Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 170:

Ekrany wzdłuż Stella-Sawickiego - bezpieczniej i ciszej

Projekt odrzucony: Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §16.1 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: - pkt.4,”które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami , strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta” Zakres wniosku obejmuje wykonanie ekranów akustycznych na wysokości bloków nr 1 oraz 4 położonych przy ul. Orlińskiego , na działkach nr 157/266, 157/276, 157/308 , 157/310 obr 7 Nowa Huta. W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz mapy akustycznej Miasta Krakowa wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku w rejonie zabudowy przy ul. Orlińskiego 1 i 4 ( hałas od strony ul. Stella- Sawickiego) pomiary na fasadach budynku nie wykazały przekroczeń. Ponadto wnioskowany odcinek ul. Stella- Sawickiego w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego znajduje się w rezerwie terenu pod realizację inwestycji miejskiej mającej na celu budowę linii tramwajowej w ul. Stella- Sawickiego. Rozpoczęcie realizacja zadania planowana jest na 2023 r.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki położone wzdłuż ulicy Stella-Sawickiego w pasie drogowym: nr 157/266, 157/276, 157/308, 157/310

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. I. Stella-Sawickiego na wysokości bloków położonych przy ul. B. Orlińskiego 1 oraz ul. B. Orlińskiego 4.  Inwestycja ta pozwoli bezpiecznie poruszać się chodnikiem wzdłuż ulicy Stella-Sawickiego usytuowanym w niedalekiej odległości od ruchliwej drogi. Projekt powinien uwzględniać maksymalną wysokość ekranów w celu wyciszenia hałasu dochodzącego z drogi głównej dla mieszkańców nowo powstałego osiedla. Projekt powinien zakładać budowę ekranów dźwiękochłonnych lub rozpraszających dźwięki lub ich kombinację, z wkomponowaną roślinnością dla zachowania estetyki konstrukcji, a także poprawy mikroklimatu otoczenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wybudowanie ekranów wzdłuż nowo powstałego osiedla, gdzie chodnik znajduje się blisko drogi głównej zapewni bezpieczeństwo pieszym, a także rowerzystom, gdyż wzdłuż proponowanej inwestycji przebiega także ścieżka rowerowa. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przejścia chodnikiem wzdłuż drogi, na której większość przejeżdżających samochodów przekracza znacznie dopuszczalną prędkość, a wzdłuż której nie ma żadnego zabezpieczenia dla pieszych oddzielonych od drogi wyłącznie wąskim pasem zieleni. Na tym odcinku samochody przejeżdżające przez ul. I. Stella-Sawickiego mają największą prędkość i zdarzyły się przypadki kiedy samochód wjechał na chodnik łamiąc przy tym latarnię czy też wypadały w stronę pieszych elementy wylatujące spod kół rozpędzonych samochodów. Ekrany uchronią pieszych i rowerzystów przed tymi niebezpiecznymi sytuacjami. Nadto uchronią przed ochlapywaniem w trakcie deszczu przez pędzące samochody.
 
Ekrany spełnią także funkcję wyciszającą dla nowo powstałego osiedla i pozwolą zmniejszyć uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z jednej z głównych arterii Krakowa, na której, z racji wielu inwestycji w okolicy znacznie zwiększyło się natężenie ruchu, co spotęgowało hałas odczuwalny przez mieszkańców nie tylko za dnia, ale też w nocy, zwłaszcza w związku z przekroczeniami dozwolonej prędkości przez użytkowników drogi.
 
Wzdłuż ul. Stella-Sawickiego na wysokości osiedla Dywizjonu 303 znajdują się już ekrany akustyczne, więc budowa w ramach proponowanego projektu byłaby uzupełnieniem ochrony dla mieszkańców oraz użytkowników chodnika, których liczba znacznie wzrosła w związku ze znacznym zwiększeniem się liczby mieszkańców w okolicy.
Budowa proponowanych ekranów pokrytych zielenią pozwoli na wkomponowanie ich w powstający tuż obok park oraz umożliwi wraz z wałami ziemnymi planowanymi na terenie parku na swobodne i spokojne przejście wzdłuż hałaśliwej drogi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
ekrany akustyczne obliczona długość 240 m ekranów i wysokość 8 m 1 536 000,00 PLN
posadzenie pnączy wyliczona długość pnączy 240 m 19 200,00 PLN
1 555 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przygotowanie projektu inwestycji oraz niezbędnych pozwoleń i dokumentacji pierwsza połowa 2020 r.
realizacja inwestycji druga połowa 2020 r.

Galeria

1 555 200,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×