Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 21:

Rekonstrukcja Al. Kasztanowej

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Al. Kasztanowa cała, Kraków, Dzielnica VII

Opis projektu

Aleja Kasztanowa jest jednym z nielicznych, istniejących założeń alejowych w Krakowie. 

Znajduje się w obszarze Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego, przebiega poprzez stare willowe osiedle w sąsiedztwie Lasu Wolskiego, aby na koniec dojść do granicy wpisanego do rejestru zabytków Parku Decjusza.
Aleja ta to obiekt o dużej wartości historycznej, kulturowej, krajobrazowej i symbolicznej dla społeczeństwa, co już stanowi o zasadności projektu. Rekonstrukcję uzasadnia również pogarszający się stan zdrowotny zieleni / kasztanowców i innych drzew rosnących po obu stronach drogi. 
Proces wycinania pojedynczych drzew, niefachowa, rozległa i agresywna pielęgnacja drzew w przeszłości doprowadziła do powolnej utraty
unikalnego charakteru tej historycznej Alei. Inwestycji tej od lat domagają się okoliczni mieszkańcy,
ponieważ niegdyś ta architektoniczna wizytówka, duma i reklama dzielnicy, stała się jednym z jej bardziej zaniedbanych i zdegradowanych miejsc. Projekt dotyczy rekonstrukcji zieleni w al. Kasztanowej na jej całej długości tj. od zbiegu ulic Chełmskiej i Junackiej aż do granic Parku Decjusza.
Jest to układ dwustronny (podwójny szpaler), tak więc rekonstrukcja al. Kasztanowej powinna dotyczyć obu jej stron na całej długości.
Prace rekonstrukcyjne polegałyby na: odtworzeniu pasów zieleni poprzez częściową wymianę ziemi i wysiew trawy, nasadzeniu nowych drzew-kasztanowców będących drzewem przeważającym jak również historycznie uzasadnionym, wykonaniu specjalnych zabezpieczeń przed niszczeniem przez samochody.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Głównym celem zadania jest rekonstrukcja – odtworzenie obu pasów zieleni al. Kasztanowej ze względu na stan degradacji oraz na rangę miejsca w historii i krajobrazie, jak i na konieczność zachowania założenia przestrzennego jakim jest aleja. 

Inwestycji tej od wielu lat oczekują mieszkańcy. 
Realizacja tego projektu będzie miała wpływ nie tylko na życie mieszkańców Dzielnicy, ale także Krakowian licznie odwiedzających te zielone tereny, poprzez uporządkowanie wspólnej przestrzeni, przy zachowaniu jej wartości historycznej i symbolicznej. 
Atrakcyjność projektu wynika również z położenia i bliskości Lasu Wolskiego i może na nowo stać się wizytówką turystyczną, dumą i reklamą dzielnicy.
W przyszłości al. Kasztanowa bezwzględnie powinna zostać objęta ochroną konserwatorską jako założenie przestrzenne, dlatego należy o nią zadbać i powstrzymać przed dalszą degradacją.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i analiza dendrologiczna Wykonanie projektu z analizą dendrologiczną (wykonaną na każdym etapie wegetacji) 60 000,00 PLN
Wykonanie nasadzeń Wykonanie nasadzeń, częściowa wymiana ziemi, wysiew trawy, wykonanie zabezpieczeń, uporządkowanie terenu 230 000,00 PLN
290 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i analiza dendrologiczna Wykonanie projektu z całoroczną analizą dendrologiczną 2020
Wykonanie nasadzeń Wykonanie nasadzeń, częściowa wymiana ziemi, wysiew trawy, wykonanie zabezpieczeń, uporządkowanie terenu 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada odtworzenie zieleni wzdłuż alei i przywrócenie jej reprezentacyjnego wyglądu. Wpłynie to na poprawę estetyki wyglądu całej okolicy.
powrót