Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 100:

REWITALIZACJA tzw. PLACU PRYMASOWSKIEGO

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: DZIAŁKA NR 605/11 POMIĘDZY UL. GRODZKĄ , KOSCIOŁEM ŚW IDZIEGO I UL. PODZAMCZE DO UL. STRASZEWSKIEGO

Dodatkowe lokalizacje: DZIAŁKA NR 605/11 POMIĘDZY UL. GRODZKĄ , KOŚCIOŁEM ŚW IDZIEGO I UL. PODZAMCZE DO UL. STRASZEWSKIEGO

Opis projektu

Plac Prymasowski (dziś nieistniejący) to niegdyś prestiżowe miejsce, skąd idąc ulicą Grodzką otwierał się wspaniały widok na Wawel, obecnie działa jako nieatrakcyjny, mało funkcjonalny parking , są tam wąskie chodniki i przypadkowe łaty zieleni. Cały teren to zlepek różnych działań różnych instytucji np. ZZM który dba o wybrane dwa klomby ale nikt do tej pory nie popatrzył na ten teren jako całość, miejsce przez które przepływają tłumy turystów kierując się na Wawel. Przemyślenie wymaga tu ruch kołowy, rowerowy, pieszy i zieleń wraz z małą architekturą ale w sposób komplementarny.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na rangę i problematykę opisywanego terenu, która powinna być rozwiązana w sposób kompleksowy w oparciu o najwyższe standardy.

Aby w pełni wykorzystać potencjał jakim dysponuje nasze Miasto w konkurs należałoby zaangażować  organizacje takie jak SARP,  Izba Architektów i Urbanistów oraz najbliższych sąsiadów  Placu – dyrekcję Zamku Królewskiego na Wawelu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Klasztor OO. Dominikanów czy władze Urzędu Skarbowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt rewitalizacji Placu Prymasowskiego wpisuje się w trend przywracania mieszkańcom terenów zawłaszczonych przez samochody oraz wypierania ruchu kołowego z historycznych dzielnic miast, co przyczynia się do znacznej poprawy estetyki miejskiej i warunków życia mieszkańców.
Unikatowa przestrzeń Starego Miasta, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco powinna być przedmiotem specjalnej troski tak Rady Miasta jak i każdego mieszkańca Krakowa. Przywrócenie świetności Placu Prymasowskiego przyniosłoby korzyść wszystkim osobom odwiedzającym tą część Krakowa – zarówno Krakowianom jak i turystom, ponieważ zyskaliby oni nowe miejsce spotkań, wypoczynku oraz obcowania z zabytkową przestrzenią miasta.
Równocześnie przywrócona by została historyczna oś widokowa otwierającą się na Zamek Królewski na Wawelu.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie warunków konkursu Wystapienie z wnioskiem o wytyczne konserwatorskie, wytyczne komunikacyjne, warunki oświetlenia, mediów, wypis z planu etc 8 000,00 PLN
Nagrody Budżet na nagrody 52 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 1 820 000,00 PLN
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zwycięską pracę konkursową Koszt opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji formalno-prawnych 120 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Warunki Opracowania warunków konkursu I kw. 2020 r.
Ogłoszenie Ogłoszenie konkursu II kw. 2020 r.
Oddanie projektów Składania prac konkursowych III/IV kw. 2020 r.
Wyniki Ogłoszenie wyników konkursu III/IV kw. 2020 r.
Konsultacje społeczne Społeczna debata z mieszkańcami mająca na celu wspólne wypracowanie koncepcji I kw. 2021 r.
Projekt budowlany i wykonawczy Opracowanie projekt budowlanego i wykonawczego wraz uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na budowę. II, III, IV kw. 2021 r., I kw. 2022 r.
Przetarg Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych II kw. 2022 r.
Realizacja Wykonanie robót budowlanych III-IV kw 2022 r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakład rewitalizację tzw.Placu Prymasowskiego mająca na celu przywrócenie ładu estetycznego i harmonijnie ukształtowanej przestrzeni.Przedmiotowy plac jest jednym z obszarów najważniejszych pod względem ekspozycji Wzgórza Wawelskiego i stanowi jeden z kluczowych elementów kompozycji urbanistycznej tej części miasta.
powrót