Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 183:

KRAKOWSKIE KRZEMIONKI 2020

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: WZGÓRZE KRZEMIONKI: TEREN POMIĘDZY ULICAMI KRZEMIONKI, RADEMPTORYSTÓW, OŚRODKIEM TV KRAKÓW A DAWNYM KAMIENIOŁOMEM POD WIEŻĄ TV I KAMIENIOŁOMEM OD STRONY UL. CZYŻÓWKI.

Opis projektu

KRAKOWSKIE KRZEMIONKI 2020
WYPOCZYNEK Z ATRAKCJAMI W SERCU PODGÓRZA:
 

· BUDOWA ŚCIEŻKI  SPACEROWEJ Z PLATFORMĄ WIDOKOWĄ „ADRENALINA” – NA KORONIE STAREGO KAMIENIOŁOMU
· ZAKĄTKI RELAKSU:Z MIEJSCAMI DO SIEDZENIA, MURKAMI I ŁĄCZKAMI ZIELNYMI

 PROGRAM SPORTOWY:
· TERENOWA TRASA BIEGOWA „ MORDĘGA”  /1,5 KM/ - WYKONANA W FORMIE ŚCIEŻKI LEŚNEJ

· SKATE PARK - NA TERENACH OBJĘTYCH MPZP OZNACZENIEM US.2
· MINI-BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OŚWIETLENIEM

DLA RODZIN:

  • ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ Z MIEJSCAMI DO ODPOCZYNKU,
  • Placyk zabaw dla dzieci
  • TRASA SPACEROWA

CZĘŚĆ EDUKACYJNA:
PAWILON STAŁEJ WYSTAWY „KRAKÓW Z WAPIENIA” – POD MURAMI STAERGO KAMIENIOŁOMU

KOMUNIKACJA I PARKOWANIE:
· DOJAZD: OD ULICY KALWARYJSKIEJ I RONDA MATECZNEGO: ULICĄ ZAMOJSKIEGO  I KRZEMIONKI ORAZ ULICĄ REDEMPTORYSTÓW.

· PARKING: ISTNIEJĄCY PARKING PRZY UL. KRZEMIONKI ORAZ PARKING PRZY TS "KORONA"
 
Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało:
– budowę  głównej ścieżki spacerowej oraz platformy widokowej ADRENALINA nad kamieniołomem od strony OO. Redemptorystów wraz z małą architekturą, barierami i oznakowaniem,
– wykonanie ciągu spacerowego – pętli dolnej z małą architekturą
– przygotowanie terenu pod skate park
- budowę boiska oraz urządzeń sportowych
 
architekt z Podgórza Zdzisław Kramarz
wraz ze Stowarzyszeniem Stare Podgórze
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obszar realizacji inwestycji obejmujący dwa stare kamieniołomy  i pofalowane zielone tereny wokół Ośrodka Telewizji Kraków o powierzchni 8 ha, po 50 latach zapomnienia, stanie się miejscem aktywnego i bezpiecznego wypoczynku mieszkańców całego miasta.

Części terenu przewidziane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Stare Podgórze - Krzemionki jako Tereny sportu i rekreacji oraz Zieleni Parkowej zostaną przywrócone do bezpiecznego użytkowania i zagospodarowane w oparciu o dwa główne ciągi spacerowo- widokowe: koroną kamieniołomów i dolinami. Na ich bazie powstaną ciekawe zakątki relaksu, punkty widokowe z platformami ADRENALINA oraz sportowe atrakcje do biegania, wspinaczki,  zjazdy „tyrolką”, skate - park,  plenerowa siłownia, gry na boisku wielofunkcyjnym oraz jazdy na rowerach. Zrealizowany zostanie także program edukacyjny o historii kamieniołomów, geologii i budowie Krakowa z wapienia.  Także wszelkie domowe zwierzęta znajdą swój wydzielony i urządzony teren.

Program przewiduje nasadzenia drzew w celu utworzenia alei parkowych oraz roślin skalnych i endemicznych dla odtworzenia zagrożonych gatunków. Wraz z młodzieżą projektuje się instalowanie budek dla ptaków i domków dla owadów.

Część terenu od strony południowo zachodniej jest przeznaczona pod Zieleń leśną. Nie jest zatem możliwa duża ingerencja inwestycyjna na tym obszarze.

Zachowane tam zostaną istniejące ścieżki i wykonane elementy małej architektury. Ich forma i lokalizacja będzie uzgadniana z Zarządcą terenu na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

W związku z Powiatowym Programem zwiększania lesistości  Powiatowego Miasta Krakowa na lata 2018- 2040 istnieje możliwość powiększania terenu leśnego na tych obszarach. Jest to związane z ograniczeniem oświetlenia i zachowaniem siedlisk fauny i flory.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Według stanowiska Zarządu Zieleni Miejskiej, wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz ich konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego i musi uzyskać jego akceptację.

 

Zdaniem autora:

Teren Krzemionek w centrum Starego Podgórza w Krakowie jest bez wątpienia piękną wyspą zieleni o ciekawym ukształtowaniu terenu, z dwoma starymi kamieniołomami, która dominuje w krajobrazie tej części miasta.

W sąsiednim kamieniołomie zwanym „Szkołą Twardowskiego”w latach 1884- 1896 nauczyciel i radny z Podgórza, Wojciech Bednarski, założył w otrzymanym od gminy kamieniołomie park rekreacyjny. Było to pionierskie założenie, pierwsza na ziemiach polskich rekultywacja terenów poprzemysłowych. Z Parku Wojciecha Bednarskiego prowadzi w kierunku kamieniołomu „Pod Wieżą Telewizyjną” aleja, która łączy obydwie części Wzgórza Krzemionek.
 

Myślę, że po zrealizowaniu programu „Krakowskie Krzemionki 2020”  obydwie części staną się spójną całością o dopełniających się programach wypoczynku dla wszystkich mieszkańców miasta.
Niestety, jak dotąd zachodnia część Krzemionek nie miała tyle szczęścia.
Obecnie jest to jeden z najbardziej zaniedbanych, pięknych terenów zielonych w samym centrum zanieczyszczonego smogiem Podgórza.
Najwyższy czas aby przywrócić miastu  Krakowskie Krzemionki.

 

architekt z Podgórza Zdzisław Kramarz
 
 
Architekt Zdzisław Kramarz jest autorem projektu koncepcji „Krakowskie Krzemionki 2020”. Niniejszy projekt jest udostępniany nieodpłatnie na rzecz Prezydenta Miasta Krakowa wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego dla Krakowa, zgodnie z  Uchwałą Rady M. Krakowa nr XI/179/19, na potrzeby kampanii  informacyjno- edukacyjnej, spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, w ramach zgłaszania projektów, weryfikacji projektów, głosowania na projekty, ewaluacji  procesu.
Publikacja  wizualizacji, plansz oraz ich udostępnianie wymaga oznaczenia klauzulą Zdzisław Kramarz – architekt, wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień 200 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 1 800 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie dokumentacji i uporządkowanie terenu 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie ścieżek, montaż elementów małej architektury pozytywnie wpłynie na komfort spędzania czasu przez Mieszkańców Krakowa oraz na aspekt wizualny wskazanego terenu. Przygotowanie terenu pod np. skatepark, stworzenie siłowni zewnętrznej czy boiska sportowego umożliwi Mieszkańcom aktywny wypoczynek. Teren będzie idealnym miejscem do spacerów, zabaw oraz ćwiczeń fizycznych.
powrót