Projekt ogólnomiejski NR 78:

SREBRNY LISTEK DLA SENIORA -KIEROWCY

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Podczas imprez senioralnych , w Centrach Aktywności Seniora , w trakcie kontroli drogowych przez Policję i Straż Miejską

Dodatkowe lokalizacje: Całe miasto Kraków tj w 18 Dzielnicach

Opis projektu

Projekt zakłada zakup srebrnych listków odblaskowych dla kierowcy seniora , który należy nakleić na szybie samochodu, aby w ten sposób informować ,że samochodem porusza się osoba starsza i należy zachować ostrożność i cierpliwość. Będzie to zarazem promocja znaczka "" Srebrny Listek "" Wraz z wiekiem pewne funkcje psychomotoryczne - słabną - to naturalne . Okazuje się ,że większość kierowców seniorów pewne ograniczenia kompensuje wolniejszą jazdą. Istnieje możliwość dogodnego rozprowadzania znaczka .

UZASADNIENIE PROJEKTU

Potrzeba realizacji w/w projektu ma bardzo duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym . Będzie również ważną informacją dla innych użytkowników  samochodów , o zachowaniu ostrożności . Senior niejednokrotnie posiada słabszy refleks , jak również słabszy wzrok ,co nie może wykluczać go z możliwości czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Nakleje3nie listka przez seniora 60+ wymusi niejednokrotnie ostrożniejsze zachowania w ruchu drogowym przez pozostałych kierujących.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Srebrny listek odblaskowy udział osób w projekcie ok. 10.000 60 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie dystrybutora Listka Wybór koncepcji srebrnego listka / kształt , wielkość I kwartał 2020 r
Sukcesywne rozprowadzanie wśród seniorów cały rok2020r
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze poprzez oznaczenie samochodów prowadzonych przez osoby starsze; uwrażliwienie innych uczestników ruchu drogowego na kierowców w podeszłym wieku.
60 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×