Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 121:

Maty edukacyjne dla rozwoju i nauki kodowania w przedszkolu

Projekt odrzucony: 1. Za organizację pracy przedszkola i szkoły, w tym także za zakup pomocy dydaktycznych odpowiada dyrektor szkoły. Spełnianie wymogu, o którym mowa w § 16 ust.1 pkt 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego ymaga dołączenia pisemnych oświadczeń dyrektorów przedszkoli i szkół o gotowości do współpracy przy realizacji projektu. Dostarczenie pisemnych zgód dotyczy także dyrektorów domów kultury oraz bibliotek. 2. Projekt nie zawiera komponentu edukacyjnego, tj. przeszkolenia użytkowników, np. nauczycieli, pracowników kultury z możliwości wykorzystania maty). 3. Nauka kodowania dla najmłodszych może być prowadzona w różnoraki sposób, przy użyciu zróżnicowanych narzędzi (nie tylko jednego produktu wskazanego przez producenta-autora projektu) ale także przy użyciu bezpłatnych gier internetowych czy aplikacji mobilnych. 4. Projekt nie wydaje się być inicjatywą obywatelską, ale raczej sposobem sprzedania konkretnego produktu (maty konkretnego producenta będącego jednocześnie autorem/wnioskodawcą projektu) instytucjom publicznym. 5. Należy zaznaczyć, że propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą przez Urząd Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne w oparciu o prawo zamówień publicznych, ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub inne przepisy prawa. Bycie wnioskodawcą nie jest jednoznaczne z byciem realizatorem zadania. Wnioskodawca nie zmodyfikował propozycji zadania oraz nie uzupełnił braków formalnych w terminie wynikającym z § 15 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Propozycja zadania nie może zostać przyjęta w obecnym kształcie ze względu nie niepełnienie wymogów wynikających z § 16 ust.1 pkt 5 i pkt 6 Uchwały Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Dzieci najchętniej uczą się przez zabawę. W okresie przedszkolnym mają wielki pociąg do wiedzy i chęć do poznawania świata - dzięki temu z łatwością zdobywają nowe umiejętności. Dodatkowo wszystko, co kolorowe przyciąga ich uwagę i bardziej zachęca do aktywności. Chcemy dać dzieciom możliwość jeszcze lepszego rozwoju i wykształcenia ważnych umiejętności dzięki nauce przez zabawę.

 
W tym celu proponujemy wprowadzenie do wszystkich przedszkoli samorządowych (miejskich), zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół specjalnych, bibliotek i domów kultury na terenie Krakowa specjalnych dywaników edukacyjnych, tzw. KodujMaty wraz z zestawami elementów. Podczas zajęć dzieci realizują scenariusze, wykorzystując do tego kolorowe elementy: uczą się symetrii, logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, poznają liczby i litery, a także podstawy kodowania.  
 
 
Część z wyżej wymienionych zajęć, przede wszystkim te, które kładą nacisk na rozwój logicznego myślenia i umiejętności kodowania, są prowadzone w przedszkolach przez firmy zewnętrzne i są dodatkowym obciążeniem dla rodziców. Dzięki matom edukacyjnym nauczyciele sami mogą prowadzić tego typu zajęcia.
 
Duże dywaniki o wymiarach 180x180 cm to świetna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i opiekunów, którzy mogą ją wykorzystać do prowadzenia zajęć dla całych klas - maty są na tyle duże, że jednocześnie może swobodnie na nich pracować cała klasa. Kolorowa mata i elementy stanowią świetne narzędzie do pracy z dziećmi, które żywo reagują na kolory i chętnie uczestniczą w zajęciach. Dzięki temu umiejętności przekazywane są skuteczniej, a dzieci nie nudzą się.
 
W  pracy z małymi dziećmi bardzo ważne jest przedstawienie logiki ćwiczeń w przejrzysty i naoczny sposób. Duża mata oraz praca z dużymi elementami stymulują mózgi dzieci, m. in.:
  • dostarczają bodźców ruchowych, a także wizualnych i dotykowych
  • pomagają lepiej zobrazować zasady gier, ćwiczeń i ruchów,
  • pozytywnie wpływają na orientację w terenie, znajomość kierunków i wyobraźnię przestrzenną,
  • podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz algorytmicznego,
  • pomagają ćwiczyć koncentrację i umiejętność skupienia uwagi.
Do każdego przedszkola miejskiego, szkoły specjalnej i zespołu szkolno-przedszkolnego dostarczone zostaną:
  • kolorowe maty edukacyjne o wymiarach 180x180 cm i wymiarach pola 13x13 cm
  • zestaw 500 dużych, utwardzanych kartoników (o wymiarach 13x13 cm każdy)
  • e-book zawierający ponad 30 scenariuszy zabaw z zakresu kodowania, nauk przyrodniczych, humanistycznych
Aby zestaw rozwijał kompetencje  dzieci w wieku 3-7 lat powinien być zróżnicowany. Dlatego wśród elementów znajdą się: cyfry: (10 szt.), litery: (10 szt.), strzałki kierunkowe + start i meta (23 szt.), karty orientacja w przestrzeni (9 szt.), karty domino (10 szt.), figury geometryczne w różnych kolorach (55 szt.), plamki kolorystyczne (10 szt.), karty z działaniami matematycznymi (100 szt.), karty ortograficzne (126 szt.), dni tygodnia (7 szt.), tarcze zegarowe z godzinami (30 szt.), elementy obrazkowe (owoce, zwierzęta, obiekty: 110 szt.).
 
 
Maty edukacyjne to świetna pomoc dydaktyczna, która wprowadza element nauki przez zabawę w szkołach. Dzieci z wielkim zainteresowaniem pracują na macie, przez co rozwijają swoje umiejętności i chłoną wiedzę, dzięki czemu ich rozwój jest wspierany w pozytywnej atmosferze. Maty będą dostępne nie tylko dla dzieci uczęszczających m.in. do miejskich przedszkoli. Dzięki temu, że w maty zostaną wyposażone także biblioteki, każdy rodzic będzie mógł wypożyczyć taki zestaw i korzystać z niego samodzielnie. Maty dostarczone do bibliotek i domów kultury będą mogły zostać także użyte podczas zajęć otwartych np. podczas wakacji i ferii zimowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Maty edukacyjne to świetne narzędzia, które powinny znaleźć się we wszystkich przedszkolach miejskich i innych jednostkach, które kształcą najmłodszych mieszkańców Krakowa. Maty i elementy edukacyjne pozwolą w jeszcze większym stopniu urozmaicić zajęcia i pozytywnie wpłyną na rozwój uczniów, przez co dzieci szybciej będą się uczyć, a przedszkola miejskie będą mogły prowadzić jeszcze ciekawsze i bardziej urozmaicone zajęcia edukacyjne. 

 
Dzięki wykorzystaniu mat i elementów dzieci efektywnie i ciekawy sposób poznają podstawy ortografii i matematyki, logicznego myślenia i kodowania. Scenariusze, które można realizować na matach mają za zadanie synchronizację dwóch półkul mózgowych, przez co dzieci lepiej przyswajają informacje. Wychowankowie zdobędą umiejętność dochodzenia do rozwiązań różnymi ścieżkami i podchodzenia do wyzwań z otwartą głową.
 
 
Na wprowadzeniu mat edukacyjnych skorzystają również nauczyciele, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i uczyć, wykorzystując nowoczesne metody.
 
Istnieje bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziom wyposażenia wśród przedszkoli miejskich. Niektóre posiadają więcej różnorodnych materiałów dydaktycznych, inne są gorzej wyposażone, co jest związane ze zróżnicowaniem budżetowym między poszczególnymi jednostkami. Nasz projekt swoim zasięgiem ma obejmować wszystkie przedszkolne jednostki samorządowe, dzięki czemu będziemy mogli wspierać wychowawców ze wszystkich przedszkoli samorządowych, szkół specjalnych i zespołów szkolno-przedszkolnych i wpływać na zróżnicowanie zajęć wszystkich dzieci, które do nich uczęszczają. Wierzymy, że inwestycja w naukę jest ważną i potrzebną inwestycją.
 
Ponieważ mata ma być dostępna także w bibliotekach i domach kultury, skorzystają z niej także inni mieszkańcy Krakowa: rodzice i dzieci, którzy będą mogli wypożyczyć matę i wykorzystać już w domu lub podczas dodatkowych zajęć organizowanych przez koła zainteresowań i grupy nieformalne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Maty edukacyjne (192 szt.) + e-book: Scenariusze zabaw Mata edukacyjna o wymiarach 180x180 cm i wielkości pola 13x13 cm 61 000,00 PLN
Zestawy 500 szt. elementów edukacyjnych (192 kompletów) Wśród elementów znajdą się: cyfry: (10 szt.), litery: (10 szt.), strzałki kierunkowe + start i meta (23 szt.), karty orientacja w przestrzeni (9 szt.), karty domino (10 szt.), figury geometryczne w różnych kolorach (55 szt.), plamki kolorystyczne (10 szt.), karty z działaniami matematycznymi (100 szt.), karty ortograficzne (126 szt.), dni tygodnia (7 szt.), tarcze zegarowe z godzinami (30 szt.), elementy obrazkowe (owoce, zwierzęta, obiekty: 110 szt.). Elementy o wymiarze 13x13 cm, kreda mat, 350 g 77 000,00 PLN
138 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup mat edukacyjnych i elementów II połowa 2019
Dostarczenie mat edukacyjnych i elementów do szkół specjalnych, bibliotek, domów kultury i zespołów szkolno-przedszkolnych Dostarczenie mat edukacyjnych i elementów do przedszkoli samorządowych, szkół specjalnych i zespołów szkolno-przedszkolnych II połowa 2019
Dostarczenie mat edukacyjnych i elementów do przedszkoli miejskich II połowa 2019

Galeria

138 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×