablokował drogę. Nerwy, klakson ale nic nie poradzimy. Prawo o Ruchu Drogowym (popularnie zwane kodeksem) jasno zabrania takiego zachowania. Gdzie jest policja? Dlaczego nie ukaże tego kierowcy, który wszystkim wokół ruch utrudnia lub uniemożliwia? Taryfikator jasno określa, że za takie zachowanie należy się 300 złotowy mandat i 2 punkty karne.
Często złe zachowanie jednego czy dwóch kierowców potrafi stworzyć zator, który zatrzyma tramwaj z 300 osobami wewnątrz, autobus lub kilkadziesiąt aut osobowych. Bardzo często też zachowanie to jest zaraźliwe i jeśli jeden kierowca źle się zachowa to inni go naśladują.
 
Rozwiązanie zostało wymyślone wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych i zostało skopiowane przez inne kraje. Często nazywane jest "Yellow box." Głównym powodem popularności tego rozwiązania jest jego bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie korków w mieście przez zwiększenie przepustowości skrzyżowań w czasie największego ruchu.
 
Przykłady zablokowania ruchu w Krakowie:
 
Tramwaj zablokowany przez kierującą białym samochodem (źródło "Facebook: Święte krowy krakowskie")
 
Blokada ronda.
Zablokowane skrzyżowanie

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Utrzymanie kamer Koszty prądu, przesyłu danych oraz czyszczenia w ciągu 1 roku pracy 5 000,00 PLN
Wyposażenie stanowiska operatora Podstawowe wyposażenie stanowiska operatora: komputer wraz z akcesoriami, meble 2 500,00 PLN
Utrzymanie 1/4 etatu Koszt utrzymania 1/4 etatu przy założeniu 6000 zł/etat/miesiąc 18 000,00 PLN
Stworzenie systemu informatycznego Stworzenie systemu detekcji zdarzeń spełniających kryteria brzegowe we współpracy z Katedrą Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej 1,00 PLN
Kamery montaż 4 kamer na istniejących wysięgnikach, doprowadzenie okablowania, dołożenie niezbędnych modułów do istniejących skrzynek kontrolnych 20 000,00 PLN
45 501,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uzgodnienia ze służbami Ustalenie kryteriów brzegowych, uzgodnienie szczegółów współpracy IV kwartał 2019r.
Montaż kamer Montaż kamer i niezbędnego wyposażenia na rondzie Matecznego I kwartał 2020r.
Przygotowanie systemu Stworzenie systemu informatycznego do obsługi kamer pierwsza połowa 2020r.
Uruchomienie systemu i przekazanie służbom Oficjalne przekazanie systemu odpowiednim służbom i rozpoczęcie karania kierowców za wykroczenia czerwiec 2020r.
Praca systemu ze środków BO Okres próbny systemu czerwiec 2020 - czerwiec 2021
Ocena pracy systemu Przeprowadzenie oceny użyteczności systemu, podjęcie decyzji o jego dalszym użytkowaniu. czerwiec 2021

Galeria

45 501,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×