Projekt ogólnomiejski NR 124:

ZŁAP ODDECH - Budowa objektów sportowo - rekreacyjnych

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka nr 810/5 obr. 33 Krowodrza, znajdująca się na końcu ulicy Skotnica w Krakowie. Teren stanowiący część korytarza przewietrzania miasta, otoczonego jest dwustoma hektarami terenów zielonych, które to określa plan przestrzenny ''Tonie Łąki"

Opis projektu

Budowa objektu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców krakowa, obejmująca realizację: 
 

1. Boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy o wymiarach 40/20m. do gry w piłkę nożną i siatkówkę.
2. Plac zabaw o wymiarach 40/20m.
3. Siłownia na świeżym powietrzu.
5. Oświetlenie boiska, siłowni oraz placu zabaw. 
6. Budowa infrastruktury: 
- ławki 10 szt.
- kosze na śmieci 6szt.
- chodnik
- łąka kwietna 100m2
-wysianie trawy na terenie niezagospodarowanym,
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wychodzac na przeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Krakowa powstał pomysł realizacji ogólnodostepnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy Kraków.

W części pólnocnej miasta brakuje wystarczającej ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W poszukiwaniu takich obiektów okoliczni mieszkańcy przemieszczają się w oklice centrum miasta, co powoduje zawiekszanie natęrzenia ruchu samochodowego i generowanie zanieczyszczeń. 
Obecnie uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego spowoduja znaczny przyrost liczby mieszkańców w najbardzie zaludnionej dzielnicy IV krakowa.
Projekt ten zapewni możliwość rozwoju spotrowego dla mieszkańców miasta oraz bedzie miejscem wypoczynku dla rodzin.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą, o wymiarach 40/20m. do gry w piłkę nożną i siatkówkę.2. Plac zabaw o wymiarach 40/20m.3. Siłownia na świeżym powietrzu.5. Oświetlenie boiska, siłowni oraz placu zabaw. 6. Budowa infrastruktury: - ławki 10 szt.- kosze na śmieci 6szt.- chodnik - łąka kwietna 100m2- trawnik w miejscach niezagospodarowanych  j.w. 1 682 500,00 PLN
1 682 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Projekt 2. Uzyskanie decyzji Pozwolenia Na Budowę 3. Budowa obiektu 4. Odbiory II kw. 2020 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
1 682 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×