Projekt lokalny - Dzielnica VII NR 16:

AKTYWNIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - SIŁOWNIA PLENEROWA

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica VII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Projekt miałby zostać zrealizowany na części działki nr 208/6 obręb 51 dzielnica VII Zwierzyniec przy ul. Korzeniaka 20. Teren pomiędzy ulicą Korzeniaka a boiskiem wielofunkcyjnym.

Opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych przy ul. Korzeniaka 20. Z siłowni będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla Olszanica ale także dzieci, młodzież z okolicznych szkół podstawowych czy wszystkie osoby korzystające z kompleksu boisk. Miejsce to będzie służyć wszystkim bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej.

 Projekt zakłada:
1. wykonanie projektu 
2. przygotowanie terenu
3. montaż 6 lub więcej podwójnych urządzeń siłowych (przykładowe rozwiązania)
 Wyciąg górny - Wyciskanie siedząc
 Stepper -  Twister
 Wioślarz - Narty biegówki
 Piechur - Surfer wahadło
 Prasa nożna -  Motyl w rewersie
 Podciąg nóg - Drabinka
4. montaż dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt mana celu integrację lokalnej społeczności, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a także dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Siłownia plenerowa Wykonanie projektu, przygotowanie terenu, montaż urządzeń 75 000,00 PLN
Mała architektura Montaż dwóch ławek z oparciem, dwóch koszy na śmieci i tablicy informacyjnej 15 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu I kwartał 2020r.
Przygotowanie terenu Przygotowanie terenu do montażu urządzeń II kwartał 2020r.
Montaż urządzeń Montaż urządzeń do ćwiczeń i elementów małej architektury III kwartał 2020r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
90 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×