Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 179:

budowa ścieżki rowerowej w dzielnicy Prądnik Czerwony

Projekt odrzucony: Ocena merytoryczna zgłoszonego wniosku: NEGATYWNA Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że podczas weryfikacji propozycji zadania, w oparciu o zapisy Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/179/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r., zgodnie z treścią § 16 pkt 4) w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, wniosek pn.: „ Budowa ścieżki rowerowej w dzielnicy Prądnik Czerwony” opiniuje się negatywnie. W ramach inwestycji budowy linii tramwajowej KST etap IV: ul. Meissnera – Mistrzejowice na odcinku Rondo Barei – al. Bora – Komorowskiego planowana jest budowa obustronnnej ścieżki rowerowej. Inwestycja prowadzona jest w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego a przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych to II kw. 2020r. W związku z powyższym proponowana w ramach Budżetu Obywatelskiego budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Barei – al. Bora Komorowskiego zostanie zrealizowana w ramach ww. inwestycji.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Lublańska (odcinek od Ronda Barei do skrzyżowania z ul. Bora-Komorowskiego o długości 350 metrów)

Opis projektu

Budowa 350 metrowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na ulicy Lublańskiej na odcinku od Ronda Barei do skrzyżowania z ul. Bora -Komorowskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa ścieżki rowerowej ułatwi życie mieszkańcom okolicy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów jak i osób zmotoryzowanych. Dodatkowo, budowa ścieżki zwiększy atrakcyjność komunikacji rowerowej w tym obszarze jako alternatywy dla transportu mechanicznego.

"Do tej pory ruch rowerowy na odcinku od ronda Barei do ulicy Bora Komorowskiego odbywał się na chodniku, który nie jest wystarczająco szeroki a także miejscami zniszczony, przez co poruszające się nim rowery stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych.
Budowa ścieżki pozwoli również na połączenie istniejących już ścieżek rowerowych znajdujących się na ul. Dobrego Pasterza   oraz na ul. Młyńskiej. 
Po zrealizowaniu projektu  zwiększy się atrakcyjność nie tylko komunikacji rowerowej ale i publicznej, co jest ważne biorąc pod uwagę korki oraz inne  problemy komunikacyjne Krakowa Inwestycja pomoże korzystnie wpłynąć na zwiększenie roli komunikacji rowerowej, a także uczyni ją bardziej bezpieczną dla  tysięcy pracowników okolicznych firm (np. Capgemini), sklepów i punktów usługowych a także dla ich klientów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
budowa ścieżki rowerowej Budowa około 350 metrów ścieżki rowerowej to koszt 350 tys zł 350 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
budowa ścieżki rowerowej Budowa ścieżki wiosną w pierwszej połowie 2020 roku 2020

Galeria

350 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×