Projekt ogólnomiejski NR 206:

"Zielona szkoła" dla ekologicznych klas

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, filia nr II Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych.

Opis projektu

Sfinansowane zostanie zorganizowanie konkursu sprawdzającego wiedzę i propagującego postawy
proekologiczne. Szczegółowy zakres zagadnień i zadań w ramach konkursu opracuje gremium złożone ze
specjalistów z dziedziny edukacji ekologicznej oraz zajmujących się ochroną środowiska.
Do konkursu będą się zgłaszały całe szkoły. W każdej z nich wyłaniana będzie zwycięska klasa, która
wynagradzana będzie możliwością organizacji nieodpłatnej "Zielonej szkoły" w ośrodku Centrum Młodzieży im.
Henryka Jordana w Gołkowicach Górnych. Zapewnione będą noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz transport.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uczestnicy konkursu będą zachęceni do zgłębienia wiedzy na temat ochrony środowiska. Atrakcyjna nagroda,
praca zespołowa i element rywalizacji zmotywują ich do pracy, dzięki czemu łatwiej przyswoją wiedzę.
Dowiedzione jest, że nowe trendy i pomysły najchętniej przejmują dzieci i młodzież w warunkach zabawy,
współpracy i wzajemnego uczenia się. Ponadto zapewnienie wyjazdu całej klasie pozwoli wyrównać różnice
materialne między dziećmi. Sam wyjazd pozwoli im się zintegrować, skorzystać z kontaktu z naturą, czystego
powietrza, wycieczek i innych aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wyjazd do Gołkowic autokar 1200 dla jednej klasy x 30 nagród 36 000,00 PLN
Pobyt w ośrodku dla 30 klas pobyt od poniedziałku do piątku (4 noclegi z wyżywieniem) 65zł za osobę za dzień dla 30 klas (średnio 25 osób) 195 000,00 PLN
231 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
przeprowadzenie konkursu konkurs wiedzy lub na najlepszy projekt ekologiczny styczeń - kwiecień 2020
wyjazdy na zielone szkoły wyjazdy dla klas kwiecień - grudzień 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. ‘’Zielona szkoła’’ dla ekologicznych klas obejmuje przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży ze szkół w Krakowie w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie.
231 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×