Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 125:

Bezpiecznie nad wodą

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Akweny wodne na terenie Krakowa. m. in. rzeka Wisła, zalew Bagry, Zakrzówek, Przylasek Rusiecki, kąpielisko Brzegi, Staw Płaszowski, zalew Nowohucki, Wilga

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego łodzi specjalnej wraz z sonarem i wyposażeniem załogi (ubranie specjalne) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 na bazie której funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa. Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy mieszkaniec i turyści przebywający w pobliżu rzeki Wisły i innych zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie Krakowa

UZASADNIENIE PROJEKTU

Analiza zagrożeń sporządzana przez specjalistów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sposób jednoznaczny wskazuje, iż obszar miasta Krakowa to obszar o dużym zagrożeniu w każdym niemal obszarze bezpieczeństwa powszechnego, a więc tego rodzaju, które zapewnić ma głównie Państwowa Straż Pożarna i Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Wśród tych zagrożeń jednym z najpoważniejszych jakie występują w gminie Kraków są zdarzenia w rzece Wiśle i innych zbiornikach wodnych takich jak Bagry, Zakrzówek, itd.
Aby skutecznie walczyć z tymi zagrożeniami na bazie jednej z siedmiu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Krakowie funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Kraków, gdzie służbę pełnią wykwalifikowani i dobrze wyszkoleni strażacy, m.in. posiadający uprawnienia stermotorzysty czy nurka. Niestety samo wyszkolenia nie wystarczy. Aby móc prowadzić skuteczne działania w obszarze ratownictwa wodnego koniecznym jest posiadanie specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu.
W ramach projektu planowany jest zakup łodzi specjalnej ratowniczej. Łódź taka charakteryzuje się niskimi burtami pozwalającymi na szybkie i sprawne wyciągnięcie człowieka z wody, a także dużą odpornością na uszkodzenie i małym zanurzeniem, co sprawia, iż będzie mogła być wykorzystywana również w czasie powodzi. Niezbędnym wyposażeniem tej łodzi jest m.in. sonar. To urządzenie używające fal dźwiękowych do określania pozycji, obiektów zanurzonych w wodzie, głównie ludzi. Sonar służy do szybkiego przeszukania dna jakiegoś zbiornika wodnego o głębokości nawet 100 metrów na dużej powierzchni, bez potrzeby wysyłania nurków pod wodę. Skraca to ogromnie czas akcji, gdyż nie ma potrzeby przeszukiwania fizycznie każdego metra kwadratowego dna np. w celu znalezienia jakiegoś przedmiotu lub ciała osoby po wpadnięciu do wody. Po zlokalizowaniu obiektu nurkowie schodzą pod wodę i mogą być jednocześnie naprowadzani przez operatora sonaru, który ma na monitorze komputera obraz rzeczywisty spod wody i widzi oprócz poszukiwanego obiektu również płynących płetwonurków. Dzięki pracy sonaru nawet w warunkach zerowej widoczności pod wodą, a taka najczęściej występuje podczas poszukiwań można stosunkowo szybko znaleźć i wydobyć poszukiwaną osobę.
Celem projektu jest wiec zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia z powodu niekontrolowanego upadku do wody.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Łódź specjalna ratownicza z przyczepą podłodziową Łódź aluminiowa z podwójnym dnem z silnikiem zaburtowym min. 70 KM i przyczepą podłodziową do transportu. 140 000,00 PLN
Sonar holowany sonar holowany z możliwością pracy na dwóch częstotliwościach jednocześnie w konfiguracji 600/1600kHz z technologią zapewniającą wyższą rozdzielczość obrazu typu CHIRP z możliwością zapisywania targetów na bieżąco w zestawie z laptopem bryzgoszczelnym, odpornym na upadki i wstrząsy. 250 000,00 PLN
Wyposażenie dodatkowe ubranie specjalne typu flotacyjne cztery sztuki, zestaw ratowniczy PSP R1 z noszami typu deska i inne. 15 000,00 PLN
405 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przekazanie środków do KM PSP Przekazanie środków finansowych do KM PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu: łodzi z przyczepą, sonaru i wyposażenia dodatkowego do końca II kwartału 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy w sposób pośredni i bezpośredni poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia z powodu niekontrolowanego upadku do wody.
405 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×