Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 138:

Z szatni na boisko

Projekt odrzucony: 1. Brak ogólnodstępności, 2 Brak dokumentacji projektowej - brak możliwości oszacowania zadania.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Odmogile 1B 31-751 Kraków

Opis projektu

W  budynku klubowym znajduje się szatnia z zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z obiektu. Szatnia zaopatrzona jest w instalację elektryczną oraz wod.-kan. Z uwagi na brak środków finansowych na inwestycję oraz remonty ww. instalacje ulegają ciągły awariom stan techniczny wyposażenia szatni nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa.
Zadanie będzie polegać na modernizacji i renowacji szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. W związku z tym zagadnieniami którymi należy się zająć są :
OKŁADZINY ŚCIAN - rozebranie wykładzin ściennych, wyrównanie ścian i przygotowanie pod wykonanie nowych okładzin ściennych, malowanie,
POSADZKI - rozebranie istniejących posadzek, wykonanie uzupełnień podkładów betonowych, montaż płytek terakotowych w szatniach, toaletach i prysznicach,
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
INSTALACJA WOD-KAN- wymiana całej instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem (ustępy, baterie natryskowe, umywalki)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wymiana całej instalacji elektrycznej wraz z wymianą okablowania i osprzętu.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA - wymiana ławek i wieszaków oraz zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do odpowiedniego przygotowania się do zawodów, meczów, treningów
Wykonanie prac zapewni przede wszystkim bezpieczne, niezagrażające zdrowiu wszystkich użytkowników warunki sanitarne i higieniczne. Inwestycja w znaczący sposób poprawi estetykę pomieszczenia, z którego korzysta  pierwszoligowa drużyna piłkarska kobiet Klubu Sportowego "Wanda Kraków", a przede wszystkim dziewczęta , młodzież oraz dorosłe kobiety  nie tylko zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach sportowych miasta Krakowa ale również odbiorcy indywidualni korzystający z obiektów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel realizacji zadania jest oprawa dostępności mieszkańców miasta Krakowa do obiektów użyteczności publicznej oraz oprawa stanu infrastruktury sportowej  służącej rozwojowi sportu i rekreacji.
Cele zostaną osiągnięte poprzez remont szatni damskiej w budynku Klubu Sportowego "Wanda" Kraków. Głównym problemem zidentyfikowanym w ramach analizy, do którego usunięcie dąży niniejszy projekt jest niedostateczny stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny szatni, która nie spełnia obowiązujących norm i oczekiwań potencjalnych odbiorców - mieszkańców Krakowa. Z szatni damskiej korzystają obecnie pierwszoligowe piłkarki Klubu Sportowego "Wanda" Kraków oraz wszystkie dziewczęta i kobiety uczęszczające na zajęcia na obiektach klubowych ( szkoły, stowarzyszenia oraz indywidualni mieszkańcy).
Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawi komfort oraz warunki do czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców Krakowa a odpowiednia szatnia w obiekcie  sportowym przyczynia się w bardzo dużym stopniu na rozwój i upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym samym wpływa na krzewienie kultury fizycznej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt, remont i zakup wyposażenia 60 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Styczeń 2020r.
Remont Luty 2020r
Zakończenie prac Marzec 2020r.

Galeria

60 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×