Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 218:

Łączymy Parki Krakowa - ścieżki i ułatwienia dla rowerzystów

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: KrowodrzaBiały PrądnikBronowiceInne lokalizacje w ramach Gminy Miejskiej Kraków

Opis projektu

Facebook.com/laczymyparkikrakowa

 
Pierwszy raz złożyliśmy w wniosek "Łączymy Parki Krakowa" w roku 2014, gdy startował BO. Co roku otrzymywał więcej głosów. W roku 2016 po raz pierwszy zostaliśmy laureatami Budżetu Obywatelskiego. Projekt w kolejnych edycjach obejmuje realizację następujących rozwiązań: trasy rowerowe; stojaki; stacje naprawy rowerów, wiaty, dodatkowa sygnalizacja świetlna dla rowerzystów.


W pierwszej wersji (2014-2016) obejmował jedynie wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż całej Alei Kijowskiej a następnie jego realizację; z możliwością jego kontynuacji na odcinku Wrocławska-Racławicka i Racławicka do torów kolejowych oraz mniejsze udogodnienia w innych miejscach długiej trasy łączącej parki oraz miejsca użyteczności publicznej.
W drugiej edycji zwróciliśmy również uwagę na newralgiczne skrzyżowanie Wrocławska - Prądnicka. Jego rychła przebudowa powinna uwzględnia możliwość jazdy na wprost dla rowerów, a więc połączenie z Parkiem Kleparskim, Fortami Kleparz a następnie wzdłuż Alej, więzienia – połączenie z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż Politechniki.

Postulowaliśmy również dyskutowane przez organy Dzielnic I i V umożliwienie dzielenia toru tramwajowego wzdłuż Domu Helclów przez tramwaj i rowerzystów (w tej chwili jest możliwość jazdy rowerem na długości połowy odcinka, tam gdzie między torami jest równa nawierzchnia, nie zaś kamienie) – co najpierw zostało wycenione bardzo wysoko (około 2 miliony złotych) a później otrzymało negatywną opinię ze względu bezpieczeństwo ruchu. Tymczasem rowerzyści i tak tamtędy czasem jeżdżą…
Kilka razy ogłaszano przetargi, w międzyczasie rosły ceny prac. Ostatecznie w 2019 roku wyłoniono zwycięzcę przetargu i tym samym 2019 roku ścieżka wzdłuż Alei Kijowskiej powinna być gotowa

.
W roku 2017 zwróciliśmy uwagę na faktyczne połączenie Krakowa z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Miasto opracowało koncepcję ścieżki rowerowej wychodzącej ze Zwierzyńca, a następnie przez Krowodrzę i Bronowice zmierzającej do granic miasta. A więc do owej wspominanej przez nas poprzednio Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zwłaszcza Ojcowa.
Na terenie Krowodrzy ścieżka będzie się zaczynać na terenie stosunkowo mało uczęszczanej ulicy Przybyszewskiego, blisko salonu Mercedesa. Chcemy uzupełnić tę propozycję o dodatkowy przebieg trasy: pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ulicą Piastowską. Dzięki temu ścieżka zaczynałaby się w miejscu bardzo natężonego ruchu rowerowego, tam gdzie są akademiki, basen AGH, korty i inne użyteczności sportowe.
Dzięki temu dodatkowemu przebiegowi można będzie w przyszłości połączyć nie tylko Zwierzyniec, ale i Miasteczko Akademickie z granicami Krakowa, a potem z Jurą Krakowsko Częstochowską.
W kolejnych edycjach w projekcie „Łączymy Parki Krakowa” bierzemy pod uwagę Błonia, Park Jordana, Młynówkę Królewską, Park Wyspiańskiego i Park Krowoderski, zielony teren WKS Wawel, Planty oraz użyteczności publiczne: AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządzania Bankowości, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski; stadiony Cracovii i Wisły; Politechnikę Krakowską oraz kilka szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wiele innych miejsc.

W edycji 2018 postulowaliśmy
- umożliwienie lepszego dotarcia z Dzielnicy V Krowodrza do Parku Krowoderskiego i Parku Wyspiańskiego, mieszczących się w aktualnej Dzielnicy IV Prądnik Biały; inwestycja na dwóch działkach miejskich uzależniona od spełnienia wymogów technicznych – uzupełnienie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w okolicach przejazdu kolejowego oraz inwestycji Gminy Miejskiej Kraków na części ulicy Racławickiej oraz tablica informacyjna o czasie dojazdu rowerem i dojścia pieszo do wspomnianych Parków

- stacje naprawy rowerów: w tej edycji w liczbie 5, w lokalizacjach wskazanych przez Mieszkańców w drodze konsultacji społecznych oraz po uzgodnieniach z ZIKiT i Miejskim Konserwatorem Zabytków (zwł. w zakresie Parku Krakowskiego). Potencjalnie lokalizacje stacji naprawy Młynówka Królewska na wysokości ul. Urzędniczej (obok siłowni na wolnym powietrzu oraz górki saneczkowej) oraz na odcinku Młynówki w Bronowicach; w Parku Krakowskim, w Parku Vincentego á Paulo, w Parku Wyspiańskiego (w Parku Krowoderskim już jest taka stacja). Ponadto na najbardziej uczęszczanych ulicach Dz. V na terenach gminnych – np. u zbiegu najważniejszych ulic obecnej Krowodrzy, czyli Królewskiej oraz Alei Kijowskiej; inne możliwe: Aleja Kijowska, ul. Czarnowiejska, Lea, inne – według wskazań).
Do realizacji weszły ostatecznie stacje napraw rowerów, w lokalizacjach według wskazań Mieszkańców.

W edycji 2019 proponujemy:
- kolejne stacje napraw rowerów w liczbie 36 w lokalizacjach wskazanych przez Mieszkańców na terenie Krakowa
(kontynuacja projektu z roku 2018)
- tablice informujące o czasie dojazdu do wybranych Parków rowerem lub pieszo w liczbie 10, na terenie Dzielnicy
V Krowodrza oraz Dzielnicy IV Prądnik Biały (kontynuacja znakowania rozpoczęta w roku 2018)

Kontakt z projektodawcą celem pracy nad projektem oraz wspólnej promocji: Łukasz Mańczyk mail:
lukasz.manczyk@gmail.com, tel. 502-952-751 oraz facebook.com/laczymyparkikrakowa
Uzasadnienie

 

 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Proponowane przez nas odcinki wpisują się w sieć istniejących tras, ułatwią zdrowy, ekologiczny i bezpieczny transport. Przemieszczanie między miejscami zielonymi i ważnymi punktami miasta. W celach zawodowych i rekreacyjnych.

Realizacja kolejnych etapów umożliwi połączenie rowerowe między Starym Miastem, Zwierzyńcem, Krowodrzą, Bronowicami, Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek i Ojcowa.
 

Jako że projekt ma charakter proekologiczny zmniejszenie istniejącej zieleni miejskiej winno być minimalne.
 
Dodatkowe uzasadnienie treści:
zgodny z poprzednimi weryfikacjami formalnymi w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 
Cele do osiągnięcia:
- zmniejszenie ruchu samochodowego i zastąpienie go transportem ekologicznym
- zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych
- skomunikowanie ważnych terenów rekreacyjnych Krakowa i użyteczności publicznych
- lepsze wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ich połączenie
 
Więcej:  facebook.com/laczymyparkikrakowa
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt projekt 10 000,00 PLN
Realizacja realizacja stacji naprawy rowerów łącznie w 36 lokalizacjach (w tym 18 małych i 18 stacji dużych) 248 400,00 PLN
tablice realizacja tablic informujących o czasie dojazdu do wybranych Parków rowerem lub pieszo w liczbie 10 szt. 7 000,00 PLN
265 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje Konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia z jedostkami zarządzającymi danymi terenami 2020 r.
Opracowanie projektu Opracowanie projektu 2020
Realizacja Realizacja 2020 r.-2021 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada realizację na terenie Krakowa stacji napraw rowerów w liczbie 36 szt. oraz tablic informujących o czasie dojazdu do wybranych Parków rowerem lub pieszo w liczbie 10 szt. Zaproponowana przez Wnioskodawcę realizacja na terenie Krakowa stacji napraw rowerów oraz tablic informujących o czasie dojazdu do wybranych Parków rowerem lub pieszo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerzystów i pieszych.
265 400,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×