Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 197:

Archipelag Skarbów dla każdej szkoły średniej

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cały Kraków

Opis projektu

Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. 
W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. 
Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne. 
Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Główne cele Programu w tym obszarze to: 
  • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania, 
  • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości, 
  • promowanie integralnej wizji seksualności człowieka, 
  • ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością, 
  • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka. 
W zamyśle autorów, Program Archipelag Skarbów® ma wspierać cele wychowawcze rodziców, a zarazem wspierać szkołę w realizacji zadań wychowawczych.  
 
Program Archipelag Skarbów® jest prowadzony w formie dwudniowych warsztatów dla dużej grupy uczestników (od 60 do 200 osób). Każdego dnia młodzież jest zaangażowana przez trzy i pół godziny zegarowej. 
Zajęcia łączą formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań.  
Elementem integralnym Programu są zajęcia dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. 
 

Program Archipelag Skarbów® jest profesjonalnym i skutecznym programem profilaktycznym, wpisanym w ogólnopolski system programów rekomendowanych (więcej informacji na stronie: programyrekomendowane.pl), sygnowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Aby dostać się do systemu, program musiał przejść wieloetapową weryfikację, gwarantującą jego wysoką jakość.  
Program posiada przebadaną skuteczność w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych – ograniczenie korzystania z narkotyków i alkoholu, ograniczanie ryzykownych zachowań seksualnych, efekty w zakresie zdrowia psychicznego, efekty ogólnoprofilaktyczne.   

 
Więcej pod linkami:
Filmik promocyjny Archipelagu Skarbów: https://www.youtube.com/watch?v=lf47sATGXr4
Autor o profilaktyce zintegrowanej: https://youtu.be/omuIZ4VU8rk?t=566
Strona programu: http://www.program.archipelagskarbow.eu/

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wiele mówi się o przemocy w szkole, braku tolerancji. Wiele też o seksualizacji dzieci, człowieczeństwie. Ten program jest po to aby młodych ludzi wzmocnić w zachowaniu godności, szacunku, przyjaźni i miłości. Program mógłby być realizowany w pierwszych klasach publicznych krakowskich szkół średnich i branżowych (39 liceów i 27 techników) przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy współpracy z licencjonowanymi trenerami tego programu.

Program szkolenia mieści się w zakresie podstawy programowej i planów profilaktyczno-wychowawczych szkół jadnak prowadzony jest w sposób ciekawy i przemyślany. Wartościowy przekaz dla młodego pokolenia Krakowa zaprocentuje w przyszłości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
prace przygotowawcze - lista szkół, ustalanie harmonogramu realizacji, realizatorów, itd 5 000,00 PLN
realizacja w szkołach 66 szkół x 5 000 zł = 330 000,00 zł 330 000,00 PLN
335 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
ustalenie listy szkół i kosztorys Jeden archipelag na szkołę styczeń 2020
zebranie listy fundacji, trenerów do realizacji programu luty 2020
realizacje programu w szkołach maj-czerwiec 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wzrost poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych. Utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem.
powrót