Projekt ogólnomiejski NR 208:

Nowohucki Park w Nowej Hucie obok NCK-u!

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada powstanie Nowohuckiego Parku: 

- Rewitalizacja istniejącego drzewostanu. 
- Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz kwiatów. 
- Wytyczenie nowych/remont istniejących alejek.
- Umieszczenie ławek, latarni i koszy na śmieci.
- Utworzenie miejsca do grillowania
- Utworzenie slowfitness-parkour
- Powstanie parku rowerowego dla dzieciaków w miejscu dawniej istniejącego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nowa Huta się rozrasta i potrzebuje nowych uporządkowanych terenów w których mogą powstać parki. Obecnie teren ten jest nieuporządkowany, wiele drzew to samosiejki, które nawzajem zabierają sobie słońce. Należy stworzyć kompleksowy projekt, dzięki któremu przestrzeń będzie spójna i harmonijna tak, by każdy znalazł w niej miejsce dla siebie.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 1 900 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 100 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2020
Realizacja Wykonanie robót budowlanych 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Rewitalizacja terenu znacząco poprawi estetykę przedmiotowego miejsca i wpłynie na poprawę jakości osób przebywających w tej okolicy. Nowe nasadzenia będą elementem uatrakcyjnienie miejsca. Stworzeniu dodatkowych alejek poprawią komunikacje mieszkańców którzy będą mogli w komfortowy sposób spacerować po przedmiotowym terenie.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×