Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 10 NR 22:

Mali Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 10 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest realizatorem programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy na terenie placówki oświatowej. wykaz szkół i placówek proponowanych do realizacji szkoleń w ramach ww. projektów będzie uzgadniała każda Dzielnica we współpracy z Dyrektorami poszczególnych szkół działających na terenie danej dzielnicy miasta Krakowa oraz realizatorem zadania. Wykaz szkół i placówek do realizacji szkoleń będzie uzgadniała Dzielnica we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół i placówek oraz realizatorem zadania. Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenie z pierwszej pomocy 80 dzieci x 40zł 3 200,00 PLN
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych Plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp 800,00 PLN
4 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie harmonogramu szkoleń I-III kwartał 2020r.
Przeprowadzenie szkoleń II-IV kwartał 2020r.
Zakup materiałów profilaktycznych i szkoleniowych II - IV kwartał 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy X Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.
powrót