Projekt ogólnomiejski NR 147:

Namiot z Kulturką - 101 pomysłów dla Mieszkańca

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar Inflancki

Opis projektu

W NAMIOCIE Z KULTURKĄ można się spotkać, pogadać, atrakcyjnie spędzić swój cenny wolny czas, dowiedzieć się interesujących rzeczy, zasięgnąć porady, rozluźnić się, trochę poćwiczyć, wypić dobrą herbatę, porozmawiać o nowościach wydawniczych dla dzieci i dorosłych, spotkać się z sąsiadem, specjalistą od ziół, porozmawiać o swoich pasjach, podzielić się ciekawymi wspomnieniami. Czy też: pograć w szachy, poradzić się jak zrobić sweter na drutach, podzielić się ciekawym przepisem na pyszne ciasto, swoim hobby działkowym, opowiedzieć o swojej pasji, urządzić wystawę swoich prac malarskich i nie tylko… Wśród propozycji znajdą się: potańcówki nad Wisłą, warsztaty śpiewacze, plenery malarskie, wieczory filmowe, jak i sąsiedzkie "wymienialnie" książek, przepisów kulinarnych oraz szydełkowanie, czy urodziny dla dziecka i dorosłego. Namiot zapewni możliwość spotkania się niezależnie od pogody, pozwoli schronić się przed deszczem, a w słoneczne dni - otworzyć się na kontakt z naturą. 

Przestrzeń NAMIOTU KULTURKĄ może zaspokoić potrzeby zarówno niedużych, nieformalnych grup, jak i większych instytucji czy organizacji. Ilość osób biorących udział w jednorazowym przedsięwzięciu jest dowolna. Może to być na przykład grono przyjaciół organizujących przyjęcie, czy też kilkudziesięcioosobowa grupa szkolna realizująca program edukacyjny. Namiot może maksymalnie pomieścić 95 osób.

Realizację projektu zaplanowano od wczesnej wiosny do późnej jesieni (maj – październik 2020). Spotkania odbywać się będą w każdy weekend miesiąca, a w okresie wakacyjnym również w dni powszednie. Planowane są cykliczne spotkania w kolejne weekendy - czyli wtedy, kiedy potencjalnie placówki kultury są zamknięte. W miesiącu przewidujemy około 8 spotkań. W okresie wakacyjnym także w ciągu tygodnia. W grę wchodzą godziny dopołudniowe jak i popołudniowe w zależności od rodzaju zdarzenia. W czasie realizacji tego projektu namiot będzie ogólnodostępny i wynajmowany bezpłatnie. Natomiast po okresie realizacji tego przedsięwzięcia koszty montażu i demontażu ponosić będzie wynajmujący. Wspierającym i koordynatorem działania będzie Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, a przede wszystkim z indywidualnymi mieszkańcami. 

Na początek projekt będzie realizowany przy współpracy Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Fundacji „Wszyscy Obecni”, Stowarzyszenia EKSIT. Wszystkie wymienione podmioty stale współpracują ze sobą i gwarantują wysoką jakość inicjatyw, posiadają umiejętności organizacyjne oraz wzajemne wsparcie. Fundacja „Wszyscy Obecni” ma na swoim koncie inicjatywy integrujące społeczności lokalne. Docelowo projekt przewiduje ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi w mieście - placówkami oświatowymi, szkołami, zakłada współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, indywidualnymi twórcami i mieszkańcami. 

W ramach tak rozumianego projektu przy szerokim zaangażowaniu wielu podmiotów oraz szkół, dzieci i młodzieży możliwe jest również - poza budowaniem wspólnoty i edukacją - wychowanie do dorosłości poprzez spotkanie z ludźmi starszymi, seniorami. Wspólnie rozwijać będziemy różne inicjatywy i zaspokajać oczekiwania lokalnej społeczności, która również będzie zgłaszać swoje pomysły.  
Będzie to zatem swego rodzaju „wymienialnia doświadczeń pod chmurką ”. Będziemy się spotykać działać i spędzać czas razem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jak podaje "Diagnoza Krakowskich Dzielnic 2016" opracowana dla Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, spędzanie wolnego czasu znalazło się wśród 5 najbardziej kluczowych problemów, na które wskazują mieszkańcy krakowskich dzielnic. Do obszarów zdegradowanych zaliczyć można: Stare Miasto - z Kleparzem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórze, Nową Hutę. I tak np. mieszkańcy Kazimierza do problemów dzielnicy zaliczają m.in. gentryfikację - wypieranie mieszkańców i rozluźnienie więzi między sąsiadami. Postulują również utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich. Konieczna zatem wydaje się poprawa oferty społeczno-kulturowej skierowanej do mieszkańców, nastawiona w szczególności na ich aktywizację. Tym bardziej jest to wskazane, gdyż w opinii mieszkańców ten obszar wykazuje się najniższą aktywnością mieszkańców, liderów opinii oraz stowarzyszeń. (za: "Miejski Program Rewitalizacji Krakowa"- aktualizacja 2016).

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
Pomimo szerokiej oferty kulturalnej, w Krakowie nadal brakuje propozycji adresowanych do rodzimych mieszkańców, sprzyjających działaniom wspólnotowym. Aktywizowanie mieszkańców wokół cyklicznych działań kulturalno-edukacyjnych wydaje się pomysłem bardzo trafionym. Tym bardziej, że diagnoza krakowskich dzielnic z 2016 roku zauważa potrzebę stymulowania prospołecznej aktywizacji mieszkańców oraz tworzenia nowych przestrzeni kultury. NAMIOT Z KULTURKĄ ma ambicje spełnić te oczekiwania. Dlaczego namiot? To przestrzeń neutralna, okazja do spotkania i budowania więzi wobec deficytu autentycznych relacji międzyludzkich oraz spełniania realnych oczekiwań mieszkańców.

POTRZEBA WSPÓLNOTY
Proponowane działania w NAMIOCIE Z KULTURKĄ to stwarzanie możliwości „bycia wspólnotowego”, to wyjście naprzeciw jednemu z najistotniejszych problemów XXI wieku. Podkreślić należy wartość spotkania ludzi, zintegrowania społeczności oraz jej budowania wokół różnorodnych cennych pomysłów. To od zarania dziejów było istotą tworzenia wspólnoty. Ma to być więc przestrzeń realizacji działań, zdarzeń dostępna dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Każdy może tu dotrzeć, być uczestnikiem i projektodawcą pomysłów.
Ryszard Kapuścinski powołując się na Levinasa, traktuje spotkanie i poznanie Innego, jako główny obowiązek ludzkości: „Zatrzymaj się. Obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim (...”.) Cytując za Ryszardem Kapuścińskim: „każda istota ludzka jest niepowtarzalna i w tej różnorodności jest największa wartość i piękno drugiego człowieka”. Tymczasem: „Jedynym bohaterem na scenie świata jest tłum, a główną cechą tego tłumu (...) jest anonimowość, bezosobowość, brak tożsamości, brak twarzy" ( R.  Kapuściński -  „Ten Inny”). Wobec tych zjawisk istnieje potrzeba, by spotykać się, komunikować z drugim człowiekiem w realnym świecie.

DOSTĘPNOŚĆ DLA KAŻDEGO
Główną ideą projektu jest jego otwartość. W trakcie, ale także po zakończeniu projektu namiot będzie bezpłatnie dostępny dla wszystkich chcących podjąć podobne działania. W tej inicjatywie tkwi potencjał integrowania społeczności, pobudzania do realizacji własnych pomysłów, budowania platformy wymiany doświadczeń, rozmów o problemach sąsiedzkich i lokalnych. Oprócz aktywizowania NAMIOT Z KULTURKĄ będzie też narzędziem do wzbudzania odpowiedzialności społecznej. Każdy, komu powierzony zostanie namiot, będzie zobowiązany do zadbania o jego przestrzeń. 
Chcemy zachęcać inne podmioty do korzystania z namiotu. Przechowywanie i nieodpłatny wynajem realizowany będzie przez jednostkę budżetową miejską - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży na zasadach określonych w docelowym regulaminie (dotyczącym przede wszystkim Odpowiedzialności za powierzone mienie).

WALORY PROMOCYJNE
Wpisując się w potrzeby mieszkańców Krakowa, NAMIOT Z KULTURKĄ spełni jednocześnie funkcje promocyjne. Będzie tworzył wizerunek Krakowa jako miejsca kojarzonego ze spotkaniami sąsiedzkimi, z otwartą i zintegrowaną wspólnotą. To także powrót do klimatów krakowskich wspólnot sąsiedzkich. Tak jak dawniej: dzieci pobawią się pod jednym dachem, zbudują samolot z pudełek, dorośli wymienią się pomysłami, młodzi ludzie posłuchają wspomnień rodzimych mieszkańców czy wspólnie nauczą się kroków tańców ludowych.
Gdzie mogą spotykać się mieszkańcy Krakowa? "Rynek Główny coraz rzadziej służy Krakowianom jako miejsce spotkań, a częściej funkcjonuje jako tło zdjęć dla tysięcy turystów z całego świata. Niedawna wyprowadzka kina ARS z ulicy Św. Tomasza to tylko kolejny krok w przemianie Starego Miasta w „żywy Disneyland”, a więc w drogą i zatłoczoną atrakcję turystyczną, niestrawną dla stałych mieszkańców (...). (Paweł Łapiński Klub Jagielloński, luty 2019, " Kraków jak Warszawa. Czas upodmiotowić mieszkańców"). Odpowiedzią na ten problem jest stworzenie nowej, niekomercyjnej przestrzeni dedykowanej właśnie mieszkańcom, będącej alternatywą dla drogich kawiarni i centrów handlowych. Przestrzeni, która stanie się niejako enklawą dla lokalnej społeczności, a jednocześnie miejscem otwartym na wszystkich chętnych autentycznego spotkania. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup Namiotu TRIME 70 - namiot imprezowy na średniej wielkości wydarzenia plenerowe. Dodatkowy atut stanowi świetlik umieszczony u szczytu kopuły. TRIME 70 jest wytrzymały, a przy tym elegancki. Namiot jest wyposażony w sześć przezroczystych ścian, jedno wejście typu kotara oraz pięć ścian pełnych, montowanych w dowolnej konfiguracji. Dodatkowo dostępne jest również jedno wejście techniczne oraz specjalnie dostosowane oświetlenie. 34 500,00 PLN
Zakup podłogi Drewniana podłoga to nie tylko dobra akustyka wnętrza. Naturalny parkiet ociepla przestrzeń i zaprasza gości do tańca oraz innych działań animacyjnych. 12 500,00 PLN
Transport namiotu Przywiezienie namiotu od producenta z Gdańska. 4 500,00 PLN
Montaż i demontaż namiotu Złożenie i rozłożenie namiotu do działań projektowych, wspólnotowych oraz złożenie namiotu po zakończeniu projektu. 1 700,00 PLN
Zabezpieczenie prądu Przyłączenie się z prądem w budynku SCKM oraz zabezpieczenie kabli+ koszt zużycia energii 2 000,00 PLN
Ubezpieczenie majątku (Namiotu) Ubezpieczenie od zdarzeń nieprzewidywalnych, kradzieży włamania, zniszczenia + ubezpieczenie OC 1 800,00 PLN
Realizacja poszczególnych zdarzeń - (cykl 48 działań x 2000 zł ) Materiały realizacyjne, umowy o dzieło, koszty promocji, ZAIKS- ryczałt 96 000,00 PLN
Całodobowa ochrona namiotu od 1 maja do 30 września Całodobowa ochrona namiotu od 1 maja do 30 września 150 000,00 PLN
Rekultywacja terenu zielonego pod namiotem po 30 września Rekultywacja terenu zielonego pod namiotem po 30 września 1 050,00 PLN
304 050,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje z mieszkańcami Spotkanie mieszkańców Krakowa, którzy od pewnego czasu zgłaszają uwagi, obserwacje dotyczące problemów miasta. Zaliczają do nich m.in. gentryfikację - wypieranie mieszkańców i rozluźnienie więzi między sąsiadami. Postulują również utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich. Styczeń 2020
Konsultacje z podmiotami, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Krakowa Spotkania z innymi podmiotami gotowymi do współpracy. Uzgodnienia logistyczne, administracyjne związane z umieszczeniem namiotu w przestrzeni miejskiej. Luty 2020
Opracowanie programu projektu Wspólnie z mieszkańcami i wyłonionymi do współpracy podmiotami - ułożenie programu działań. Wzięcie pod uwagę propozycji pomysłodawców projektu, mieszkańców oraz innych podmiotów. Marzec 2020
Promocja projektu Promocja przedsięwzięć będzie polegała na próbie dotarcia do mieszkańców z bezpośrednią ulotką, poprzez wolontariuszy, plakaty rozmieszczane w różnych rejonach miasta, w mediach społecznościowych. Planujemy założenie fanpage na facebooku, gdzie będziemy umieszczać informacje dla mieszkańców, reklamować kolejne zdarzenia w NAMIOCIE Z KULTURKĄ, wymieniać się poglądami pomysłami inicjatywami. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować naszym pomysłem i przekonać do współpracy Radio Kraków, TVP3 Kraków. Marzec - Kwiecień 2020
Inauguracja projektu. Cykliczne działania w przestrzeni NAMIOTU Z KULTURKĄ Spotkania w NAMIOCIE Z KULTURKĄ będą odbywać się cyklicznie, niezależnie od pogody w terminie od maja do października 2020 roku, przede wszystkim w weekendy oraz wybrane dni tygodnia w zależności od potrzeb i pomysłów mieszkańców. Poniżej znajduje się program powtarzalnych, cyklicznych inicjatyw:- Sąsiedzki smaker - pyszne smaki i wypieki- Wymienialnia przepisów, wspólne przygotowanie zdrowych soków, sałatek- Wspólne muzykowanie i warsztaty śpiewacze, poranki muzyczne-podróżnicze po krainie muzyki- Potańcówki nad Wisłą - miejskie sąsiedzkie, rodzinne, czyli taneczne spotkania, w których zarówno dzieci jak i rodzice wspólnie potańczą do znanych dziecięcych jak i innych wartościowych utworów muzycznych- Milongi – zatańcz ze mną w rytmie tanga argentyńskiego- Spotkania prozdrowotne, wzajemna wymiana doświadczeń, spotkania ze specjalistami (porady reumatologiczne, kardiologiczne, itp.)- Zioła ich przeznaczenie sposób używania- Warcaby, szachy i inne od…do 100 - zaproś do gry sąsiada, rodzinę, przechodnia- Przystanek Teatr - Spotkania Teatralne i warsztaty od 1- 100, stand-up- Akcje czytelnicze - promocje różnych nowości książkowych dla dzieci i dorosłych, wzajemne rekomendacje, spotkania z autorskie, czytamy poezję, rozmawiamy i dzielimy się wierszami, wieczory z kryminałem, poranki z bajką i baśnią rozmowy dyskusje- Terytorium sztuk plastycznych – w poszukiwaniu ukrytych talentów- Kazimiersko-podgórskie wiosenne plenery malarskie. Podsumowaniem akcji będzie wystawa poplenerowa, połączona z wernisażem w Namiocie- Nasi Przyjaciele - PSY I KOCURY - porady i nie tylko…- Urodzinki , Imieninki najmłodszych - organizowanie spotkań dla dzieciaków z rodzajem animacji cyrkowej, żeglarskiej, teatralnej, sportowej itp.- Opowiedz mi swoją historię – spotkania z ciekawymi ludźmi, wspomnienia i wywiady: moje miejsce na ziemi – wieści z podwórek i krakowskich zaułków- Porady kosmetyczne i urodowe – tajemnice starożytności, porady naszych babć- Wymienialnia - akcje wymieniania się ubraniami, bibelotami, płytami, książkami itp,- “Namiot talentów” - prezentacje dokonań artystycznych mieszkańców: wernisaż wystawy, koncert, slam poetry, spektakl itp.- "Codziennie bezpieczniej", "Starszy nie znaczy słabszy". Cykl samoobrony dla seniorów, kobiet i dzieci,oraz inne powstałe podczas konsultacji z mieszkańcami ich pomysły, inicjatywy, akcje. 1 maja- 30 września 2020
Podsumowanie projektu, rozliczenie Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu oraz zamknięcie projektu. październik - Grudzień 2020

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada ustawienie namiotu na Bulwarze Inflanckim od 1 maja do 30 września dla lokalnej społeczności - każdy chętny będzie mógł zaproponować wydarzenie, w które się zaangażuje i które dedykowane będzie mieszkańcom Dzielnicy I i Krakowa. Projekt ma na celu integrację społeczności i stworzenie niezależnej przestrzeni przyjaznej dla każdego pomysłu.
304 050,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×