Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 126:

Doposażenie Skweru Konika Zwierzynieckiego

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skwer Konika Zwierzynieckiego

Opis projektu

Powstały przed kilkoma laty Skwer Konika Zwierzynieckiego jest jedynym miejscem należącym do gminy gdzie lokalni mieszkańcy mogą spędzać wolny czas w plenerze. Ze względu na okoliczne natężenie ruchu (Aleja Trzech Wieszczów, ul. Kościuszki) nie jest to zapewne miejsce idealne, jednak z racji gęstej zabudowy tego obszaru innych terenów zwyczajnie nie ma. Należy więc dążyć do tego aby maksymalnie wykorzystać obszar który możemy zagospodarować i uczynić z niego miejsce przyjaznego spędzania wolnego czasu dla okolicznej społeczności oraz przybyłych gości. Z racji swojego atrakcyjnego położenia Skwer Konika Zwierzynieckiego jest wykorzystywany nie tylko przez okolicznych mieszkańców ale również przez licznych krakowian oraz międzynarodowych turystów. Obszar ten stanowi zatem swoistą wizytówkę zarówno Zwierzyńca jak i całego Krakowa i z tego względu wymaga odpowiedniego zagospodarowania.
Po dokonanym uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego terenu oraz uczynieniu z niego ogólno dostępnego skweru przyszedł czas na kolejny etap modernizacji który będzie polegać na jego doposażeniu zarówno w odpowiednią zieleń jak i obiekty małej architektury oraz modernizację istniejących obiektów (w tym studni).

Niniejsza propozycja nie zawiera żadnych wizualizacji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, iż ze względu na niezwykle reprezentacyjne położenie tego obszaru, z piękną panoramą na Wawel, odpowiednie jego urządzenie będzie wymagać specjalnego projektu. W tej propozycji projektu chcemy jedynie wskazać nasze potrzeby i oczekiwania. Na terenie skweru powinna pojawić się większa ilość standardowych ławek obiektów małej architektury.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z racji gęstej zabudowy obszaru Półwsia Zwierzynieckiego teren Skweru Konika Zwierzynieckiego jest jedynym obszarem gminnym który może służyć okolicznym mieszkańcom jako miejsce rekreacji. Z tego względu należy dążyć do maksymalnego wykorzystania obszaru który jako jedyny dostępny w okolicy możemy zagospodarować i uczynić z niego miejsce przyjaznego spędzania wolnego czasu dla okolicznej społeczności oraz przybyłych gości. Odpowiednie zagospodarowanie skweru będzie bardzo dużym udogodnieniem zwłaszcza dla osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi, którzy z oczywistych względów szukają takich przestrzeni najbliżej własnego miejsca zamieszkania. Okolice Skweru Konika Zwierzynieckiego są miejscem bardzo gęstego zaludnienia w skali Zwierzyńca i w tej okolicy brakuje miejsc do aktywnego wypoczynku. Zagospodarowania skweru przyczyni się zapewne także do zwiększenia relacji między społecznych okolicznych mieszkańców, gdyż wreszcie zyskają miejsce wzajemnych spotkań w odpowiednich warunkach. Z racji swojego atrakcyjnego położenia Skwer Konika Zwierzynieckiego jest wykorzystywany nie tylko przez okolicznych mieszkańców ale także przez licznych krakowian oraz międzynarodowych turystów. Obszar ten stanowi zatem swoistą wizytówkę zarówno Zwierzyńca jak i całego Krakowa i z tego względu wymaga odpowiedniego zagospodarowania.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu uzupełnienia zagospodarowania skweru wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 20 000,00 PLN
Nasadzenia Uzupełnienie nasadzeń zieleni 150 000,00 PLN
Realizacja Zakup obiektów małej architektury oraz modernizacja istniejących elementów. 100 000,00 PLN
270 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja i projekt modernizacji skweru W tym okresie będą podejmowane decyzje odnośnie wyglądu i zagospodarowania skweru przez przedstawicieli wnioskodawców oraz odpowiednich przedstawicieli jednostek miejskich. 2020
Realizacja zadania W tym okresie nastąpi realizacja wypracowanego projektu. 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Skwer jest usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy, oraz na trasie codziennych wędrówek wielu mieszkańców i turystów odwiedzających nasze Miasto. Doposażenie ogólnodostępnego skweru wspaniale uzupełni tą przestrzeń publiczną, stworzy przyjazne miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w pięknym otoczeniu.
270 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×