Projekt ogólnomiejski NR 86:

ORLIK POD BALONEM

Projekt odrzucony: Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Bardzo wysokie koszty utrzymania obiektu (balonu, hali pneumatycznej), które potencjalnie generowały by wnoszenie opłat za korzystanie z obiektu a co za tym idzie brak ogólnodostępności. Szacuje się iż miesięczne utrzymanie obiektu (balonu) to koszt od 15 -20 tys. zł.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Boisko Orlik - Kraków - ul. Myśliwska 67 (50.04459071630789, 20.00175690042738)

Opis projektu

Dzięki tej inwestycji możliwa będzie aktywizacja wszystkich miłośników piłki nożne nie tylko w okresie letnim, ale również zimowym. Powstanie w ten sposób pierwsze całoroczne boisko na kompleksie Orlik w Krakowie,z którego będzie można korzystać przez cały rok, niezależnie od temperatury czy opadów. Kryte boisko rozwiąże rozwiąże również problem z salami sportowymi w szkołach znajdujących się na terenie os. Płaszów, os. Rybitw, os. Przewóz a także części Krakowa,które w ciągu okresu zimowego są w pełni wykorzystane, a potrzeby są o wiele większe. Cierpią na tym wszystkim kluby sportowe, które z tego powodu albo muszą odwoływać treningi albo muszą zmniejszać przedział czasowy treningów (przez co tracą na tym przede wszystkim dzieci i młodzież, które w tych klubach trenują). Kluby piłkarskie z tej części dzielnicy Podgórza będą miały również świetne miejsca do organizacji testów swoim zawodnikom oraz osobom nieuprawiającym sportu. Do najpopularniejszych testów dla piłkarzy nożnych zalicza się min.: beep-test oraz bieg na dystansie 30m. Aby testy były miarodajne, należy je przeprowadzać nie tylko w zbliżonych warunkach pogodowych, ale również na podobnej nawierzchni. Dzięki balonowi, takie testy będzie można przeprowadzać w ciągu całego roku. Warto dodać,że zawodnicy którzy biorą udział w tego typu testach w halach szkolnych narzekają na śliskie podłoże tych hal. Taki obiekt gwarantuje najlepsze warunki do przeprowadzania testów piłkarskich we wszystkich grupach wiekowych, Gra na takim boisku w przeciwieństwie do gry na hali odzwierciedla warunki "meczowe" co jest bardzo ważne w przypadku szkolenia dzieci i młodzieży. Osoby uprawiające piłkę nożną powinny trenować grę w warunkach "meczowych" zgodnie z zasadami "Narodowego Modelu Gry" a są to między innymi: wyrzucanie albo wprowadzanie autów, gra bez ścian, gra w określonym ustawieniu, gra w określonym przedziale czasowym, gra w strefach (niskiej, wysokiej, średniej), stałe fragmenty gry w ofensywie oraz w defensywie i wiele innych ważnych elementów. Dzieci trenujące na hali są pozbawione elementu "meczowego" (w przeciwieństwie do rówieśników z Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Francji czy chociażby Niemiec - gdzie takie boiska są na porządku dziennym albo dzieci trenują cały rok na dworze ze względu na inne uwarunkowania klimatyczne), dlatego bardzo ważnym jest, by w okresie zimowym zadbać o prawidłowy rozwój i aktywność fizyczną nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób w każdym wieku. Na koniec Orlik zadaszony balonem, może też zostać wykorzystany jako np. hala sportowa dla szkoły, przedszkola, żłobka, czy innej placówki oświatowej, które znajdują się na terenie tej części Dzielnicy XIII. W związku z tym należy też dostosować szatnie do możliwości wejścia z szatni na Orlika. Projekt jest uzgodniony z Operatorem Orlika. ( Załącznik wraz z listą poparcia do projektu w formie pisemnej)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z realizacji zadania będę korzystały wszystkie grupy wiekowe mieszkańców os. Płaszów, os. Rybitwy, os. Przewóz, a w szczególności dzieci oraz młodzież zamieszkująca na tych osiedlach.. Projekt jest również kierowany do wszystkich osób, które lubią aktywne spędzanie wolnego czas oraz do osób, które są kibicami piłki nożnej, i zamierzają w sposób bierny śledzić rozgrywane mecze oraz treningi odbywające się na tym obiekcie. Projekt ten jest również skierowany w kierunku klubów sportowych, które nie tylko popularyzują uprawianie sportu jaką jest piłka nożna, ale również mają za zadanie zrzeszać zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Zadanie klubów to również organizacja zawodów sportowych, które powinny się odbywać na specjalnie przystosowanych do tego obiektach, dlatego projekt jest skierowany również do klubów z części dzielnicy XIII i nie tylko, które będą mogły dbać o prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest także do pozostałych mieszkańców lubiących aktywnie spędzać czas grając w gry zespołowe, uczestnicząc w turniejach.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wykonania obiektu wraz z projektem. Całkowity koszt wykonania prac adaptacyjnych , budowlanych i zagospodarowania terenu. 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektu i przetarg Opracowanie projektu , przetarg na realizację projektu 01.03.2020
Realizacja zadania Zakup i montaż Balonu 30.10.2020

Galeria

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×