Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 8:

Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 10 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: W osiedlu Opatkowice remont dot. odcinka od ul. Kłuszyńskiej 46 od SP134 wzdłuż ul. Kłuszyńskiej (kowta 100 000 zł do wyczerpania środków). W osiedlu Kliny remont dot. odcinka jezdni przy ul. Dr Judyma od skrzyżowania z ul. Banachiewicza w stronę ul. Zakopianskiej (kwota 134 000 zł do wyczerpania środków). W osiedlu Swoszowice dot. odcinka chodnika przy ul. Szybisko od ul. Chałubińskiego w stronę ul. Myślenickiej (kwota 100 000 zł do wyczerpania środków).

Dodatkowe lokalizacje: Ulica Kłuszyńska w osiedlu Opatkowice. Ulica Dr Judyma w osiedlu Kliny. Ulica Szybisko w osiedlu Swoszowice.

Opis projektu

Zadanie ma na celu kompleksowy remont chodników oraz jezdni wzdłuż ulic: Kłuszyńskiej, Dr Judyma i Szybisko na terenie Dzielnicy X tj. wymianę krawężników, zamianę płyt chodników na kostkę brukową, wyrównanie podbudowy, wymianę nawierzchni jezdni). Obecny stan chodników i dróg na ww. ulicach utrudnia mieszkańcom poruszanie się (zniszczone krawężniki, nierówności, miejscami odstające płyty chodnikowe, dziurawa nawierzchnia jezdni).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury chodnikowej i drogowej na terenie Dzielnicy X. Wytypowane w projekcie lokalizacje cechują się wysokim natężenie ruchu pieszych i pojazdów. Wykonanie zadania poprawi komfort poruszania się nie tylko mieszkańców Dzielnicy X, ale całego Krakowa.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont chodnika w osiedlu Opatkowice Ul. Kłuszyńska 46 (od SP134 w kierunku ul. Taklińskiego do wyczerpania środków). 100 000,00 PLN
Remont nawierzchni jezdni w osiedlu Kliny Ul. Dr Judyma (od ul. Banachiewicza w kierunku ul. Zakopiańskiej do wyczerpania środków). 134 000,00 PLN
Remont chodnika w os. Swoszowice Ul. Szybisko (od ul. Chałubińskiego w kierunku ul. Myślenickiej do wyczerpania środków). 100 000,00 PLN
334 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont chodników i nawierzchni jezdni na terenie Dzielnicy X II i III kwartał 2020 r. 04-09.2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont wskazanych ulic i chodników w osiedlach Dzielnicy X: Opatkowice, Kliny, Swoszowice do wysokości wskazanych środków. Wskazane w projekcie ulice (Kłuszyńska, Judyma, Szybisko) cechują się dużym natężeniem ruchu pieszych i pojazdów. Stanowią dojazd i dojście do osiedli i szkół. Zaproponowane remonty chodników i jezdni przyczynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwią korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększą bezpieczeństwo i komfort pieszych i pojazdów.
powrót