Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 137:

Skrzydlaci pogromcy szkodników!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszary nadające się do wykorzystania na terenie Krakowa.

Opis projektu

W pierwszej kolejności ornitolodzy wraz z miejskimi przyrodnikami wyłonią w mieście optymalne miejsca do zawieszenia budek lęgowych. Poszukiwane będą siedliska jerzyków, pustułek, krogulców, sów, nietoperzy, sikorek, wróbli itp. Są to gatunki owadożerne lub drapieżne, które w mieście polują na owady lub inne, mniejsze zwierzęta - zwłaszcza gryzonie.
Po wytypowaniu odpowiednich miejsc zostaną zakupione i zawieszone odpowiednie budki lęgowe.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Drodzy mieszkańcy Krakowa, bardzo dziękuję za poparcie mojego projektu ''''Ekologicznie przeciw komarom!'''' w zeszłym roku. Projekt będzie realizowany i pierwsze budki zawisną już jesienią tego roku. Podczas rozmów z urzędnikami miejskimi oraz przyrodnikiem i ornitologiem - zasugerowano także wsparcie dla ptaków drapieżnych - sów, pustułek, krogulców etc, które pomogły by w walce z gryzoniami.
Stąd pomysł na kolejny projekt, by uczynić Kraków jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia - nie tylko dla ludzi ale i dzikiej przyrody! Wiele z tych pożytecznych ptaków ma problemy związane z utratą miejsc lęgowych - remonty, termomodernizacje. Dzięki naturalnym pogromcom komarów, much itp możemy uniknąć trujących oprysków pestycydami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
analiza siedlisk Wynajęcie ornitologów do wytypowania odpowiednich miejsc do zamontowania budek lęgowych. 25 000,00 PLN
Zakup budek dla jerzyków Zakup ok. 1200 budek lęgowych dla jerzyków. 120 000,00 PLN
Zakup budek dla sów Zakup ok. 50 budek lęgowych dla różnych gatunków sów. 10 000,00 PLN
Zakup budek dla pustułek Zakup ok. 50 budek lęgowych dla pustułek. 8 000,00 PLN
Zakup budek dla kawek Zakup ok. 100 budek lęgowych dla kawek. 10 000,00 PLN
Montaż budek Zamontowanie wymaganej ilości budek w wytypowanych miejscach. 150 000,00 PLN
323 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Analiza siedlisk Rozpoznanie na terenie miasta miejsc występowania danych gatunków i określenie dokładnej ilości potrzebnych budek lęgowych. 2020
Zakup i montaż budek Zakupienie wymaganej ilości budek oraz ich montaż w wybranych miejscach. 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wzmocnienie populacji ptaków które mogą pomóc w walce z komarami, poprzez zakup i montaż budek lęgowych.
powrót