Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 146:

Ja-Ty-My. Teatralne wariacje integracyjne. Spektakl.

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejscem odbywających się warsztatów będzie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ulicy Lubomirskiego 21 w Krakowie. Przedstawienie wystawiane będzie w instytucjach oświatowych oraz instytucjach pomocy społecznej na terenie Krakowa.

Opis projektu

Warsztaty polegać będą na pracy z grupą złożoną z:

 • 15 osób w wieku od 13 do 18 roku życia, podlegających stałej socjoterapii z uwagi na problem zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • 15 osób w wieku od 13 do 18 roku życia, uczniów innych krakowskich szkół;

Proces rekrutacji przebiegał będzie w większości Krakowskich szkół. Polegał będzie na informacji o projekcie rozesłanej drogą mailową. W sytuacji zainteresowania projektem będzie miał miejsce kontakt osobisty.

Przez 6 miesięcy grupa ta spotykać się będzie raz w tygodniu, pracując nad spektaklem. Zarówno w formie zajęć:
 • integracyjnych;
 • komunikacyjnych;
 • edukacyjnych z zakresu zdobywania kompetencji społecznych; 
 • arteterapeutycznych.

Tematem spektaklu będzie wybrana przez grupę krakowska legenda. 

 
Po przygotowaniu spektaklu i oficjalnej premierze na deskach jednego z teatrów (np. NCK), projekt wejdzie w zasadniczą część dzielenia się rezultatem pracy z innymi mieszkańcami, w formie gościnnych występów w instytucjach:
 • oświatowych (szkoły, przedszkola);
 • pomocowych;
 • placówkach opiekuńczych (placówki opiekuńczo - wychowawcze, DPS-y itp).

Celem jest odwiedzić z przestawieniem jak najwięcej instytucji, jednak za cel minimalny zakłada się 12 gościnnych występów.

 
Tytuł przedstawienia zostałby wybrany wspólnie z uczestnikami zajęć, jednak ich głównym celem nie byłoby jedynie przedstawienie, ale umiejętność nazywania,określania, wyrażania i przeżywania emocji, a także wzajemna integracja.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 • reintegracja społeczna (młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym niejednokrotnie żyje na "marginesie" społeczeństwa;
 • wykreowanie świadomych społecznie liderów środowiskowych wśród młodzieży; 
 • możliwość wykorzystania spektaklu w celach oświatowych, kulturalnych czy rozrywkowych przez inne instytucje;
 • pokazanie nowego trendu w pracy socjoterapeutycznej polegającego na łączeniu środowisk i tworzeniu dóbr kulturowych w ramach procesu terapeutycznego; 
 • podtrzymanie tożsamości krakowskiej poprzez nawiązanie do legend i przekazów dotyczących historii i kultury miasta; 
 • socjoterapia i edukacja społeczna dla dzieci wykluczonych społecznie, poprzez zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
  integracja i nauka empatii poprzez łączenie środowisk osób zagrożonych niedostosowaniem społecznych z dziećmi nieprzejawiających cech niedostosowania;

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stroje Materiały niezbędne do stworzenia 30 strojów poszczególnych postaci. 8 000,00 PLN
Premiera Wynajęcie sali teatralnej. 4 000,00 PLN
Katering Poczęstunek na premierę. 3 000,00 PLN
Katering Podstawowe produkty tj. woda i przekąski na próby. 2 000,00 PLN
Dojazdy Przewóz osób, scenografii i strojów na poszczególne występy. 2 000,00 PLN
Upominki Upominki dla uczestników warsztatów, wręczane po zakończeniu projektu. 2 000,00 PLN
Scenografia Scenografia i efekty wykorzystane podczas przedstawienia. 2 500,00 PLN
Bilety Wizyta w jednym z krakowskich teatrów na profesjonalnym przedstawieniu w ramach integracji zespołu jak i nadania motywacji do pracy. 1 500,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja Poszukiwanie członków warsztatów spośród uczniów Krakowskich szkół do projektu I-II 2020
Warsztaty Przeprowadzenie warsztatów i prób przedstawienia. II-VI 2020
Premiera Otwarta premiera przedstawienia na deskach teatru. IX 2020
Występy gościnne Występy w różnych instytucjach na terenie Krakowa. VI-XII 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego, pn. „Ja-Ty-My. Teatralne wariacje integracyjne. Spektakl” polega na prowadzeniu warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży od 13 do 18 roku życia, podlegającej stałej socjoterapii z uwagi na problem zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz dla uczniów innych krakowskich szkół. Warsztaty socjoterapeutyczne zakończone są otwartym spektaklem, którego tematem będzie wybrana przez grupę – krakowska legenda. Celem projektu jest zdobywanie przez adresatów nowych doświadczeń, integracja i nauka empatii, poprzez łączenie środowisk osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również możliwość wykorzystania spektaklu w celach oświatowych i kulturalnych.
powrót