Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 219:

Kosmiczne laboratorium

Projekt odrzucony: Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, projekty muszą być realizowane na gruntach pozostających we władaniu Miasta. W projekcie nieprecyzyjnie wskazano miejsce realizacji. Również zgodnie z Regulaminem w projekcie nie wolno wskazywać realizatora zadania. W przypadku wnioskowanego projektu, wskazano podmiot, który miałby je realizować.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wola Justowska/Olszanica/Zakamycze/Balice. Precyzyjna lokalizacja nie została ustalona. Minimalne wymagania to pomieszczenie dostosowane do przeprowadzania warsztatów dla max. 20 osób. Twórca projektu posiada dwa stoły laboratoryjne wraz ze specjalistycznym sprzętem. Dodatkowo potrzebne będą ławki i krzesła, dostęp do internetu, projektor, ekran ścienny. Opcjonalnie proponujemy okolice Parku Decjusza.

Dodatkowe lokalizacje: Możliwe jest przenoszenie laboratorium, jednak lepiej, gdyby miało ono stałą siedzibę i funkcjonowało na zasadzie Fablab-u, gdzie młodzież mogłaby przychodzić również w wolnym czasie i realizować własne projekty kosmiczne na potrzeby odbycia praktyk lub projektów konkursowych celem zwiększenia szans dostania się na kierunki technologii i badań kosmicznych w kraju i przede wszystkim za granicą (np. prestiżowe studia w Holandii w Tu Delft, albo staże w Centrum Badań i Technologii Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESTEC).

Opis projektu

Charakterystyka zadania
Projekt laboratorium kosmicznego to przede wszystkim praktyka, której tak bardzo brakuje w przypadku edukacji kosmicznej w Polsce.  Dzieje się tak głównie z powodu braku właściwych materiałów edukacyjnych, dostępu do specjalistycznego sprzętu, jak i braku doświadczonej kadry. Pomimo istniejących propozycji oferowanych przez ESERO  Polska (European Space Education Resource Office), uwzględniają one jedynie "kontekst kosmiczny" zapewniany przez warsztaty dla nauczycieli oraz konkursy astronautyczne dla drużyn uczniowskich. Na stronie internetowej esero.kopernik.org.pl można znaleźć materiały filmowe i scenariusze lekcji opracowywane we współpracy z ekspertami astronautyki i edukacji. 
 
Forma pracy
Spośród najbardziej naturalnych i ewolucyjnie utartych metod nauczania jest forma "uczeń - mistrz". Również ten projekt zakłada, aby spiritus movens całego projektu byli żywi pasjonaci kosmosu. Na bazie wskazówek mistrza uczniowie będą samodzielnie realizować poszczególne etapy warsztatów, czy projektów kosmicznych. To, co wyróżnia nas od wszystkich innych, to zderzenie młodych z realnymi problemami i wyzwaniami dzisiejszego i jutrzejszego kosmosu, w szczególności rozwoju technologii, które pomogą człowiekowi zamieszkać na Księżycu. Narzuca to multidyscyplinarną pracę z dziedzin ekologii, utylizacji ścieków, oczyszczania wody, powietrza (tak ważne dla naszego miasta), tworzenia biodegradowalnych materiałów, systemów podtrzymywania życia, izolacji radiacyjnych i termicznych, tworzenia nowych kompozytów, upraw hydroponicznych, oczujnikowania i integracji systemów, testowania nowych typów oświetlenia, symulacji mikrograwitacji, czy wykorzystania technologii VR do nauczania poprawnych reakcji organizmu na zaburzenia błędnika. Dzięki tak zróżnicowanej tematyce problemów kosmicznych, każdy z młodych osób szukających własnej ścieżki kariery znajdzie dla siebie coś intrygującego i motywującego do intensywniejszej nauki.
Zajęcia odbywały by się codziennie od godziny 17.00 do 20.00.
 
Materiały i metody
Jako właściciel unikalnego specjalistycznego sprzętu do eksperymentów kosmicznych (np. maszyny do symulacji mikrograwitacji, drukarka 3D, komora próżniowa, kapsuły stratosferyczne, mikroskop, bioreaktory, mikroharvester, łazik księżycowy, sumulanty regolitu marsjańskiego i księżycowego, radia, skafandry kosmiczne, energorower, akumulatory, dron, klinostaty, itd.), jest możliwość jego wykorzystania w formie wyposażenia laboratorium. Potrzebne będą dodatkowo stoły techniczne, krzesła oraz projektor do wyświetlania prezentacji. Pomieszczenie ma być dostosowane do jednoczesnej obecności max. 20 osób. z dostępem do toalety i łazienki. 
Praca w laboratorium będzie się odbywać bądź to w formie zorganizowanych warsztatów o długości 1-1,5 h, czy też w formie Fablab, gdzie młodzież będzie w dowolnym czasie mogła przyjść pracować nad własnym projektem. 
W ramach warsztatów odbędą się:
- symulacje misji kosmicznych księżycowych i marsjańskich (długość trwania 3h) - możliwość zamawiania takich warsztatów przez szkoły
- misje stratosferyczne (1-1,5h / tydzień, w sumie 20 godzin zakończonych prawdziwym lotem do stratosfery kapsuł z eksperymentami szkolących się. Młodzież pozna wszystkie tajniki, jak w praktyce wysłać balon 30km nad ziemię i nie stracić kapsuły badawczej)
- konstrukcja rakiet - wieloletnia praca w ramach Polskiego Towarzystwa Rakietowego pozwala nam przygotowywać miłośników "rocket science" do zawodów rakietowych w trakcie dorocznego Festiwalu Meteora. Ponadto oferujemy 2-dniowe szkolenie z konstrukcji rakiet, zakończone testami rakiety w praktyce, czyli conajmniej kilkukrotnym wystrzeleniu wykonanego własnoręcznie modelu na pułap około 300m na terenie Pustyni Błędowskiej.
- eksperymenty kosmiczne - multidisciplinarne eksperymenty z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego i doradztwa wyspecjalizowanej kadry, styl pracy ciągły kończący się ekspozycją na targach bądź nocy naukowców, lub zgłoszeniem projektu na konkursy Google Fair, Explory, itd...
- udział w międzynarodowych konkursach - w szczególności będziemy starać się wypromować najlepszych do reprezentacji na prestiżowych konkursach o tematyce kosmicznej począwszy od projektów architektonicznych, przez prawo kosmiczne, psychologię, sztukę, po nauki ścisłe.
- operowanie łazikiem księżycowym - dwudniowe szkolenie ma na celu ukazanie podstaw robotyki kosmicznej i wyzwań, jakie obecnie stoją przed światem robotów na Księżycu, Marsie i asteroidach. Jeśli chodzi o praktykę, uczestnicy nauczą się operowania łazikiem, wykonywania podstawowych i specjalistycznych zadań, górnictwa kosmicznego, wykonywania pomiarów za pomocą łazika i zdalnie z centrum kontroli misji na terenie Pustyni Błędowskiej i ucharakteryzowanej powierzchni bazaltowej.
- rekonstrukcja misji Apollo na Księżyc- dla osób, których interesuje historia oferujemy wcielenie się w pierwszych ludzi na Księżycu i w osoby z centrum kontroli misji z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów i sprzętu. 
- Wykłady otwarte - dla wszystkich zainteresowanych kosmosem oferujemy nie tylko prezentację naszych działań, ale również chcielibyśmy dzielić się naszą wiedzą z innymi. 
- wycieczki do ESTEC i EAC, muzeum astronautyki w Niemczech - dla wszystkich pragnących zobaczyć jak tworzony jest kosmos w Europie, jak wygląda centrum szkolenia astroanutów w Kolonii - organizujemy raz na rok (albo w zależności od zainteresowania), wycieczkę międzynarodową, gdzie osobiście oprowadzamy po niezwykłych miejscach związanych z kulturą kosmosu.
 
Kadra
Jako nieliczne osoby w Polsce, odbyliśmy staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej i zbudowaliśmy pierwszą w Polsce bazę do symulacji kosmicznych. Obecnie jesteśmy krakowską firmą Analog Astronaut Training Center (www.astronaut.center), która specjalizuje się w działaniach na rzecz rozwoju załogowych lotów w kosmos i turystyki kosmicznej. Wnioskodawczyni współtworzyła również spółkę Space Garden (www.space.garden). 
 
Plan rozwoju projektu
W pierwszej fazie wystarczy nam dowolne pomieszczenie o parametrach wspomnianych wyżej. W kolejnych etapach, gdyby projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem, chcielibyśmy się pokusić o konstrukcję całej bazy - habitatu do symulacji misji kosmicznych. Utworzona ona by była z 6 kontenerów zwieńczonych kopułą oraz z dodatkową kopułą stanowiącą badawczy teren eksperymentalny do pracy łazików i analogowych astronautów w skafandrach kosmicznych.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Laboratorium kosmiczne to propozycja już przetestowana w formie utworzonego w latach 2016 habitatu Lunares (www.lunares.space), którego inicjatorką i realizatorką była wnioskodawczyni. Ponieważ habitat w Pile cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, szczególnie zaś nauczycieli, młodzieży i dzieci z całej Polski północno-zachodniej, utworzenie takiego miejsca w Krakowie mogłoby przynieść ogromne korzyści dla zwiększenia szans uczniów małopolski na rozwój w tym intensywnie rozwijającym się i najbardziej prestiżowym kierunku gospodarki kraju i świata. Technologie kosmiczne to przyszłość, bez której już dziś nie jesteśmy w stanie funkcjonować (np.: nawigacja GPS, kupowanie przez internet, prognoza pogody, itd.).  

 
Podstawowym celem jest edukacja kosmosu W PRAKTYCE, z ukazaniem realnych problemów i z umożliwieniem kontaktu zainteresowanych osób z ekspertami. Cel ten ma doprowadzić do wzrostu świadomości i kultury astronautycznej w Krakowie. Jako rodzic 4 dzieci, brakuje mi w Krakowie miejsca na rozwój w stronę zaawansowanych praktyk kosmicznych, a sam kosmos traktowany jest jak zabawa i nieosiągalne marzenia aniżeli realna ścieżka kariery. 
 
Być może z tworzonych przez młodych projektów powstanie praktyczne rozwiązanie na smog w naszym mieście.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Wynajem sali 2. Wyposażenie i amortyzacja 3. Koszt zatrudnienia kadry 1. Max. 3000/mies. - 36 000 zł 2. Max. 1000/mies. + 20 000 - 32 000 zł 3. 15h/tydzień, 100zł/h - 47 tygodni: 70 500zł 138 500,00 PLN
138 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Wynajem sali 2. Wyposażenie transport i montaż 3. Ogłoszenie naboru na warsztaty 4. Zapisy grup 5. Realizacja warsztatów i projektów 6. Raportowanie w mediach i mediach społecznościowych 7. Ewaluacja i raport z wykonanych zadań 1-4 - druga połowa 2019 5-7 - 2020 09.2019
138 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×