Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 97:

ŁĄKA ŚW. SEBASTIANA - ART FEST

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulice: J. Sarego, W. Bogusławskiego, św. Sebastiana

Dodatkowe lokalizacje: Ulice: J. Sarego, W. Bogusławskiego, św. Sebastiana

Opis projektu

Łąka św. Sebastiana to pełen uroku kwartał ulic, którego nazwa właściwie nie funkcjonuje w powszechnym obiegu. Do lat 70. XIX wieku istniała naprawdę – pomiędzy dawnymi krakowskimi murami i starorzeczem Wisły (obecnie ulica Dietla), a swoją nazwę wzięła od kościoła i szpitala, które tu niegdyś istniały. Około roku 1870 wytyczono tu trzy ulice: Zieloną (obecnie J. Sarego) Jasną (obecnie W. Bogusławskiego) i św. Sebastiana, eliminując tym samym z krajobrazu łąkę i pasące się na niej od czasów średniowiecza krowy i konie. Ulica Zielona miała być pierwotnie willową aleją wysadzaną drzewami, na zamknięciu której komponuje się kościół św. Piotra i Pawła. Ostatecznie Kwartał ten został zabudowany jako zwarta zabudowa, jednakże z udziałem znakomitych architektów tamtych czasów.
Od początku miejsce to przyciągało ciekawych ludzi i tak pozostało do dziś. Wśród osób, które tu mieszkały, wymienić warto rodzinę Grossów ze sławnym filmowcami Yoramem i Natanem, rodzinę Żeleńskich, Ozjasza Thona, Wojciecha Jerzego Hassa, Romana Polańskiego, Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka, Bronisława Chromego,Wandę Kragen, Barbarę Leśniak (później Lem), czy Olgę „Korę” Jackowską .
W budynku przy ulicy Zielonej 7 swoją siedzibę miało tajne Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia”, którego wiceprezesem był zanany krakowski architekt, Zbigniew Odrzywolski. Funkcjonował tu także teatr, w miejscu którego – po wielu latach – odrodziła się scena kameralna teatru „Bagatela”.
Wszystkie te osoby, wydarzenia i miejsca warte są udokumentowania, zaś historie warte opowiedzenia. Proponuję, aby ta opowieść przybrała formę wydarzenia artystycznego z udziałem aktorów działającego tu teatru „Bagatela”, muzyków tworzących w studiu przy ulicy Sarego 7, a także malarzy, grafików i architektów. W czasie jednodniowego wydarzenia o charakterze festiwalowym, planuję plenerowe: koncert muzyczny, spektakl teatralny,  wystawę, a także realizację muralu na elewacji budynku przy ulicy Sarego 2 i wydanie okolicznościowej publikacji.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nieustannie odkrywamy Kraków dla siebie, dla przyszłych pokoleń, a także dla przybywających z roku na rok nowych mieszkańców. Opowieść o Łące św. Sebastiana to mało znany, a przecież bardzo interesujący wątek z historii naszego miasta. Jeżeli Łąka  św. Sebastiana Art. Fest będzie sukcesem i zostanie dobrze ocenione przez mieszkańców, to może stać się wydarzeniem cyklicznym i trwale wpisać się w krajobraz kulturalny Krakowa. Szczególnie, że w przyszły roku będziemy obchodzić 150-lecie powstania w tym miejscu zabudowy miejskiej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Mural projekt i wykonanie muralu 50 000,00 PLN
Wystawa przygotowanie wystawy 10 000,00 PLN
Koncert koncert artystyczny, scena, nagłośnienie, oświetlenie, wynagrodzenia 30 000,00 PLN
Spektakl Plenerowy spektakl teatralny 5 500,00 PLN
Warsztaty Warsztaty teatralne 3 000,00 PLN
Publikacja Wydanie okolicznościowej publikacji o tym rejonie miasta w formacie B5 16-20 stron w kolorze, projekt, druk, teksty 8 000,00 PLN
Inne Ochrona, koszty zajęcia drogi, toalety, sprzątanie, prąd itd. 8 000,00 PLN
114 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dzień Festiwalu Całodzienne wydarzenie artystyczne 13.06.2020
Promocja Promocja w social mediach 13.04.2020 - 13.06.2020
Zezwolenia Pozyskanie wszelkich potrzebnych zezwoleń w związku z organizacją wydarzenia 01.01.2020 - 29.02.2020
Montaż Montaż infrastruktury wydarzenia 13.06.2020 (rano)
Demontaż Demontaż infrastruktury wydarzenia 13.06.2020 - 14.06.2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności. Promocja okolicy oraz działalności artystów.
114 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×