Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 142:

Ulica Długa wolna od zatrzymań tramwajów- patrole rowerowe

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Długa

Opis projektu

Celem projektu jest wprowadzenie dwóch patroli (jednoosobowych) rowerowych na ulicy Długiej od godziny 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku, pilotażowo przez 1 miesiąc (Jeżeli pilotaż się sprawdzi to, to wnioskodawca podejmie starania w celu wprowadzenia zadania na stałe do Budżetu Miasta Krakowa). Patrole nie będą miały możliwości wystawiania mandatów, będą prowadzić działalność jedynie informacyjno - edukacyjną, będą informować parkujących kierowców o istniejącym oznakowaniu i konieczności jego bezwzględnego przestrzegania ze względu na ruch tramwajowy.

Zadanie, jeżeli zostanie wybrane przez mieszkańców zostanie zrealizowane w formie usługi zaleconej w formie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest wprowadzenie dwóch patroli rowerowych na ulicy Długiej od godziny 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku. Na razie jest to pilotaż, jeżeli się sprawdzi, projekt zostanie wprowadzony na stałe i sfinansowany ze środków miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Patrol Dwie osoby 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Patrole Dwie osoby 2020 (jeden miesiąc)
Charakterystyka długoterminowych skutków: zmniejszenie ilości zatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×