Strona archiwalna
Projekt lokalny - Dzielnica XI NR 11:

Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica XI - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” 30-611 Kraków, ul Bujaka 15.

Opis projektu

  1. W  MLZPiT „Krakowiak” uczestniczy ponad 450 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Dzielnicy XI. Niestety Placówka nie może zapewnić butów tanecznych, które są nieodzownym elementem stroju dla wszystkich członków zespołu występujących na scenie. Dlatego w ramach projektu zostaną  zakupione buty taneczne dla dzieci. Dzięki tym zakupom większa liczba dzieci będzie mogła jednocześnie wystąpić na scenach zarówno wewnętrznych jak i plenerowych promując Dzielnicę i Miasto Kraków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Problemem , który ogranicza liczbę dzieci występujących na scenie, to brak odpowiedniego obuwia tanecznego, które stanowi nieodzowny element stroju. Dzieci z grup młodszych z powodu braku butów do tańca tańczą w baletkach. Niestety baletki nie sprawdzają się na  niektórych scenach np. plenerowych, ze względów bezpieczeństwa, różnorodność podestów tanecznych oraz zmieniające się niejednokrotnie warunki  atmosferyczne (deszcz).
Zdarza się, że  zbyt mała ilość kompletnych strojów i brak odpowiedniego obuwia tanecznego uniemożliwia występ niektórym dzieciom. Buty taneczne są bardzo drogie i rodziców nie stać na taki zakup, dlatego wypożyczają obuwie z Zespołu.
Zespół Krakowiak udostępnia  również stroje dla dzieci na uroczystości organizowane w przedszkolach i szkołach Dzielnicy XI . Niestety nie zawsze kompletne - bez butów.
Niniejszy projekt służyć będzie dzieciom z Podgórza Duchackiego  w wieku 6 – 13 lat, które uczą się tańca w Krakowiaku. Wartym jednak podkreślenia jest fakt, że buty nie są przypisane do jednego dziecka, ale są udostępniane wielu dzieciom co oznacza, że liczba dzieci, która skorzysta dzięki projektowi  będzie znacznie większa.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak Obuwie taneczne typu: oberek, spotykanki, krakowskie 10 000,00 PLN
10 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak Rozeznanie rynku, wybór wykonawców oraz okres realizacji zadania styczeń - czerwiec 2020.
Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak rozeznanie rynku, rozesłanie zapytań ofertowych, analiza ofert styczeń 2020
Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak złożenie zamówienia luty 2020
Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak Zakończenie realizacji zadania czerwiec 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Wiele z tych zajęć to zajęcia artystyczne i taneczne, organizowane na różnych scenach, zarówno wewnętrznych, jak i plenerowych. Zakup obuwia tanecznego pozwoli najmniejszym uczestnikom zajęć na udział w różnego rodzaju występach i przedstawieniach, bez względu na różnorodność podestów tanecznych czy zmieniające się warunki atmosferyczne (deszcz). Zakupione buty oprócz funkcji użytecznej, będą miały również walor estetyczny, który podniesie wartość artystyczną prezentowanego przez placówkę programu. Ponadto, będą mogły zostać wykorzystane również podczas uroczystości organizowanych przez inne szkoły i placówki z terenu Dzielnicy XI oraz pozwolą na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków podczas różnego typu występów Zespołu.
10 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×