Projekt ogólnomiejski NR 193:

WIELKI KONCERT PLENEROWY POLSKICH GWIAZD

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada koncert 3 artystów znanych z ogólnopolskiego rynku muzycznego. Jako support zagrają młode zespoły bez kontraktu płytowego. W ramach wyłonienia zespołów zaleca się zorganizowanie przeglądu kapel, w którym nagrodą główną będzie występ podczas koncertu głównego. Zwycięski zespół wygra również 10 000 zł na realizację pierwszej płyty.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Chcemy stworzyć wydarzenie kulturalne, za pomocą którego można integrować społeczność na poziomie lokalnym; występ współczesnych gwiazd muzyki rozrywkowej będzie okazją do zapoznania się z nowymi sąsiadami w dynamicznie rozwijającym się aglomeracji jaką jest Kraków. Koncert odbywający się w malowniczej scenerii zalewu Bagry Wielkie przyciągnie ludzi również z okolicznych miast, dając możliwości promocji i rozwoju lokalnym przedsiębiorcom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Scena wraz z realizacją Scena wraz z realizacją 100 000,00 PLN
Zabezpieczenie Koncertu służby bezpieczeństwa, toalety, gastronomia 50 000,00 PLN
zakontraktowanie gwiazd angaż 3 artystów 100 000,00 PLN
organizacja przeglądu kapel organizacja przeglądu kapel 10 000,00 PLN
promocja koncertu radio, plakaty, reklama internetowa 20 000,00 PLN
Zaplecze garderoby, catering, ridery artystów itp. 20 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przegląd kapel Organizacja przeglądu wyłaniająca kapele na koncert główny kwiecień-czerwiec
Promocja Koncertu Przeprowadzenie kampanii reklamowej kwiecień-lipiec
Koncert Główny Koncert Główny lipiec
Zezwolenia pozyskanie wszelkich potrzebnych do organizacji wydarzenia zezwoleń styczeń
Montaż montaż infrastruktury wydarzenia lipiec (2-3 dni przed wydarzeniem)
Demontaż demontaż infrastruktury wydarzenia lipiec (1-2 dni po wydarzeniu)
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydarzenie kulturalne sprzyjające integracji lokalnej społeczności umożliwiające promocję młodym zespołom muzycznym.
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×