Projekt ogólnomiejski NR 185:

Naucz się języka polskiego bezpłatnie

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Caly Krakow

Opis projektu

Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców na stale mieszkających w Krakowie. 

Projekt zakłada 20 kursów, każdy kurs będzie trwał 72 godziny lekcyjne. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. 
W każdej grupie będzie po 12 osób.
Cały projekt zakłada objęcie 240 osób. 
Cena rynkowa takiego kursu to 10 800zł Cena zawiera już wszystkie materiały, podręczniki oraz koszty sali lekcyjnej i wynagrodzenia prowadzącego
 

Rekrutację uczestników przeprowadzi realizator zadania w oparciu o regulamin. Kursy będą prowadzone na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Kraj pochodzenia będzie istotny w tworzeniu grup, w związku z większą lub mniejszą predyspozycją do nauki języka polskiego tj. obcokrajowcy ze wschodu będą stanowić odrębną grupę w stosunku do pozostałych grup obcokrajowców np. z zachodu Europy. Promocja projektu będzie przebiegała głównie poprzez narzędzia stosowane przez realizatora zadania orz inne popularne i dostępne tj. ulotki, media społecznościowe, itp.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie mieszka blisko 100 000 migrantów. Wielu z nich nie może sobie pozwolić na naukę języka ponieważ po przeprowadzce do Krakowa mają inne pilne wydatki. 

Znajomość języka polskiego pozwoli migrantom na łatwiejszą integrację z mieszkańcami Krakowa. 
Projekt wpisuje się w zadanie programu "Otwarty Kraków"

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rekrutacja uczestników Regulamin, przygotowanie ofert do różnych grup beneficjentów, nawiązanie współpracy z podmiotami współpracującymi z obcokrajowcami, itp. 1 200,00 PLN
Promocja zadania Druk ulotek, przygotowanie grafiki, plakatów, publikacja zapowiedzi itp. 500,00 PLN
Przeprowadzenie 20 kursów języka polskiego dla obcokrajowców Cena jednostkowa za kurs dla 12 osób to 10 800zł 216 000,00 PLN
217 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców - wyłonienie realizatora zadania Kursy powinny sie odbywać przez cały rok wg zapotrzebowania. I kwartał 2020
Przeprowadzenie promocji Promocja projektu będzie przebiegała głównie poprzez narzędzia stosowane przez realizatora zadania. I – IV kwartał 2020
Przeprowadzenie rekrutacji Regulamin, przygotowanie ofert do różnych grup beneficjentów, nawiązanie współpracy z podmiotami współpracującymi z obcokrajowcami, itp I – IV kwartał 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie przeprowadzania nauki języka polskiego dla obcokrajowców pokrywa się celami szczegółowymi przyjętej w dniu 14 września 2016 roku Uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków”. Z danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, ze blisko 40 tysięcy obcokrajowców posiada prawo pobytu na terenie Małopolski. Zakładamy na podstawie diagnozy do Programu „Otwarty Kraków”, że około 2/3 cudzoziemców przebywa w Krakowie. Bariera językowa jest największym wyzwaniem dla nowych mieszkańców miasta i jednocześnie, to brak znajomości języka stanowi największy problem integracji nowoprzybyłych Krakowian ze społeczeństwem przyjmującym. Dlatego projekt zorganizowania bezpłatnych lekcji języka polskiego w pełni realizuje idee Krakowa otwartego i przyjaznego dla cudzoziemców.
217 700,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×