Projekt ogólnomiejski NR 210:

Park leśny w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki gminne w rejonie ul.Tetmajera zgodnie z koncepcją parku opracowaną dla ZZM z 2018 ( I etap - możliwy do realizacji bez inwestycji drogowej)

Opis projektu

Proponowany obszar przyszłego parku ma niezwykłe walory przyrodnicze, widokowe i kulturowe, konieczne do zachowania dla przyszłych pokoleń  krakowian. Park miałby mieć bardzo naturalistyczny charakter oparty na koncepcji, opracowanej dla ZZM, w 2018 roku. Obecnie, obszar ten stanowią niemal wyłącznie tereny zielone, niestety trudno dostępne i niezagospodarowane. Brak jest jakichkolwiek ścieżek, a roślinność nigdy nie była pielęgnowana. Pierwszy etap realizacji parku obejmowałby teren lasu i pasieki otwartej dla mieszkańców i ewentualnie etap "Zagroda bronowicka" oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe wzdłuż ul.Tetmajera tak gdzie już jest chodnik. Etapy związane z potrzebą rozbudowy infrastruktury drogowej (np: chodnik, odwodnienie wzdłuż Strugi Bronowickiej od baterii amunicyjnej stanowiącej element Twierdzy Kraków przy ul. Truszkowskiego) byłyby realizowane w późniejszym terminie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pomysł aby ten niezwykły obszar zagospodarować i udostępnić dla mieszkańców Krakowa pojawił się kilkanaście lat temu. Została wykonana szczegółowa inwentaryzacja i pierwszy raz pojawiła się nadzieja na pokazanie tego urokliwego miejsca mieszkańcom miasta. Od lat Bronowianie zabiegali o utworzenie parku w tym rejonie, w VIII 2015 roku na Komisji Planowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMK Park Tetmajera zajął 4 miejsce na liście najważniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie terenów zielonych. Następnie wśród studentów Politechniki Krakowskiej został ogłoszony konkurs na najlepszy projekt parku na tym obszarze i z kilkunastu najlepszych projektów, po szerokiej prezentacji, został wybrany najlepszy projekt. W 2018 roku Miasto Kraków zabezpieczyło środki na dokumentację projektową. Zarówno projekty studentów jak również koncepcja Parku były bardzo szeroko konsultowane z mieszkańcami którzy entuzjastycznie podeszli do rozwiązań zaproponowanych przez projektantów i zostały przedstawione podczas Święta Tetmajera. Sprawmy aby rozbudzone nadzieje na park i piękne miejsce rekreacji kilka kilometrów od centrum zaowocowały powstaniem nowego parku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Park leśny Pierwszy etap realizacji parku możliwy do realizacji w 2020 roku 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
I etap parku Obszar objęty programem zwiększania lesistości Miasta Krakowa: nasadzenia drzew, porządkowanie terenu, ścieżki w formie trapów. Tablice edukacyjne 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu i utworzenie parku leśnego było by odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Zagospodarowanie terenu pod park znacząco poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy im miejsce do rekreacji i relaksu na powietrzu.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×