Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 148:

Boisko piłkarskie dla mieszkańców Opatkowic i Krakowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: boisko boczne OSS Opatkowianka, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację bocznego boiska OSS Opatkowianka, umożliwiającą bezpieczną grę w piłkę nożną.
Wymiary boiska: 28 x 52
Nawierzchnia: trawa syntetyczna (ok. 65 mm)
Infrastruktura istniejąca: siatka zabezpieczająca za bramkami - do modernizacji
Infrastruktura nieistniejąca: 2 bramki z siatkami, 4 ławeczki.
Wymagane prace: przygotowanie terenu (przy wykorzystaniu obecnej nawierzchni, bez konieczności wykonania podbudowy, ułożenie nawierzchni wraz z systemem drenażu, modernizacja piłkochwytów, montaż ławek oraz bramek, malowanie linii.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W 2008 roku zostało otwarte boisko boczne OSS Opatkowianka ze sztuczną nawierzchnią (12 mm). Boisko miało służyć mieszkańcom Dzielnicy X oraz osiedla Opatkowice, jednak okazało się, że zapotrzebowanie na nie zgłaszają również mieszkańcy innych dzielnic Krakowa. Niestety pierwotny projekt i rodzaj nawierzchni nie zostały dostosowany do tak dużej liczby osób chcących uprawiać tam sport.Spowodowało to dużą eksploatację boiska, głównie na grę w piłkę nożną. Na ten moment nawierzchnia boiska nie nadaje się już praktycznie do użytkowania. Jest bardzo zniszczona, śliska i uprawianie na niej sportu może prowadzić do kontuzji.
Dlatego też nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebie wymiany zepsutej nawierzchni. Ze względu na duże zainteresowanie korzystaniem z boiska, a także możliwie jak najdłuższej eksploatacji boiska konieczna jest wymiana nawierzchni na dobrej jakości trawę syntetyczną o wysokości ok. 65 mm wraz z drenażem. Dodatkowo zostaną zmodernizowane piłkochwyty, zamontowane 4 ławeczki oraz bramki z siatkami.
Boisko będzie ogólnodostępne. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mogli bez obaw korzystać z wybudowanego boiska. Będzie też możliwa organizacja na boisku zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży, nie tylko z klubu OSS Opatkowianka.
Warto zaznaczyć, że w tym rejonie powstaje coraz więcej nowych budynków mieszkalnych, a liczba mieszkańców tego obszaru wzrasta z roku na rok. Wśród nowych mieszkańców przeważają głównie młode rodziny z dziećmi. I to właśnie dzieci zamieszkujące obszar południowych dzielnic Krakowa będą głównymi beneficjentami niniejszego projektu.
Modernizacja boiska bocznego OSS Opatkowianka będzie też pierwszym krokiem do poprawy infrastruktury całego obiektu, tak by stał się bardziej reprezentacyjnym, sportowym punktem naszego Miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa 20 000,00 PLN
Modernizacja boiska Wykonanie podbudowy, nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia boiska 980 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa i modernizacja boiska działania zgodnie z projektem pierwsza połowa 2020r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×