Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 21:

Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Dodatkowe lokalizacje: Klub Dworek Białoprądnicki (ul. Papiernicza), Młodzieżowy Dom Kultury (al. 29 Listopada)

Opis projektu

Projekt zakłada wzbogacenie zasobów o nowy sprzęt umożliwiający realizację oferty kulturalnej oraz jej wzbogacenie w lokalnych instytucjach kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Klubie Kultury Wena i Klubie Kultury Łokietek, by jeszcze lepiej mogły służyć mieszkańcom Dzielnicy IV.. Każdy z ww. ośrodków otrzyma na doposażenie swojej działalności taką samą kwotę, za którą zostaną zakupione materiały dydaktyczne/sprzęt sportowy/wyposażenie itp. i przekazane tym instytucjom. Sprzęt będzie służył organizacji wydarzeń bezpłatnych (koncerty, spotkania, wystawy, pikniki rodzinne), a przez to dostępne dla ogółu mieszkańców (czy to bezpośrednio, czy jako efekt użycia).

Z racji różnych projektów realizowanych przez ww. instytucje pożytku publicznego projekt ten nie określa jednoznacznie na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze w danym ośrodku. Ostatecznego ustalenia przed zakupem dokonają osoby decyzyjne w tych instytucjach. 
 
Wszystkie instytucje położone są północnych krańcach Krakowa i pełnią ważną rolę w życiu kulturalnym i społecznym tego rejonu miasta. Pozwala cieszyć się mieszkańcom różnorodnymi wydarzeniami i warsztatami rozwojowymi bez konieczności jechania do centrum miasta. Pozyskane środki pozwolą jeszcze bardziej wzbogacić tę ofertę i zapewnić jeszcze lepszy jej odbiór.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę dla lokalnego społeczeństwa stanowią instytucje kultury, gdzie mają miejsce szkolenia/koncerty czy prelekcje. Często jednak zapomina się o codziennym aspekcie pracy i o wyposażeniu tych instytucji w sprzęt i materiały istotne w działalności, dlatego też celem tego projektu jest doposażenie już istniejących instytucji kultury, a co za tym idzie wzbogacenie ich oferty dla klientów. By oferta kulturalna trafiała do wszystkich zainteresowanych, wiele wydarzeń jest realizowanych bezpłatnie lub biletowanych za symboliczną kwotę, co sprawia, że trudno z tego tytułu pozyskać dochód niezbędny np. na wymianę ekranów, projektorów, systemów wystawienniczych, oświetlenia czy mikrofonów używanych w czasie wydarzeń. Doposażenie instytucji kultury, pozwoli odbiorcom cieszyć się wyższą jakością odbioru organizowanych przez nie wydarzeń kulturalnych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Zakup istotnego sprzętu/nowości czytelniczych/gier planszowych pomocnych w codziennym działaniu instytucji (3 instytucje x 50 tysięcy zł) oraz - w przypadku potrzeby - niezbędny projekt i montaż 150 000,00 PLN
Druk nalepek i tablic informujących o zakupie w ramach edycji BO Druk nalepek/tablic informujących o zakupie danego sprzętu/wyposażenia w ramach edycji BO 1 000,00 PLN
151 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Określenie zapotrzebowania Przygotowanie zapotrzebowania danego Centrum Kultury mając na uwadze wysokość otrzymanych funduszy I kwartał 2020
Realizacja Zakup sprzętu (w razie potrzeby, również projekt i montaż) na podstawie ww. zapotrzebowania. kwiecień - wrzesień 2020
Druk nalepek/tablic informujących o zakupie w ramach edycji BO oznakowanie zakupionego sprzętu czerwiec - październik

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Działania z wykorzystaniem zakupionych materiałów i sprzętów prowadzone będą w przestrzeni publicznej, skierowane będą do wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji. Dzięki realizacji projektu, lokalnie działające instytucje kultury – na peryferiach miasta, będą mogły zaproponować swoim odbiorcom lepiej przygotowane wydarzenia (np. lepsze pomoce dydaktyczne, wolnodostępne książki, lepsze oświetlenie, lepsza jakość dźwięku itp.). Poprawi się dostępność kultury w dzielnicach, dzięki czemu może poszerzyć się grono odbiorców oferty kulturalnej oraz lepiej mogą zostać wyeksponowane walory tych miejsc. Korzystanie z efektów projektu będzie możliwe również w kolejnych latach po zakończeniu edycji BO, której dotyczy projekt. Zakupiony sprzęt może posłużyć również oddolnym inicjatywom lokalnym, spotkaniom mieszkańców czy lokalnie działających organizacji pozarządowych.
powrót