Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 102:

DARK PARK

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Rodakowskiego dz. 167/57 obr. Krowodrza

Opis projektu

Działania Artystyczne Rewitalizujące Krajobraz (DARK)
W latach 40. XX wieku Kraków kończył się w tym miejscu na mapach. Dziś jest to w zasadzie środek miasta. Niewielki, do niedawna zapomniany teren zielony otacza zwarta zabudowa; od północy graniczy z linią kolejową, zaś od wschodu z masywną bryłą fortu Bronowice. Udostępnienie tego terenu dla mieszkańców jest stosunkowo nową sprawą. Przez lata był to teren zamknięty, otoczony wysokim murem, wzdłuż którego przechadzał się umundurowany wartownik. Z czterech wojskowych budynków, skrywających sekrety obronności naszego miasta, przetrwał już tylko jeden. Jego stan techniczny jest daleki od idealnego, ale niewielkim nakładem środków mógłby stać się areną działań artystyczno-kulturalnych.
Kilka miesięcy temu Zarząd Zieleni Miejskiej przystosował teren dla celów rekreacyjnych. Usunięte krzewy, przycięta równo trawa oraz kilka ławek sygnalizują możliwość zaistnienia tutaj parku. Zachowano świadków dawnej funkcji tego ternu w postaci bocznicy kolejowej, platformy załadunkowej i budynku garażowego. Ten ostatni, zbudowany w latach 70. XX wieku w czynie społecznym, pokrywa dziś kolorowe graffiti. Jeżeli stan obiektu będzie na to pozwalał projekt przewiduje jego adaptację. Po tych zabiegach pawilon mógłby pełnić funkcję galerii sztuk wizualnych, miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy, kawiarni.
W ramach projektu przewiduje się także rewitalizację nawierzchni i zieleni w jego najbliższym otoczeniu: ustawienie ławek, stojaków na rowery, koszy i leżaków. Przestrzeń idealnie nadaje się na kino letnie. Proponowana nazwa odnosi się przewrotnie do planowanych tu wydarzeń i działań kulturalno-społecznych, które mają wnieść w przestrzeń życie i kolor.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przedmiotowy teren stanowił przez lata niedostępną enklawę zieleni, należącą do jednostki wojskowej. Władze miasta, burząc betonowe mury i usuwając wieńczący je drut kolczasty, utworzyły nie tylko dostępną publicznie strefę rekreacji, ale także potencjał dla dalszych działań o charakterze społecznym. Projekt zakłada integrację mieszkańców dzielnicy, oraz szerzej: mieszkańców całej północno-zachodniej części miasta. Uruchomienie w zdegradowanym obecnie pawilonie miejsca spotkań z kulturą i sztuką jest kolejnym krokiem na drodze do przywrócenia tej przestrzeń dla mieszkańców i tworzeniem miejsc aktywności lokalnej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 150 000,00 PLN
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 1 850 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotowy projekt zakłada rewitalizacje wskazanych terenów. Rewitalizacja znacząco poprawi walory estetyczne wskazanego w projekcie obszaru. Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać mieszkańców i wpłynie na ich integrację
powrót