Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 128:

Orzeźwienie, czyli więcej poidełek.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Park Jordana, Lotników Polskich, Zalew Nowohucki ,Park Strzelecki, Park Decjusza, Park im. Maćka i Doroty, Park Rżąka, Planty Bieńczyckie, Planty Mistrzejowickie, Planty Nowackiego, Stawy Dominikańskie - Park Zaczarowanej Dorożki, Park Solvay, Park Wyspiańskiego, Park Lilli Wenedy, Park Kurdwanów, Park Krowoderski, Park im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Fort Mistrzejowice, Park Dąbie

Opis projektu

Proponowany projekt zakłada instalację 20 poidełek w parkach Krakowa. Poidełka będą znajdować się w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej. Chcemy, aby zarówno dzieci jak i osoby dorosłe miały łatwiejszy dostęp do zdrowej, czystej wody.
Poidełko będzie wykonane z nierdzewnego metalu. Jego konstrukcja będzie umożliwiała zarówno bezpośrednie picie jak i uzupełnianie wody w butelkach/bidonach. Dodatkowym atutem zaprezentowanego poidełka jest zbiornik na niewykorzystaną podczas picia wodę – spływa ona do poidła dla zwierząt, a w przypadku jego przepełnienia nawadnia grunt lub spływa do kanalizacji.

Uwaga! Poidełka będą znajdować się w centralnej części Parków, tak aby były łatwo dostępne dla jak największej liczby osób.

Proponowane lokalizacje poidełek:
2 poidełka:
Zalew Nowohucki

1 poidełko w parku:
Park Jordana, Park Lotników Polskich, Park Strzelecki, Park Decjusza, Park im. Maćka i Doroty, Park Rżąka, Planty Bieńczyckie, Planty Mistrzejowickie, Planty Nowackiego, Stawy Dominikańskie - Park Zaczarowanej Dorożki, Park Solvay, Park Wyspiańskiego, Park Lilli Wenedy, Park Kurdwanów, Park Krowoderski, Park im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Fort Mistrzejowice, Park Dąbie – czyli w sumie 18 poidełek

Prezentowany projekt obejmie 19 parków i pozwoli na zainstalowanie 20 poidełek.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Woda jest podstawowym składnikiem wszystkich organizmów żywych i stanowi około 70% masy naszego ciała. Mieszkańcy Krakowa każdego dnia, w zależności płci, wykonywanej pracy czy warunków pogodowych powinni wypijać między 2 a 4 litry wody.
Dzięki ułatwionemu dostępowi do wody będziemy mogli rozwijać zdrowe nawyki żywieniowe zarówno u dzieci jak i rodziców. Niech wszyscy mieszkańcy Krakowa zapamiętają, że woda to źródło życia!
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup Zakup poidełek. Koszt jednej sztuki 52890 zł 1 057 800,00 PLN
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup niezbednej armatury do przyłaczenia, wykonanie przyłacza wodociagowego oraz odwodnienia do kanalizacji dla jednej sztuki 36900 zł 738 000,00 PLN
1 795 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia I - II kwartał 2020 r.
Zakup Zakup i montaż pitnikow III - IV kwartał 2020 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się do ograniczenia używania butelek plastikowych gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania poidełek nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 354 240 zł.
1 795 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×