Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 81:

Nowoczesny sprzęt sportowy dla krakowskich szkół i klubów

Projekt odrzucony: Brak ogólnodostępności. Brak określenia kryteriów przyznawania sprzętów (wyposażenia) do klubów i szkół. Brak zgód potencjalnych operatorów danych sprzętów na przyjęcie, konserwację i bezpłatne udostępnianie.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Dotyczy całego miasta Krakowa

Opis projektu

Projekt przewiduje wyposażenie zainteresowanych szkół i klubów sportowych w nowoczesne systemy interaktywnego treningu sportowego.
Ze względu na charakterystykę działalności przewiduje się dwa rodzaje zestawów. Zestaw dla szkół opisany w Ad1. Natomiast dla klubów sportowych adekwatny będzie zestaw opisany w Ad2.
 

Projekt przewiduje zakup 15 zestawów dla szkół oraz 10 zestawów dla klubów sportowych. Zestawy powinny zostać przekazane w pierwszej kolejności placówkom, które zdeklarowały się w momencie składania wniosku. W dalszej kolejności zainteresowanym placówkom w kolejności zdeklarowania. W przypadku braku dodatkowych zainteresowanych sprzęt powinien zostać rozdysponowany do szkół wymienionych w załącznikach do wniosku BO w większej ilości.
Sprzęt powinien być zgodny z poniższą specyfikacją, przygotowaną na podstawie parametrów sprzętu już pracującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana oraz dokumentacji produktów z rodziny „Test You” w tym: Test You MOBILE ; Test You BRAIN ; Test You LIDAR ; Test YOU GYRO


Ad.1 Zestaw dla szkoły:

1. Fotokomórki sportowe do pomiaru czasu. Zestaw powinien zawierać oraz pozwalać na:
 
Zawartość:
- Zestaw pozwalający na ustawienie 2 równoległych torów z dwiema fotokomórkami lub jednego toru z 4 fotokomórkami pomiarowymi. Każda fotokomórka składa się z urządzenia oświetlającego i sensora.
-Kolorowe wyświetlacze LED do prezentowania wyników dla każdego toru.
- Semafor startowy prezentujący odliczanie do startu wraz z sygnalizacją startu wizualną oraz dźwiękową.
- Zestaw statywów i ładowarek.

Specyfikacja techniczna:
- System powinien komunikować się bezprzewodowo za pośrednictwem nadajników radiowych.
- Wiązka pomiarowa podczerwona służąca przecięciu powinna mieć zasięg nie mniej niż 20 metrów7
- Czas pracy na wewnętrznej baterii minimum 25h. Możliwość pracy i ładowania z zewnętrznego zasilnia w standardzie mini USB.
- Dodatkowa aplikacja mobilna pozwalająca na automatyczne wykonywanie testów sportowych takich jak RAST, 5-10-30, bieg po kopercie itp.
- Wyświetlacze małe „codziennego użytku” powinny umożliwiać wybór koloru wyświetlania, dla każdego z torów osobno oraz mieć możliwość zasilania ze źródła energii typu POWER BANK
-Fotokomórki powinny umożliwiać współpracę zarówno z aplikacją jak i autonomicznie z wyświetlaczem.
-System mocowań zgodny ze standardem ¼ cala (gwint statywów fotograficznych)
-Fotokomórki powinny posiadać opcje autowyłączenia jeśli przestaną być
używane

2. Zestaw do treningu psychomotorycznego oraz testów refleksu:
 
Zawartość:
-Zestaw składający się z minimum 6 semaforów.
- Komplet mocowań i ładowarek
- Tablica z grafiką umożliwiająca rozłożenie semaforów adekwatnie do wzrostu i zasięgu ramion do przeprowadzania treningów i testów zdolności psychomotorycznych
- Zestaw ładowarek
Specyfikacja techniczna:
-Każdy z semaforów to niewielkie bezprzewodowe urządzenie, wyświetlające na matrycy LED kształty oraz kolory. Semafor taki powinien mieć możliwość wyświetlenia kształtów, liter oraz znaków w palecie min 256 kolorów. Tło, dla każdego znaku powinno być wyświetlane niezależnie od koloru znaku. Semafor posiada możliwość emitowania sygnalizacji dźwiękowej, rozpraszającej trenującego oraz bezdotykowy system wykrywania reakcji trenującego (zasłaniania semafora)
- Czas pracy minimum 8h z jednego naładowania oraz system automatycznego wyłączania, kiedy urządzenie jest nieużywane.
- Zestaw powinien zawierać tablicę o wymiarach około 2x2m z grafiką oraz mocowaniami ,umożliwiającymi szybkie mocowanie semaforów w odpowiednich miejscach, adekwatnie do wzrostu i zasięgu ramion trenującego

3. Zestaw do treningu interakcyjnego

Zawartość:
- Zestaw powinien zawierać 5 urządzeń mierzących pozycję trenującego, a następnie wymuszać zmianę kierunku ruchu.
- Zestaw mocowań i ładowarek.

Parametry techniczne:
- Każde z 5 urządzeń powinno być w stanie zmierzyć odległość do trenującego w zakresie 0.5 – 10m z dokładnością do 1cm. Po wykryciu zmniejszenia się odległości do ustawionej granicy, urządzenie powinno wyświetlić na wyświetlaczu LED kierunek, w którym trenujący powinien wykonać interakcję.

4.Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu.
- Punk przewiduje całodniowe ( 8h ) szkolenie z zakresu obsługi oraz korzystania z wymienionego sprzętu
 
Ad 2. Zestaw dla klubów sportowych zawiera wszystkie elementy zestawu dla szkoły opisanego w Ad.1 jednocześnie zawiera dodatkowo:
 
1. Duży wyświetlacz LED do prezentacji wyników publiczności podczas zawodów i imprez sportowych.
 
Zawartość:
-Wyświetlacz zewnętrzny LED wyświetlający wyniki
Parametry techniczne:
-Wyświetlacz graficzny 1024 ledy o wymiarach około 20x70 cm.
-Współpraca z systemami pomiarowymi
-Możliwość zasilania z sieci 230 oraz 12 lub 5V
-Odporność na warunki atmosferyczne

2. Urządzenie do treningu Excentrycznego za pośrednictwem żyroskopu „Gyro”
 
Zawartość:
- Podest wyposażony w żyroskopowe urządzenie do ćwiczeń fizycznych i rehabilitacyjnych .
- Komplet dysków o różnej średnicy wraz ze stojakiem
- Komplet akcesoriów

Opis techniczny:
- Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD, pozwalający na prezentację podstawowych parametrów treningu oraz możliwość podłączenia z urządzeniem mobilnym, za pośrednictwem komunikacji bluetooth.
-Aplikacja pozwalająca na zaawansowaną diagnostykę siły ekscentrycznej oraz przeciwdziałaniu kontuzji
-Zestaw uchwytów, pozwalający na zwiększenie ilości wykonywanych ćwiczeń

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu unowocześnienie i uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. To właśnie w szkołach i klubach sportowych kształtują się u młodych obywateli nawyki dbania o kondycję fizyczną, które w wieku dorosłym dalej będą kultywowane. Korzystanie podczas zajęć z nowoczesnych technologii wpłynie pozytywnie na stan zdrowia całego społeczeństwa.
W dobie wszechobecnej technologii, bardzo ciężko jest zainteresować uczniów aktywnością fizyczną i sportem. Zajęcia prowadzone są na przestarzałym sprzęcie, który dla młodych ludzi nie jest w ogóle atrakcyjny. Dzięki rozwiązaniom przedstawionym we wniosku, dzieci i młodzież mogą używać podczas zajęć urządzeń, które do tej pory mogły oglądać tylko „w internecie”. Nowoczesna technologia pozwoli odciągnąć młodzież od komputerów i tabletów, a także spowoduje większe zainteresowanie sportem i aktywnością ruchową.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana, użytkuje taki sprzęt od kilku lat. Doświadczenia nauczycieli i trenerów, korzystających ze sprzętu , pokazują, że jest to bardzo pomocne narzędzie. Zachęca do uprawiania sportu oraz bardzo ułatwia monitorowanie postępów rozwoju dzieci i młodzieży. Uczniowie są zmotywowani i czują się docenieni mogąc używać nowoczesnego sprzętu.Chętniej uczestniczą w zajęciach gdzie nowoczesny sprzęt jest wykorzystywany.


Przedstawiony we wniosku sprzęt może być wykorzystywany również podczas imprez sportowych, promujących zdrowy i aktywny tryb życia. Podnosi ich atrakcyjność i profesjonalny odbiór. Przyciąga większą liczbę uczestników i pozytywnie wpływa na wizerunek organizatorów, którymi mogą być rożne instytucje miejskie.

Zgodnie z regulaminem BO zainteresowane placówki zobowiązują się do przestrzegania zasady ogólnodostępności, udostępniając sprzęt mieszkańcom podczas różnego rodzaju imprez sportowych oraz w trakcie korzystania z obiektów i placówek podczas zajęć poza lekcyjnych.
 
Duże zainteresowanie tematem pokazują załączone do wniosku deklaracje wybranych jednostek edukacyjnych które zobowiązują się do opieki nad sprzętem zgodnie regulaminem BO.

Placówki, które po rozmowach wyraziły zainteresowanie oraz chęć pozyskania sprzętu:

Kluby:
AZS UJ Kraków
Nowohucka Akademia Sportu Wanda Kraków
Klub Sportowy Prądniczanka Kraków
FSA Kraków

Szkoły:
Zespól Szkół Społecznych NR 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Zespół Szkół Gastronomicznych nr1 w Krakowie
XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida Kraków
V liceum ogólnokształcące im A. Witkowskiego w Krakowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Obrońców Poczty Polskiej
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul. Szablowiskiego 1
...

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw pierwszy Fotokomorki BT z semaforem startowym i wyświetlaczem x 2 [25 sztuk] cena 18 450 brutto za sztukę Brain [25 sztuk] cena 9 840 brutto za sztukę Tablica Brain [25 sztuk] cena 3 075 brutto za sztukę Semafory kierunkowe LIDAR x 5 [25 sztuk] cena 18 450 brutto za sztukę Szkolenie z obsługi [25 szkoleń] koszt 1 230 brutto za szkolenie 1 276 125,00 PLN
Rozszerzenie do zestawu drugiego Wyświetlacz LED duży [10 sztuk] cena 6 150 brutto za sztukę Gyro Gold [10 sztuk] cena 9 840 brutto za sztukę 159 900,00 PLN
1 436 025,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Weryfikacja szkół Weryfikacja szkół zainteresowanych projektem do końca marca 2020
Wybór sprzętu oraz procedury przetargowe Przeprowadzenie procedur związanych z zakupem sprzętu do końca czerwca 2020
Dostarczenie sprzętu do placówek Przekazanie sprzętu do placówek, przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć pokazowych wrzesień 2020

Galeria

1 436 025,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×