Projekt ogólnomiejski NR 123:

Cykl zawodów biegowych "Moja przygoda z bieganiem"

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Okolice Krakowskich Błoń, Placu Szczepańskiego

Opis projektu

Aby w zawodach udział mogły wziąć wszystkie dzieci i młodzież – bez względu na status
materialny rodziny – ich udział w zawodach będzie bezpłatny. Cykl biegów promował będzie
wszystkich uczestników, niezależnie od wyniku – za ukończenie biegu każdy otrzyma medal oraz
pamiątkową koszulkę. Dla
zwycięzców przewidziane będą nagrody rzeczowe.
Zasięg projektu – ogólnopolski. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez internetowe
zapisy na stronie organizatora.

UZASADNIENIE PROJEKTU

- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez najprostszą formę aktywności
sportowej – bieganie,
- identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
- stworzenie możliwości udziału w sprawiedliwej rywalizacji sportowej, rozgrywanej zgodnie z
zasadami fair play,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczny udział w
zawodach, wymagający przygotowania,
- stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z
mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców – bezpłatny udział w zawodach,
- zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych,
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnego w działaniach na rzecz
sportu wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia opartego o regularną aktywność sportową,
- kształtowanie psychiki dzieci i młodzieży poprzez regularny udział w zawodach biegowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nagrody 500 zawodników * 4 imprezy * 3 zł 6 000,00 PLN
Medale 500 zawodników * 4 imprezy * 2,5 zł 5 000,00 PLN
Scena i nagłośnienie, bariery drogowe, taśma ostrzegawcza 2000 zł * 4 imprezy 8 000,00 PLN
zabezpieczenie trasy, pozwolenia, ochrona 1750 zł * 4 imprezy 7 000,00 PLN
materiały biurowe 4 imprezy * 250 zł 1 000,00 PLN
catering 500 osób * 4 imprezy * 5 zł 10 000,00 PLN
wynajem namiotów, organizacja biura zawodów 4 imprezy * 500 zł 2 000,00 PLN
zabezpieczenie medyczne 4 imprezy * 750 zł 3 000,00 PLN
koszulki 4 imprezy * 500 osób * 11,5 zł 23 000,00 PLN
reklama (facebook, interia, plakaty w szkołach, RMF) 1250 zł * 4 imprezy 5 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie strategiczne cyklu zawodów Organizacja zapisów, promocji sierpień 2019
bezpośrednie przygotowanie techniczne zawodów Koordynacja zamówień i dostaw poszczególnych zawodów luty 2020-grudzień 2020
Realizacja poszczególnych imprez Profesjonalne przeprowadzenie i obsługa imprez. 22.03.2020 - 06.12.2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt "Cyl zawodów biegowych"Moja przygoda z bieganiem"' to zawody biegowe dla dzieci i młodzieży rozgrywane na różnych dystansach, przeprowadzone pod okiem sędziego.
70 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×