Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 191:

Mobilny Kraków 2.0

Projekt odrzucony: Dopuszczenie skrętu rowerzystów w lewo: • skręt w lewo z ul. Dietla w ul. Strarowiślną (w kierunku centrum) - na odcinku ul. Starowiślnej od Św. Gertrudy do ul. Dietla odbywa się jednokierunkowy ruch samochodowy oraz dwukierunkowy ruch tramwajowy. Ruch rowerowy prowadzony jest dwukierunkowo. W relacji Dietla-Westerplatte odbywa się on po wyznaczonym ciągu rowerowym. Ze względu na dużą ilość punktów kolizji na tarczy skrzyżowania, zmienną fakturę nawierzchni po której rowerzysta jadący w lewo musiałby się poruszać oraz konieczność kontynuacji jazdy po wykonaniu manewru skrętu w lewo wyznaczoną drogą dla rowerów, dopuszczenie relacji skrętu w lewo z ul. Dietla w ul. Starowiślną może spowodować, że rowerzysta nie będzie miał możliwości jednoznacznej oceny sytuacji. Brak czytelności, co wiąże się z różną interpretacją wykonania tego manewru może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych takich jak np. jazda „czołowo” na samochód lub tramwaj jadący w przeciwnym kierunku. Zgodnie z §8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), nie może zostać zatwierdzony. W związku z powyższym zadanie zostało zaopiniowane negatywnie przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. • skręt w lewo z ul. św. Gertrudy w ul. Dominikańską – wprowadzenie wnioskowanej zmiany jest już procedowane przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Przejazd rowerowy Kochanowskiego – Park Krakowski Przejazd rowerowy przez trzy pasy ruchu wyznaczony wyłącznie za pomocą oznakowania poziomego zagraża bezpieczeństwu ruchu. Zgodnie z §8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), nie może zostać zatwierdzony. Nowe przejście dla pieszych na ul. Pawiej – zadanie przyjęte warunkowo Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez trzy pasy ruchu jedynie za pomocą oznakowania poziomego nie jest możliwe, gdyż z uwagi na zachowanie właściwego poziomu BRD przekroczenie jezdni powinno odbywać się „na raty”, lub z udziałem sygnalizacji świetlnej (w tym przypadku budowa sygnalizacji wpłynie negatywnie na efektywność sterowania ruchem). Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie złożoną propozycję zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2019 r. na podstawie § 16.1 ust. 4, który stanowi, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Istniejąca strefa płatnego parkowania

Opis projektu

Mobilny Kraków 2.0

Niniejszy projekt jest uzupełnieniem zmian wdrażanych w mieście od kilku lat. W ramach tego zadania proponuje się działania w kilku obszarach, poprawiając możliwości komunikacyjne mieszkańców miasta

Inwestycje w rozwój ruchu rowerowego przynoszą korzyści w zakresie transportu, zwiększają mobilność społeczeństwa, pozwalają na odciążenie zakorkowanych ulic i zatłoczonych autobusów i tramwajów. Inwestycje rowerowe korzystnie wpływają na stan zdrowia mieszkańców, regularny ruch jest znakomitą profilaktyką chorób układu krążenia i otyłości. Każda złotówka wydana na rozwijanie ruchu rowerowego jest jednocześnie złotówką wydaną na poprawę transportu i złotówką wydaną na zdrowie społeczeństwa.

Uzupełnienie sieci kontraruchu rowerowego

Dzięki kontraruchowi rowerowemu skracają się odległości do pokonania, co zachęca większą liczbę mieszkańców do podróży rowerem. W ramach tej projektu proponuje się oznakowanie kontraruchu na następujących ulicach:

Dzielnica I Stare Miasto

 1. ul. Sobieskiego
 2. ul. Kremerowska
 3. ul. Wenecja
 4. ul. Jabłonowskich
 5. ul. Loretańska
 6. ul. Czapskich
 7. plac Szczepański
 8. ul. św. Marka
 9. ul. św. Tomasza
 10. ul. Zacisze

Dzielnica V Krowodrza

 1. ul. Konarskiego
 2. ul. Chopina (od ulicy Urzędniczej do ul. Konarskiego)

Dzielnica XIII Podgórze

 1. ul. Rękawka
 2. ul. św. Benedykta

Nowe przejście dla pieszych na ulicy Pawiej

Proponuje się wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Pawiej. Przejście będzie znajdować się na wysokości przystanku tramwajowego linii nr3 w kierunku Nowego Bieżanowa. Skróci ono drogi dojścia z dworca kolejowego i z przystanku Teatr Słowackiego do Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Basztowej. Wyznaczenie przejścia dla pieszych obejmuje sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, ustawienie dwóch znaków pionowych, pomalowanie przejścia dla pieszych na jezdni oraz obniżenie krawężników.

Na poniższym rysunku przedstawiono proponowaną lokalizację nowego przejścia.
 

Przejazd rowerowy Krupnicza – Ingardena

Obecnie nie istnieje żaden przejazd rowerowy z ul. Krupniczej w ul. Ingardena. Rowerzyści nie są w stanie pokonać legalnie tego skrzyżowania, są zmuszeni do korzystania z przejazdów na skrzyżowaniu Al. Mickiewicza z ul. Reymonta lub też z trudnej dla rowerzystów ulicy Piłsudskiego. Przez istniejący przejazd z ulicy Smoleńsk w ulicę Dunin-Wąsowicza przejeżdża nawet 1300 rowerzystów dziennie, z nowego przejazdu może korzystać podobna liczba rowerzystów.
Proponuje się:
 • budowę przejazdu rowerowego (asfaltowa droga dla rowerów) na wprost z ul. Krupniczej w ul. Ingardena o szerokości 3m.
 • modernizację obydwu sygnalizacji świetlnych
Nie przewiduje się utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych. Spadnie liczba konfliktów pieszych z rowerzystami – znikną rowerzyści przejeżdżający szybko przez przejścia dla pieszych.
 
Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację nowego przejazdu rowerowego.

Przejazd Kochanowskiego - Park Krakowski

Ulica Kochanowskiego jest ulicą jednokierunkową z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod prąd. Dzięki wyznaczeniu przejazdów rowerowych przez Aleję Mickiewicza ulica uzyska rowerowe połączenie z odnowionym parkiem Krakowskim. Nowy przejazd będzie alternatywą dla zakorkowanej ulicy Czarnowiejskiej oraz dla ulic Karmelickiej i Królewskiej.

W ramach projektu proponuje się wytyczenie dwóch przejazdów na jezdni i zmianę oznakowania pionowego. Poniższy rysunek przedstawia lokalizację nowych przejazdów oraz propozycję nowego oznakowania pionowego.
 

Dopuszczenie skrętu rowerzystów w lewo

W wielu miejscach w Krakowie funkcjonują zakazy skrętu w lewo ze względu na układ ulic jednokierunkowych, bezpieczeństwo ruchu drogowego czy też warunki ruchu komunikacji zbiorowej. Proponuje się zniesienie tego zakazu w dwóch miejscach na terenie dzielnicy I:
 • skręt w lewo z ul. Dietla w ul. Starowiślną (w kierunku centrum)
 • skręt w lewo z ul. św. Gertrudy w ul. Dominikańską.
Na poniższym zdjęciu można zobaczyć istniejący zakaz skrętu w lewo na ul. Dietla.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd jest tanią, skuteczną i bezpieczną metodą zwiększania ruchu rowerowego. Od kilku lat kontraruch pojawia się na wielu wąskich ulicach w Krakowie, zwłaszcza w jego centrum. Rozwiązanie to szybko zdobywa popularność wśród uczestników.


Nowe przejście dla pieszych przez ulicę Pawią skróci dojścia do Urzędu Marszałkowskiego i innych budynków przy ul. Basztowej. Pozwoli ono osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach uniknąć zjeżdżania i wyjeżdżania z przejścia podziemnego, co ułatwi im poruszanie się w tym rejonie. Dojście osoby na wózku z przystanku Teatr Słowackiego zlokalizowanego na wlocie ul. Lubicz do budynku Urzędu Marszałkowskiego skróci się o 135 metrów. Jednocześnie proponowane przejście naziemne w żadnym stopniu nie utrudni funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym strategicznym węźle

Obecnie rowerzyści nie mają dobrych warunków do przekraczania tego skrzyżowania Krupniczej, Alei Mickiewicza i ulicy Ingardena, muszą jechać inną trasą.Realizacja umożliwi przejazd rowerzystom, stworzy dogodne połączenie ścisłego centrum miasta z budynkami uczelni w okolicy ul. Ingardena oraz połączy ul. Krupniczą z Parkiem Jordana. Przejazd rowerowy Krupnicza - Ingardena jest częścią punktu "BRAMY DO MIASTA – ALEJE 3 WIESZCZÓW" wchodzącego w skład "Kontraktu 100 rozwiązań", który został wypracowany jeszcze w 2013 roku.

Podobne uzasadnienie ma wyznaczenie przejazdu rowerowego z ulicy Kochanowskiego w kierunku parku Krakowskiego. Dzięki temu pojawi się alternatywne połączenie dla ruchliwych ulic, gdzie jazda rowerem nie jest przyjemna, a w godzinach szczytu nie jest wystarczająco szybka.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach w Dzielnicy I Stare Miasto Przyjęto stawkę 1000 zł za oznakowanie jednego skrzyżowania ulicy z kontraruchem. 30 skrzyżowań x 1000 zł = 30 000 zł 30 000,00 PLN
Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach w Dzielnicy V Krowodrza Przyjęto stawkę 1000 zł za oznakowanie jednego skrzyżowania ulicy z kontraruchem. 5 skrzyżowań x 1000 zł = 5 000 zł 5 000,00 PLN
Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach w Dzielnicy XIII Podgórze Przyjęto stawkę 1000 zł za oznakowanie jednego skrzyżowania ulicy z kontraruchem. 8 skrzyżowań x 1000 zł = 8 000 zł 8 000,00 PLN
Wytyczenie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Pawiej Projekt organizacji ruchu - 1000 zł Malowanie oznakowania poziomego: 36 m^2 * 45 zł/^2 = 1620 zł Oznakowanie pionowe: 2 znaki x 500 zł = 1000 zł Obniżenie krawężników: 500 zł 4 120,00 PLN
Przejazd rowerowy Krupnicza – Ingardena Według kosztorysu z ubiegłego roku. 134 050,00 PLN
Przejazd Kochanowskiego - Park Krakowski Projekt organizacji ruchu - 2000 zł Oznakowanie poziome - 5400 zł Oznakowanie pionowe - 2500 zł 9 900,00 PLN
191 070,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace projektowe Wykonanie projektów organizacji ruchu i projektu budowlanego, konsultacje społeczne w ramach audytu rowerowego styczeń - sierpień 2020 r.
Budowa przejazdu, wprowadzenie zmian organizacji ruchu Prace budowlane, malowanie oznakowania poziomego, wieszanie znaków pionowych marzec - sierpień 2021 r.

Galeria

191 070,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×