Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 202:

Budowa lodowiska oraz torów do curlingu na południu Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Okólna 16

Dodatkowe lokalizacje: Propozycja alternatywna 1: Obręb 28, Działka nr. 32/19 + 32/21+ 32/23+ 32/7 + 32/11 + 321/15 +321/11 + 321/13 + 321/19 + 321/12 + 321/8 Propozycja alternatywna 2: Obręb 28, Działka 428/15 + 428/19 Propozycja alternatywna 3: Obręb 47, Działka 82/79 Propozycja alternatywna 4: Obręb 12, Działka 400/2 Propozycja alternatywna 5: Obręb 101, Działka 436/7

Opis projektu

Celem projektu jest budowa w południowej części Krakowa obiektu wielofunkcyjnego o konstrukcji namiotowej spełniającego funkcje lodowiska w sezonie zimowym i boiska sportowego lub sali widowiskowej w sezonie letnim. Priorytetem zadania jest stworzenie obiektu pozwalającego na aktywizację szerokiego grona odbiorców w sezonie zimowym, z uwagi na brak podobnych obiektów(mobilne lodowisko) w okolicy oraz stworzenie pierwszych w Małopolsce profesjonalnych torów do Curlingu.

Obiekt taki ma być dostępny dla wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Lekka konstrukcja namiotowa oraz wykorzystanie infrastruktury mobilnego lodowiska pozwoli na realizację zadania w zakładanym budżecie. Wpływa to również znacząco na czas realizacji takiej inwestycji zdecydowanie go skracając.

Składał się on będzie z 2 części - lodowiska o wymiarach 20 x 30 m, z bandami, przykrytego halą namiotową, oraz 2 torów do olimpijskiej dyscypliny curling o wymiarach 10 x 50 m przykrytych izolowaną halą o lekkiej konstrukcji. Oba obiekty będą funkcjonowały w sezonie zimowym w oparciu o wspólne urządzenie mrożące - agregat. Elementy mrożące wykonane zostaną z rurek PCV co wpłynie pozytywnie na ich trwałość oraz możliwość wielokrotnego składania i rozkładania.  

Hala namiotowa dla lodowiska może być wykonana z prostej konstrukcji aluminiowej pokrytej jednowarstwowym materiałem PCV. Konstrukcja taka pozwala na jej złożenie lub przemieszczenie w razie potrzeby i jest niedrogim a funkcjonalnym rozwiązaniem do tego typu obiektów. 

Tory do curlingu natomiast będą znajdowały się w obiekcie o konstrukcji lekkiej (tu również można wykorzystać prefabrykaty aluminiowe bądź stalowe) ze  ścianami i dachem wykonanym z wielowarstwowej płyty zapewniającej nieco lepsze warunki termiczne, potrzebnych do utrzymywania jakości torów do curlingu na wysokim poziomie.

W okresie letnim(maj- październik), infrastruktura lodowa, dzięki swojej mobilności będzie wyłączana i usuwana(lub alternatywnie jeśli pozwoli na to kosztorys pozostawiana w betonowej posadzce, a jedynie odłączana od urządzenia chłodniczego), co pozwoli na stworzenie dwóch hala/obiektów dających możliwość różnorodnej aranżacji - od funkcji sportowych po kulturalne, a dzięki zadaszeniu odbywać się one mogą bez względu na warunki pogodowe.

Zaproponowana lokalizacja na terenach Szkoły Podstawowej nr. 123 przy ul. Okólnej 16 pozwala na skorzystanie (otrzymaliśmy wstępną zgodę dyrekcji szkoły) z istniejącej już infrastruktury w postaci szatni, sanitariatów czy parkingu.

W przypadku innych, alternatywnych lokalizacji zaproponowanych w projekcie istnieje możliwość realizacji zadania w formie jednego obiektu, wewnątrz którego zostaną wydzielone dwa obiekty o opisanych powyżej funkcjonalnościach - lodowisko/ślizgawka oraz profesjonalne tory do curlingu.

Powstałe obiekty mogą być również bazą dla istniejących w mieście/dzielnicy klubów sportowych z dziedzin obejmujących jego funkcjonalność(łyżwiarstwo, curling, speed ball, hokej, itp), dzięki czemu zyska on profesjonalnych trenerów i kadrę techniczną oraz niezbędny sprzęt dodatkowy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Południowa część Krakowa od dłuższego czasu cierpi na brak obiektów, na których realizowane mogły by być zajęcia rekreacyjno-sportowe z dyscyplin zimowych. Stąd też potrzeba budowy tego typu obiektu, z którego mogliby korzystać zarówno mieszkańcy, odwiedzający nasze miasto turyści jak i osoby z pobliskich gmin. Oby podnieść jeszcze atrakcyjność i funkcjonalność proponowany obiekt będzie też wykorzystywany w sezonie letnim jako wielofunkcyjna sala sportowo-kulturalna.

Obecnie w Krakowie istnieje tylko jedno pełno sezonowe lodowisko MKS Cracovia, którego dostępność z uwagi na bardzo duże "obłożenie" jest niewielka. Poza tym mieszkańcy mogą korzystać z 2-3 mobilnych lodowisk, które niestety nie posiadają zadaszenia oraz zlokalizowane są daleko od południowej części Krakowa ( Park Jordana, Nowohuckie Centrum Kultury, Plac Wolnica). Powoduje to że cała południowo-wschodnia część miasta: dzielnice Podgórze, Bieżanów, Prokocim, Podgórze Duchackie, Kurdwanów, Wola Duchacka, Łagiewniki, Borek Fałęcki nie mają łatwego dostępu do tego typu obiektu. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w okresie zimowym uprawianie sportu i podtrzymywanie aktywności fizycznej jest równie ważne co w okresie letnim a możliwość uprawiania sportów zimowych w mieście, zwłaszcza sportów lodowych pozwala na aktywizację w tym względzie szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzież szkolna, studenci, osoby pracujące, seniorzy, osoby niepełnosprawne (np. realizacja zajęć curlingu dla osób na wózkach inwalidzkich)

Obiekt taki w sposób znaczący uatrakcyjni ofertę sportową południowej części Krakowa, a planowane w ramach realizacji projektu tory do olimpijskiej dyscypliny Curling, stworzą możliwości szkolenia szerokiej grupy dzieci, młodzieży i osób starszych prowadząc również do wyłonienia grupy zawodników mogących w przyszłości reprezentować Kraków we współzawodnictwie sportowym. 

 
W ramach obiektu realizowane mogą być zajęcia:
  • W sezonie zimowym: ślizgawki, curling, hokej, łyżwiarstwo figurowe, rugby na lodzie, 
  • W sezonie letnim: Piłka nożna, siatkówka, badminton, piłka ręczna, tenis, speed ball, petanque, yoga, fitness, zajęcia gimnastyczne, koncerty, pokazy filmowe, wystawy, przedstawienia, spotkania dla mieszkańców lub imprezy okolicznościowe.
Obiekt zatem będzie wykorzystany przez cały rok a jego utrzymanie w tym w szczególności koszty energii elektrycznej i obsługi, będzie pokrywane z realizowania części zajęć w systemie odpłatnym. Np. wydarzenia komercyjne dla pobliskich firm, lub płatne treningi dla grup zorganizowanych.   

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie terenu Przygotowanie terenu pod budowę obiektu 40 000,00 PLN
Budowa obiektu Budowa obiektu wraz z infrastrukturą 1 500 000,00 PLN
Wyposażenie obiektu Wyposażenie obiektu 450 000,00 PLN
Projekt Przygotowanie projektu i koncepcji obiektu 10 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu i koncepcji obiektu I kwartał 2020
Wyłonienie wykonawcy wyłonienie wykonawcy mającego realizować inwestycję II kwartał 2020
Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji budowy hali sportowej III kwartał 2020

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje iż realna kwota wykonania projektu BO to około 5 mln zł (projekt i realizacja). Uwzględniając efekty finansowe należy zwrócić uwagę, iż trzeba będzie zapewnić dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie bieżącego serwisowania instalacji w trakcie jej użytkowania i zapewnić ochronę obiektu. Należy również zapewnić środki finansowe na montaż, demontaż oraz przechowywanie instalacji poza sezonem zimowym. Koszty te będą po stronie operatora czyli SP Nr 123. Należy również zapewnić dostawę mediów tj. podpisać umowy z zakładami branżowymi oraz ponosić koszty dostawy tych mediów (po stronie operatora czyli SP Nr 123). Ponieważ obiekt ma spełniać warunek ogólnodostępności, operator jest zobowiązany do przygotowania regulaminu korzystania z obiektu oraz bieżącego utrzymania. Efekty społeczne: integracja społeczna, spędzanie wolnego czasu.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×