Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 192:

true SKATE park - Krowodrza

Projekt odrzucony: Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Wnioskowana działka nr 180 obręb K-46 jest częściowo w posiadaniu osób prywatnych. Na działce nr 71 obręb K-46 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje w przyszłości realizację innej inwestycji. Dodatkowo w związku z generowaniem dosyć dużego hałasu podczas wykonywania trików w tego typu miejscach rekomendowana odległość budynków mieszkalnych od skateparków powinna wynosić minimum 200m. W związku w powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyklucza możliwość realizacji zadania.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Główna lokalizacja właściwego skateparku dla młodzieży i dorosłych (zakaz jazdy na hulajnogach)- działki gminne 69, 71 i fragment 364/6 obręb K-46. Dodatkowa lokalizacja mini-skateparku dla dzieci - działka 180 obr. K46.

Opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie skateparku dla młodzieży i dorosłych na gminnych działkach przy trasie spacerowo-rowerowej parku Młynówka Królewska, na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Skatepark będzie podzielony na strefy wyposażone w urządzenia i przeszkody o różnym stopniu trudności, tak, by zoptymalizować kwestie bezpieczeństwa. 

Skaterzy wskazują, że obecność na rampach i wokół nich małych dzieci jeżdżących na hulajnogach stwarza bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno dzieci, jak i skaterów. Dlatego proponujemy, by myśląc o skateparku zaprojektować również przestrzeń dla małych fanów desek, rolek i hulajnug. Miejsce w sąsiedztwie skateparku dla starszych, by moli obserwować szybszych i sprawniejszych od siebie, by przy tym mogli bezpiecznie ćwiczyć na mniejszych urządzeniach - specjalnie dla nich.
Projekt zakłada, że projekt na realizację zadania przygotuje specjalistyczna firma uwzględniając oczekiwania projektodawcy (jw), dostępną przestrzeń i wysokość dostępnych środków finansowych. Ważnym elementem projektu ma być konsultacja projektanta/realizatora z młodzieżą, gdyż to oni powinni mieć decydujący wpływ na rodzaj wybranych urządzeń.
Na zdjęciu: Andrzej Kwiatek
Źródło: http://youthskateboards.com/andrzej-kwiatek/

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miłośników Best Tricków jest coraz więcej. Skateboarding jest sportem olimpijskim. Jak bieganie czy pływanie - to sposób na spędzenie wolnego czasu i aktywny wypoczynek. A skatepark jest specjalnym miejscem gdzie można pojeździć i spotkać ludzi podzielających podobną pasję. A mamy w Krakowie Mistrzów Polski Skateboardingu!

Projekt ma na celu stworzyć miejsce na mapie Krowodrzy i okolicznych dzielnic, które zintegruje miłośników skateboardingu, stworzy przestrzeń do aktywnego wypoczynku dla nastoletniej młodzieży i będzie kontrpropozycją dla aktywności zagrażających im w tym wieku - przesiadywaniem przed ekranem komputera przy ogłupiających grach, szwędania się bez celu, używaniu narkotyków i dopalaczy, wchodzenia w relacje z niebezpiecznymi ludźmi. Młodym trzeba stwarzać warunki i możliwości dla wartościowego spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów i integracji rówieśniczej. A nie ma dla nich właściwej oferty. Budujemy kolejne place zabaw ale brakuje miejsc, gdzie młodzi będą mogli spędzić razem czas gdy już wyrosną z huśtawek i drewnianych domków ze zjeżdżalnią..

 
Pomyślmy o młodych. Zamiast kolejnego "Smoczego Skweru", kolejnej piaskownicy czy placu zabaw, stwórzmy miejsce dla młodzieży. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Przygotowanie projektu lub projektów dla wskazanych lokalizacji oraz realizacja 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje Konsultacje realizatora z młodzieżą jeżdżącą na deskorolkach, przy udziale projektodawcy. I kwartał 2020
Projekt i realizacja Przygotowanie projektu i realizacja zadania, w ramach dostępnych środków. II-IV Kwartał 2020

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×