Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 195:

Zielona enklawa dla każdej dzielnicy!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie w każdej z 18 dzielnic Krakowa "zielonej enklawy".

Zielone enklawy będą składać się z obiektów małej architektury (ławki, huśtawki, kosze) oraz zieleni (kwietne rabaty, krzewy, drzewa).

 

Lokalizację zielonych enklaw zostaną skonsultowane z autorem projektu. Możliwe miejsca realizacji to wszelkiego typu nieużytki w miejscach powszechnie dostępnych, które w ramach projektu zostaną zrewitalizowane.

 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zieleń pozytywny wpływa na mieszkańców terenów zurbanizowanych, czego dowodzą rozliczne badania naukowe. Zabudowa Krakowa staje się coraz bardziej zwarta. Projektując nowe inwestycje nie zawsze pamięta się o zapewnieniu odpowiedniej ilości terenów zielonych, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale i zdrowe. Należy więc zaproponować mieszkańcom możliwość wypoczynku w takich miejscach. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 150 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach budowy zielonych enklaw 1 430 000,00 PLN
1 580 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wybór lokalizacji zielonych enklaw. 2020
Realizacja prac w wybranych lokalizacjach. 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada powiększenie zasobów zieleni w każdej dzielnicy poprzez stworzenie na ich terenie skwerów z rabatami i małą architekturą. Znacząco wpłynie to na poprawę estetyki przedmiotowych terenów i jakości powietrza, a tym samym komfort życia okolicznych mieszkańców.
powrót