Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 58:

Park Kieszonkowy na Prądniku Białym

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Między terenem szkoły, a ul. Bursztynową

Opis projektu

Na wskazanym terenie powinien powstać ogród z małą architekturą i drobnymi urządzeniami do rekreacji typu piłkarzyki. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W miejscu wskazanym w projekcie, znajduje się dość szeroki i długi pas niezagospodarowanej zieleni. Miejsce to powinno być stanowić zieloną enklawę dającą wyciszenie dla osób które do niego przyjdą.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie projektu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 30 000,00 PLN
Realizacja projektu Realizacja zadania zgodnie z projektem 345 000,00 PLN
375 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2020
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych 2020-2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowania terenu i stworzenie na nim parku kieszonkowego wpłynie na poprawienie jakości okolicy. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsca, a mała architektura stworzy to miejsce przyjaznym dla społecznej lokalności. Park kieszonkowy może być atrakcyjną lokalizacją do integracji mieszkańców - Dzielnicy IV Prądnik Biały.
powrót