Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 207:

Magiczny Park Kozłówek 2.0

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Zielony parking na działkach 311/3, 311/7 .

Opis projektu

Zadanie będzie polegało m. in. na:
- korekcie przebiegu i wymianie nawierzchni ścieżek spacerowych,
- modernizacji placu zabaw,
- rekultywacji terenów zielonych: pielęgnacja istniejącej zieleni i nowe nasadzenia,
- wymianie nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż drogi prowadzącej do budynku poczty
- montażu szachów plenerowych dla dzieci i dorosłych,
- montażu urządzeń do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu,
- montaż urządzeń małej architektury: ławki, kosze, latarnie, pitnik
- montaż ławki ekologicznej zbierającej wodę deszczową oraz energię słoneczną (woda mogłaby posłużyć do podlewania okolicznej roślinności, a pozyskana energia do zasilenia pompy wodnej),
- montaż polowej szachownicy o wymiarach 5x5m,
- montaż kina letniego z ekranem o wymiarach 5x3m,
Jednak ostateczny sposób zagospodarowania tej przestrzeni oraz dobór wszelkiego rodzaju wyposażenia parku zostanie uzgodniony w drodze konsultacji z mieszkańcami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park od momentu powstania, czyli od około 50 lat nie był odnawiany. Stan chodników i ścieżek spacerowych pozostawia wiele do życzenia, a istniejące tereny zielone wymagają lepszego zagospodarowania i stosownej pielęgnacji. Powstanie dodatkowej infrastruktury w postaci szachów, urządzeń do ćwiczeń fizycznych, czy też montaż szachów znacznie podniesie atrakcyjność tego miejsca i spowoduje jego ożywienie i zainteresowanie nim wśród mieszkańców Krakowa. Montaż kina letniego może dodatkowo zachęcić szkoły oraz domy kultury do organizowania w Magicznym Parku Kozłówek różnego typu zajęć edukacyjnych lub eventów.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami (branża drogowa, oświetlenie, projekt zieleni, projekt projekt zagospodarowania terenu) 100 000,00 PLN
Realizacja Remont nawierzchni, wykonanie oświetlenia, dostawa i montaż elementów małej architektury, wykonanie szachów, wykonanie kina plenerowego, wykonanie fontanny (opcjonalnie), rewitalizacja zieleni. 1 900 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. I - III kwartał 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych IV kwartał 2020 - III kwartał 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni osiedla Na Kozłówce, niespełniające obecnie swoich celów funkcjonalnych. W obecnym stanie postrzegane jest jako teren zaniedbany. Odnowiony teren zieleni byłby atrakcyjny z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb wypoczynkowych Mieszkańców Krakowa, stanowiłby on również nowe centrum spotkań dla pobliskich społeczności. Teren ten zyskałby także nowe funkcje.
powrót