Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 131:

Wokół Ogrodu Botanicznego bez hałasu – budowa ekranu

Projekt odrzucony: Na podstawie Uchwały Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa - § 16.1 W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: Pkt 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami , politykami ,strategiami ,programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta Uzasadnienie: Wskazane zadanie polegałoby na budowie ekranu akustycznego przy Ogrodzie Botanicznym wzdłuż Alei Powstania Warszawskiego. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował wniosek negatywnie. Proponowana ściana zaburzyłaby walory widokowe Al. Powstania Warszawskiego przesłaniając ciąg ekspozycji w stronę Ogrodu Botanicznego. Ponadto budowa ekranów akustycznych ,oprócz podstawowej funkcji ograniczenia hałasu ,prowadzi do stworzenia pewnego typu wysokiego ogrodzenia , co w mieście powoduje niepotrzebna izolację wydzielonej przestrzeni i jednocześnie dodatkowe ograniczenie otwartych przestrzeni ,których w Krakowie jest bardzo mało, szczególnie w obrębie ścisłego centrum. Aleja Powstania Warszawskiego ze względu na swe usytuowanie -otwartość w kierunku Wisły i niezamknięcie jej drugiego końca wysoką zabudową oraz połączenie z ulicą Beliny Prażmowskiego ,która w naturalny sposób jest jej przedłużeniem wraz z jej szerokością -stanowi ważny korytarz przewietrzenia miasta i każda dodatkowa zabudowa pojawiająca się tutaj, będzie stanowiła ograniczenie tej bardzo ważnej funkcji. Wybudowanie ekranu o wysokości 4m i długości 500 m wzdłuż tej ulicy ograniczy przewiew powietrza w przypadku samego Ogrodu Botanicznego ,jak i całego fragmentu miasta wzdłuż ulicy Kopernika, poprzez uniemożliwienie wymiany powietrza z istniejącym obecnie kanałem przewiewowym połączonym z kanałem przewietrzenia biegnącym wzdłuż rzeki Wisły. Ogród Botaniczny pełni też rolę „dostarczyciela tlenu” wobec całego miasta a przynajmniej jego otoczenia i odizolowanie go od kanału przewietrzania jest niewskazane. Nadmieniamy, że w trakcie konsultacji społecznych projektu „Superścieżka” dotyczącego zagospodarowania przestrzeni miedzy rondami Grzegórzeckim i Mogilskim mieszkańcy wyrazili niechęć do budowy ekranów akustycznych ,a wręcz konieczność ich likwidacji po przeciwnej stronie drogi w sąsiedztwie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego na trawniku przy jezdni, równolegle do ogrodzenia Ogrodu Botanicznego.

Opis projektu

Planowany  ekran akustyczny „Zielona ściana” będzie miał 4 m wysokości,  długość ok. 500 m, wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego.
Zamontowany na stalowych słupach, obsadzony pnączami  z dwóch stron.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ekran będzie chronił  rowerzystów na  ścieżce rowerowej, pieszych mieszkańców Krakowa i licznych turystów od bardzo ruchliwej Alei Powstania Warszawskiego, zmniejszy hałas i dzięki zieleni – zatrzyma „spaliny”.
Nasilający się ruch uliczny na Al. Powstania Warszawskiego uniemożliwia pobyt w Ogrodzie Botanicznym, gdyż nasilenie hałasu  przekracza dopuszczalną normę i   przekracza   68 dB. A jak wszyscy wiemy, Ogród Botaniczny jest pięknym miejscem odpoczynku tysięcy Krakowian, małych dzieci i seniorów; przyjmuje wiele wycieczek i klas szkolnych oraz studentów, którzy przychodzą tutaj na lekcje biologii.
Ogród jest miejscem w centrum miasta, gdzie łatwo dojechać i dojść.

Wkomponowany ekran będzie także służyć poprawie powietrza i wizerunku tej mocno zabudowanej części miasta w oczach mieszkańców, ale zagranicznych turystów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie 500 m x 4m x 700zł 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Uzgodnienia i projekt wiosna 2020
Wykonanie jesien 2020
1 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×