Projekt ogólnomiejski NR 177:

NEW EARTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kino pod Baranami

Opis projektu

New Earth International Film Festival - Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowa Ziemia” to pierwszy
w Polsce, międzynarodowy festiwal filmowy o tematyce ochrony środowiska. Celem tego
przedsięwzięcia jest otwarcie widzom drzwi do świadomości współczesnych zagrożeń dla
otaczającego nas środowiska naturalnego.
Należy na różne sposoby budować świadomość zniszczeń wyrządzanych środowisku, a także
przekazywać tę świadomość dzieciom i młodzieży.
Podczas trwania festiwalu odbędą się projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych poruszające tematy
związane z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Wiele z takich projekcji poprzedzone będzie
prelekcjami. Po innych zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem twórców (laureatów
poprzednich edycji) i ekspertów z dziedziny “eko”, takich jak członkowie Greenpeace. Dzięki takiej
strategii uczestnicy będą mogli jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę. Poza projekcjami zostaną
zorganizowane warsztaty z animacji, których tematyką będzie deforestacja oraz warsztaty związane z
kulturą kraju, który będzie gościem honorowym festiwalu.
Artyści biorący udział w wydarzeniu mogą podejmować dowolne tematy dotyczące zagrożeń
ekologicznych, takich jak: deforestacja, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów
naturalnych, marnowanie żywności, wykorzystywanie energii odnawialnych itp. Według takich
tematów filmy nadesłane do konkursu zostaną podzielone na bloki oraz przygotowane zostaną
prelekcje, czy punkty przewodnie paneli dyskusyjnych.
Ambasadorem kolejnych edycji festiwalu jest Ewa Ewart - znana dziennikarka i autorka filmów
dokumentalnych. W trakcie trzeciej edycji New Earth International Film Festival, Ewa Ewart będzie
reprezentować festiwal jako ambasador i przewodnicząca jury. Taka współpraca pozwoli festiwalowi
dotrzeć do dużo szerszego grona odbiorców.
Grupa odbiorców festiwalu poszerza się również dzięki współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi
w Krakowie. Organizowane są specjalne pokazy filmowe dla dzieci ze szkół w partnerstwie z
Dworkiem Białoprądnickim. Partnerem pierwszej edycji był klub HEVRE, gdzie odbywały się pokazy
filmowe oraz spotkania dla wolontariuszy i gości festiwalu.
W każdej edycji planujemy zaprosić do współpracy jeden kraj który będzie gospodarzem honorowym
festiwalu. W pierwszej edycji był to Meksyk, w drugiej - Chile. W 2020 roku prognozujemy współpracę
z ambasadą Francji lub Hiszpanii. Przez to działanie chcemy pokazywać problem nie tylko w naszym
kraju, ale również w innych częściach świata.

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel festiwalu
POPATRZ!
Zgubne skutki zmian klimatu odczuwasz dzisiaj na własnej skórze. Zanieczyszczone powietrze,
niszczenie przyrody, brak równowagi ekologicznej zauważalne są nawet w mieście. Zwróć uwagę na
to, co dzieje się wokół Ciebie.
POMYŚL!
Czy sam możesz mieć wpływ na przyszłość i jakość środowiska? Czy zależy od ciebie jakość
powietrza? A gospodarowanie odpadami, zużycie energii czy postawienie na źródła energii
odnawialnej? Wystarczy pomyśleć.
DZIAŁAJ!
Na pewno możesz zadbać o to, by jak najwięcej ludzi miało świadomość zagrożeń. Dotrzeć do osób,
które do tej pory nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji ignorowania tematów związanych z
ochroną środowiska. Chwyć za telefon, kamerę, wykorzystaj ciekawy pomysł na stworzenie animacji,
filmu dokumentalnego, krótkiej fabuły, by pokazać, że już teraz wszystko, co robimy, ma wpływ na to,
jakim powietrzem oddychamy i w jakim środowisku żyjemy. Spraw by nasza planeta znów była
doskonała!
Do kogo skierowany jest konkurs?
Studenci uczelni wyższych z całego kraju. Filmowcy i fachowcy z branży filmowej oraz reklamowej,
uczniowie szkół filmowych, ludzie związani z branżą reklamową, komunikacją, sztukami wizualnymi
oraz środowiskiem. Wszyscy niezależnie od narodowości, zawodu, charakteru studiów oraz
osobowości fizycznej lub prawnej.
Tematyka filmów - cele komunikacyjne - pogłębienie wiedzy na temat wszelkich problemów
związanych ze środowiskiem.
Pokaż, jak zanieczyszczenie powietrza, zła gospodarka zielenią, źródła odnawialne, gospodarowanie
odpadami, recykling, nowe technologie wpływają na nasze otoczenie i mogą wpłynąć na przyszłość.
Propaguj idee i działania pozwalające odpowiednio chronić i dbać o środowisko naturalne. Pokaż, jak
energie odnawialne, segregacja śmieci, edukacja, ekologiczne sposoby pozyskiwania energii czy
budownictwo energooszczędne poprawiają jakość życia. Poruszaj tematy związane z
gospodarowaniem zasobami środowiska. Pokaż, jak istotna jest gospodarka leśna, przemyślane wy- i
zalesianie, ekospalarnie, ograniczanie ruchu samochodów w celu poprawy jakości powietrza, zwłaszcza w mieście. Odkrywaj znaczenie ochrony przyrody dla rozwoju i stabilności środowiska.
Pomyśl, co mogłoby się stać, gdyby człowiek nie dbał o środowisko lub odwrotnie....
Jak możesz to przedstawić?
Poprzez mocny, dynamiczny oraz nowoczesny, artystyczny przekaz. Skutecznie przyciągnij uwagę
widza, by mógł identyfikować się zarówno z problemem, jak i z rzeczywistymi działaniami, jakie może
podjąć w celu ochrony przyrody. Przykładowe tematy, po jakie możesz sięgnąć: zmiany klimatyczne,
globalne ocieplenie, wylesianie, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, ochrona
zasobów naturalnych, ochrona i zrównoważony rozwój, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i
roślin, różnorodność biologiczna terenów lądowych, wyczerpywanie oraz niszczenie zasobów
naturalnych, marnowanie żywności, efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, utylizacja odpadów, zrównoważone odżywianie, obszary chronione,
różnorodność biologiczna, zrównoważona produkcja i konsumpcja, przeludnienie, zakwaszenie wód,
niszczenie warstwy ozonowej, kwaśne deszcze, niekontrolowany rozwój miast, stan zdrowotny
społeczeństwa, zaśmiecanie mórz i oceanów, nielegalne wysypiska w lasach itp.
Jaki film będą przyjmowane do konkursu?
Filmy krótkometrażowe (animacja, fabuła, dokument) w tym filmy nieme oraz z udziałem osób z
zespołem Downa,
Filmy pełnometrażowe (animacja, fabuła, dokument).
Zgłaszane filmy, które nie będą w języku polskim, muszą być opatrzone napisami w języku
angielskim. Do każdego z filmów prosimy o załączanie listy dialogowej.
Należy otworzyć widzom drzwi do świadomości współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego;
zacząć na różne sposoby budować świadomość zniszczeń wyrządzanych środowisku, a także
przekazywać tę świadomość dzieciom i młodzieży.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty promocji i reklamy Outdoor (wraz z utylizacją) - 5000zł, Reklama prasowa - 7000zł, Reklama radiowa - 5000zł, Reklama telewizyjna - 6000zł, Reklama internetowa - 7000zł. 30 000,00 PLN
Koszty usług graficznych, fotograficznych i projektowych w tym projektowanie materiałów promocyjnych i brandingowych 10 000,00 PLN
Koszty tłumaczeń Tłumaczenie umów oraz napisów do filmów. 5 000,00 PLN
Koszty obsługi finansowej 3 000,00 PLN
Koszty nagród dla zwycięzców Produkcja statuetek 5 000,00 PLN
Koszty cateringu 6 000,00 PLN
Wynajem sprzętu 10 000,00 PLN
Koszty dotyczące zaproszonych gości Koszt podróży (bilety lotnicze, komunikacja miejska, taxi) - 10000zł koszt noclegów - 10000zł 20 000,00 PLN
Koszty usług transportowych Komunikacja miejska, taxi dla organizatorów 3 000,00 PLN
Koszty przygotowania i zarządzania projektem Koszty dyrektora festiwalu - 5000zł Koszty zarządzania wolontariatem - 16000zł Koszty prowadzenia konferencji prasowych - 4000zł Koszty ambasadora festiwalu i osób zajmujących się produkcją - 20000zł 45 000,00 PLN
Koszty ubezpieczeń 5 000,00 PLN
Koszt wynajmu biura festiwalu Czas wynajmu 6 miesięcy 30 000,00 PLN
Mural - farby oraz narzędzia do zrealizowania muralu, - wynagrodzenia dla osób pracujących przy powstawaniu muralu. 6 000,00 PLN
Wynajem sali kinowej Kino Pod Baranami; 4 godz = 10000 zł Dom Kultury Podgórza 4x 8 godz = 200 zł Kino Paradox;4x 8 godz = 200 zł 16 800,00 PLN
Warsztaty Realizacja warsztatów (ryczaut) 10 000,00 PLN
Koszty członków jury 9 osób x 2000 zł 18 000,00 PLN
Koszty licencji filmowych koszty ZAiKS 1 000,00 PLN
Koszty prowadzenia wydarzeń towarzyszących Osoby prowadzące gale otwarcia i zamknięcia festiwalu - 2 osoby x 1500zł Osoby prowadzące panele dyskusyjne i prelekcje - 12 osób x 500zł 9 000,00 PLN
232 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konferencja prasowa promująca wydarzenie Spotkanie ambasadora festiwalu z przedstawicielami mediów 6.04.2020
Gala otwarcia festiwalu Otwarcie festiwalu, powitanie i przedstawienie gości 6.05.2020
Warsztaty dla dzieci i dorosłych Warsztaty ekologiczne i filmowe 6.05.2020 -10.05.2020
Projekcje filmów festiwalowych Dwugodzinne bloki projekcyjne 7.05.2020 -10.05.2020
Konferencje prasowe spotkania twórców z przedstawicielami mediów 7.05.2020 -10.05.2020
Prelekcje Część wykładowa, podczas której uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na tematy związane z ekologią. 7.05.2020 -10.05.2020
Panele dyskusyjne Rozmowy z twórcami i ekspertami po projekcjach filmowych. 7.05.2020 -10.05.2020
Gala zamknięcia festiwalu Wręczenie nagród, podsumowanie festiwalu. 10.05.2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: NEW EARTH INTERNATIONAL FILM FESTIWAL jest festiwalem filmowym, którego tematyka dotyka ważnych obecnie tematów takich jak ochrona środowiska oraz zwiększenie świadomości ludzi związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Efekty długofalowe projektu mogą pozytywnie wpłynąć na zmianę w podejściu do kwestii ekologii i ochrony środowiska oraz podtrzymać utrzymujący się trend zero weste oraz zrównoważonego rozwoju.
232 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×