Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 221:

Zwiększenie częstotliwosci kursów autobusów przez Przewóz

Projekt odrzucony: Brak zapewnienia ciągłości finansowania wnioskowanych zmian w kolejnych latach. Koszty wzmocnienia czestotliwości kursowania linii 158 do 20 minut jedynie w dni powszednie spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania linii o ok. 990 tys. zł netto rocznie (przy założeniu jednostkowej stawki za wozokilometr jak w 2019 r.), ponadto dodatkowe koszty generowane byłyby również przez wnioskowane skierowanie przez Przewóz linii autobusowej 123 lub 163 w godzinach szczytów komunikacyjnych ze względu na znaczne wydłużenie trasy. Do tego należy mieć na uwadze, że skierowanie linii 123 lub 163 przez ww. obszar znaczaco wydłużyłoby czas przejazdu w relacji Mały Płaszów/Bieżanów - Nowa huta, co nie byłoby korzystne z punktu widzenia dużej liczby pasażerów. Dodatkowo wyniki pomiarów napełnienia na lini 158 nie wskazują na konieczność wzmacniania częstotliwości kursowania linii oraz kierowania przez przewóz nowych linii. Informujemy, że roczne koszty realizacji zadania w kolejnych latach przewyższałoby koszty załozone na realizację zadania o ok. 100% lub ponad 100% (zew względu na zmianę jednostkowej stawki za wozokilometr) . za zgodnie z § 16. ust 1 regulaminu Budżetu Obywatelskiego " w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą byc realizowane projekty (...) które, w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartosci projektu". W zwiazku z powyższym w opinii tutejszego Zarządu wniosek BO.OM.221/19 nie może zostać zrealizowany.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przystanek Przewóz

Opis projektu

Zwiększenie ilości kursów autobusu linii nr 158 na 3 x na godzinę. Dodatkowo możliwość poprowadzenia linii nr 123 lub 163 przez Przewóz w godzinach porannych i popołudniowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy Przewozu i okolicy odczuwają trudności, w związku z rzadkimi kursami linii nr 158. Wydostanie się z tej części Krakowa i podróż, w kierunku Centrum lub Nowej Huty, zabiera dużo czasu. Związane jest to z długim oczekiwaniem na kolejny kurs. Puszczenie linii 163 lub 123, w godzinach porannych i popołudniowych, przez Przewóz ułatwiłoby mieszkańcom podróż do Nowej Huty. Wiele osób z tej okolicy podróżuje do Nowej Huty,  w związku z pracą i nauką.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów Linia 158 oraz linia 123 lub 163 w godzinach rannych i popołudniowych 700 000,00 PLN
700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne spotkania z mieszkańcami i rozmowa I kwartał 2020
Realizacja zadania zwiększenie lub dodatkowa linia w godzinach porannych i popołudniowych przez Przewóz II-III 2020
700 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×