Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 200:

Aktywny Senior

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Gołkowice Górne

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie wszechstronnej oferty dla Seniorów. Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
Henryka Jordana możliwe będzie zapewnienie nieodpłatnie:
l wyjazdów do ośrodka Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych. Seniorzy będą mieli
opłacone noclegi, wycieczki, zajęcia z instruktorami i transport w ramach ośrodka należącego CM im. Henryka
Jordana,
l wycieczek w czasie wakacji (np. do Ojcowa, Krakowskiego ZOO, Klasztoru w Tyńcu i.in. wybranych podczas
badania potrzeb),
l bilety do kina PARADOX na dowolne seanse kinowe (wybrane przez seniorów lub wytypowane w ramach
badania potrzeb),
l pikników integracyjnych.
Szczegółowa oferta zajęć, wycieczek, seansów zostanie opracowania po badaniu potrzeb i będzie mogła ulec
zmianie w trakcie zbierania na bieżąco opinii uczestników i uczestniczek.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podróżowanie, uczenie się nowych rzeczy, nawiązywanie nowych relacji i ciągły rozwój oraz aktywność
dopasowana do potrzeb i możliwości człowieka służą każdemu, bez względu na wiek. Zadbajmy o potrzeby
Seniorów w tym zakresie. Wybór realizatora, jakim jest Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana, pozwoli przy
bardzo niskich kosztach, zapewnić nieodpłatną ofertę zajęć, wyjazdów, sensów i wycieczek na miarę potrzeb
uczestników. Projekt wyrównuje różnice między zamożniejszymi i mniej zasobnymi członkami naszej społeczności
w wieku senioralnym. Wrażliwość i otwartość na sygnały pozwoli dostosować ofertę do oczekiwań Seniorów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wyjazdy do Gołkowic Górnych 4 x po 100 uczestników = 50 000 zł(nocleg+wyżywienie 60 zł x 400=24 000, autokary 8 x2000 zł=16 000 zł, wycieczki 10 000 zł) 50 000,00 PLN
Wycieczki w czasie wakacji transport - ok. 13 000 zł; bilety wstępu/ atrakcje - ok. 15 000 zł; wyżywienie - ok. 7 000 zł; ubezpieczenie - ok. 1 000 zł 36 000,00 PLN
Bilety do kina PARADOX na dowolne seanse kinowe (wybrane przez seniorów lub wytypowane w ramach badania potrzeb) 8 x po 100 biletów x 10 zł = 8000 złotych 8 000,00 PLN
Koszty osobowe (dobór instruktorów oraz obsługi według badaniapotrzeb uczestników np. zainteresowań, stanu zdrowiaitp.) i promocja Promocja (projekt, druk i ekspozycja plakatów + projekt, druk i dystrybucja ulotek + materiały w internecie – ok. 6 000 zł), koszty obsługi (125 godziny x 32 zł = ok. 4000 zł) 10 000,00 PLN
Piknik dla seniorów 4x 100 uczestników Catering z obsługą ok. 30 zł/osoba x 400 osób = 12 000 zł; zakup materiałów do organizacji wydarzenia (dekoracje, naczynia, nagrody itp.) – 1 600 zł; DJ, ZAIKS – 2 400 zł 16 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badanie potrzeb i opracowanie szczegółowej oferty Przed rozpoczęciem zajęć i na bieżąco przez cały czas trwania projektu początek 2020
Akcja promocyjna Informacja przesłana do Centrów Aktywności Seniora, mediów lokalnych, publikacja na stronach internetowych, profilach Facebook lokalnych partnerów (np. Rady Dzielnicy, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek itp.) 2020
Realizacja zadania Udział Seniorów w nieodpłatnych wycieczkach, wyjazdach, seansach filmowych, zajęciach i piknikach 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów poprzez umożliwienie im wspólnego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, pikników i seansów filmowych. Wzbogacenie miejskiej oferty adresowanej do osób starszych poprzez włączenie Centrum Młodzieży im. H. Jordana w działania prosenioralne.
120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×