Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 14:

Zielona Dzielnica X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 10 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt ma na celu nasadzenia roślinności na obszarze 4 osiedli Dzielnicy X (Swoszowice, Jugowice, Kliny, Opatkowice) tj. na terenach: 

  • ogródków jordanowskich, 
  • skwerów, 
  • pasów przydrożnych, 
  • trawników, 
  • parków,
  • oraz obsadzenia pnączami ekranów akustycznych 
Wskazane miejsca nasadzeń zlokalizowane będą na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.
Nasadzane będą gatunki dobrze adoptujące się w warunkach miejskich.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na terenie Dzielnicy X Swoszowice w wielu miejscach brakuje wystarczającej ilości terenów zielonych dla mieszkańców. Zieleń sprzyja dobremu samopoczuciu, pozwala poprawiać jakość powietrza i może wpływać także na tłumienie hałasu dobiegającego z głównych arterii naszej dzielnicy (autostrada A-4 i ul. Zakopiańska). W związku z tym projekt zakłada nasadzenia roślinności na terenach dzielnicowych ogródków jordanowskich, skwerów, pasów przydrożnych, trawników, parków oraz obsadzenia pnączami ekranów akustycznych.

Przykładowe miejsca nasadzeń:

  • Kliny - nasadzenia np. w parku Maćka i Doroty, park przy Forcie 52,
  • Swoszowice - pobliże Uzdrowiska Swoszowice i autostrady A4, ogródki jordanowskie, skwery, pasy przydrożne,
  • Opatkowice - nasadzenia m.in. w ciągu ulic Taklińskiego-Petrażyckiego, wzdłuż chodników przy pasach drogowych, w ogródku jordanowskim Taklińskiego Ważewskiego, wzdłuż ulicy Kłuszyńskiej,
  • Jugowice - skwery, pasy przydrożne, pobliże autostrady, luki w ekranach akustycznych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu Wykonanie projektu dla nasadzeń zieleni na Dzielnicy X 25 000,00 PLN
Nasadzenia roślinności Nasadzenia roślinności na terenie 4 osiedli Dzielnicy X Swoszowice (Swoszowice, Jugowice, Kliny, Opatkowice) 135 000,00 PLN
160 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu Wykonanie projektu nasadzeń I-II kwartał 2020
Nasadzenia roślinności Nasadzenia roślinnoći we wskazanych miejscach na terenie 4 osiedli Dzielnicy X Swoszowice III-IV kwartał 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie zasobów zieleni urządzonej poprawi estetykę otoczenia oraz pomoże w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na komfort życia mieszkańców w Dzielnicy X Swoszowice.
powrót