Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 156:

Ławeczki do przysiadania wspierające aktywność seniorów.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Kluzeka, okolice Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka,

Dodatkowe lokalizacje: Aleja Kijowska, Park Miejski Młynówka Królewska, Ul. Kluzeka, okolice Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka, Ul. Mazowiecka, Park miejski przy Alei Grottgera

Opis projektu

Ławeczki do przysiadania dla osób starszych. Umożliwiają seniorom aktywny wypoczynek. Są wsparciem i miejscem chwilowego wypoczynku podczas spacerowania oraz pokonywania codziennych dystansów - do sklepu, lekarza, wnuków, na spacer z psem itp. Ławeczki zaprojektowane z myślą o osobach starszych i ich opiekunach, osobach towarzyszących. Projekt zakłada dostosowywanie infrastruktury do potrzeb i ograniczeń seniorów; dostępność - rozumianą jako usuwanie wszelkich przeszkód ograniczających aktywność oraz dostosowanie do zasad projektowania uniwersalnego. Miejscem przeznaczenia projektu są parki miejskie, ścieżki spacerowe, okolice Domów Pomocy Społecznej oraz ulice miasta. Ławeczka do przysiadania zaprojektowana jest tak, by umożliwić użytkownikowi odwieszenie torby, plecaka, reklamówki w bezpiecznym, widocznym w czasie odpoczynku miejscu. Poprzez specjalne miejsce na odłożenie laski lub kijów do nordic walkingu umożliwia swobodne i bezpieczne przysiadanie. Budowa ławeczki zapewnia podparcie się w czasie wstawania i siadania oraz możliwość wygodnego umiejscowienia nóg. Wysokość siedziska ułatwia wstawanie oraz pionizuje kręgosłup. Może służyć również jako wsparcie podczas wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych. Ławeczki są niewielkich rozmiarów dlatego łatwo je umiejscowić wzdłuż ścieżki czy chodnika - mogą znajdować się wszędzie tam, gdzie wymaga tego potrzeba osób starszych. Atrakcyjny wygląd dopasowany jest do współczesnego miasta i zachęca wszystkich jego użytkowników do aktywnego spędzania czasu, bez względu na wiek i preferencje. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel projektu: tworzenie i umożliwienie osobom starszym aktywnego wypoczynku. 

Założenia szczegółowe:
1. Wspieranie aktywności i samodzielności seniorów 
2. Umożliwienie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
3. Wspieranie integracji osób starszych z otoczeniem
4. Ułatwienie spacerowania, odłożenia laski, torby, kijów do nordic walkingu.
5. Pomoc w przełamaniu strachu przed wyjściem z domu
6. Wspieranie integracji osób starszych między sobą- tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu 
7. Budowanie świadomości  lokalnych mieszkańców na temat starzenia
8. Budowanie pozytywnych relacji między mieszkańcami 
   
Potrzeba realizacji: 
Zauważony problem polegający na tym, że osoby starsze nie są w stanie pokonać dużego dystansu na piechotę bez przystawania na krótki odpoczynek. Obserwując swoją okolicę oraz współpracując z mieszkańcami krakowskich Domów Pomocy Społecznej zauważyłam, że jest to często przyczyną niechęci do wychodzenia z domu oraz do samodzielnego spacerowania. Brak miejsc do przysiadania zmusza seniorów do siadania na koszach na śmieci oraz w innych miejscach do tego nieprzystosowanych.
Infrastruktura miejsca wymaga większej ilości miejsc możliwego odpoczynku - chwilowego. Osobą starszym często wystarczy jedynie podparcie, przysiadanie, żeby złapać oddech i pokonać resztę trasy. 
Zauważyłam również problem polegający na odłożeniu laski czy kijków do nordic walkingu - zsuwają się oparte o zwykłą laskę parkową.
Moje rozwiązanie zapobiegnie takim sytuacjom.
Mój projekt pozwoli zapełnić tę lukę w infrastrukturze miejskiej jak również przyczyni się do aktywizacji seniorów czym poprawi ich samopoczucie i wydłuży czas niezależności.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt wzorniczy Koszt związany z zaprojektowaniem odpowiedniego rozwiązania ławeczki służącej do przysiadania. Dobór materiałów i sposobu produkcji. 20 000,00 PLN
Wykonanie prototypu Koszt związany z wykonaniem modeli prototypowych projektu, zastosowanie odpowiednich materiałów. 8 000,00 PLN
Testy w przestrzeni miejskiej Koszt związany z adaptacją jednego testowego modelu w środowisku miejskim, zorganizowania grupy użytkowników testujących rozwiązanie 5 000,00 PLN
Produkcja Ławeczek Koszt związany z wykonaniem ławeczek do przysiadania 120 000,00 PLN
Montaż Ławeczek w mieście Koszt związany z montażem ławeczek 90 000,00 PLN
243 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wzorniczy Wykonanie projektu uwzględniającego założenia i zaobserwowaną problematykę. Dobranie materiałów i technologi do projektu. 2020
Wykonanie prototypu Wykonanie modelu prototypowego z docelowych materiałów i w docelowej technologii. 2020
Testy w przestrzeni miejskiej Przeprowadzenie testów z użytkownikami. Weryfikacja rozwiązania, wprowadzenie poprawek. 2020
Produkcja Ławeczek Produkcja ławeczek według projektu wzorniczego 2020-2021
Montaż Ławeczek w przestrzeni miejskiej Montaż rozwiązania w wybranych miejscach 2020-2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Montaż ławeczek znacząco zwiększy komfort osób starszych. Osoby starsze często nie są w stanie pokonać odległości. Dzięki zwiększeniu liczby ławek, spokojnie będą mogły odpocząć na powietrzu. Projekt będzie wspierał aktywność seniorów.
243 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×