Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 95:

REWITALIZACJA PODWÓRKA 1 LO W KRAKOWIE

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: na działce 31/1 obr. 146 Śródmieście przy Placu Na Groblach 9 w Krakowie

Opis projektu

Teren projektu zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta. Stanowi enklawę rekreacji i zieleni przy budynku szkoły. Korzysta z niego młodzież z całego miasta uczęszczająca do szkoły a także osoby mające tu zajęcia pozalekcyjne (np. zbiórki harcerskie)  Jest to obecnie około 800 uczniów.
Projekt przewiduje rewitalizację podwórka zabytkowego budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego. Rewitalizacji wymaga istniejąca zieleń (pielęgnacja, wycięcie chorych drzew), uzupełnienia o nowe dosadzenia roślinami krzewami ozdobnymi. Rewitalizacja polegać będzie na wymianie zniszczonej nawierzchni, uzupełnienie przestrzeni o elementy małej architektury /ławki, kosze na śmieci, stolarki na rowery. W Ramach projektu przewiduje się remont fontanny, nowe oświetlenie i zadaszenie części terenu. Planuje się ograniczenie do minimum miejsc parkingowych  na rzecz wspólnej przestrzeni rekreacyjnej.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Planowane zadanie jest niezwykle ważne dla społeczności uczniowskiej i wszystkich (nie tylko uczniów) korzystającej z budynku szkoły. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wspólnych na terenie budynku szkoły (wyłącznie korytarze) niezbędnym jest zapewnienie dodatkowej strefy spotkań, interakcji, relaksu ale też  nauki. Przestrzeń ta ma wyjątkowy, zabytkowy charakter niestety jest bardzo zdegradowana i wymaga pilnej interwencji. Rewitalizacja w nowoczesny sposób (partycypacyjna) z udziałem uczniów i absolwentów może przynieść innowacyjne efekty i dać przykład innym placówkom tego typu i przestrzeniom w mieście.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Nawierzchnie. rewitalizacja zieleni, nasadzenia. Mała architektura. Przebudowa fontanny. Montaz tablicy informującej o realizacji zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego. Projekt. remont i przebudowa nawierzchni. Wycinka drzew w złym stanie, nowe nasadzenia krzewów i kwoatów, pielęgnacja. ławki, smietniki, lampy, kosze na smieci, leżaki, stojaki na rowery, elementy silowni. remont i przebudowa istniejącej fontanny. 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rewitalizacja podwórka I Liceum Ogólnokształcącego. Rewitalizacja podwórka I Liceum Ogólnokształcącego. II połowa 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Podwórko jest miejscem użytkowanym obecnie przede wszystkim jako parking. Jest też miejscem, gdzie uczniowie mogą spędzać przerwy oraz czas wolny przed lekcjami. Odbywają się tu zajęcia pozalekcyjne (np. zbiórki harcerskie). Tu odpoczywają wycieczki zwiedzające szkołę, a także osoby z zewnątrz przychodzące m.in. na obiad lub inny posiłek w ogólnodostępnej szkolnej stołówce. Prace rewitalizacyjne poprawią estetykę i funkcjonalność podwórka, czyniąc całą przestrzeń bardziej przyjazną.
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×