Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 217:

Kładka pieszo-rowerowa nad Drwinką

Projekt odrzucony: Zadanie nr BO.OM.217/19 Nazwa: Kładka pieszo – rowerowa nad Drwinką OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie opinii negatywnej: Podczas weryfikacji propozycji zadania w oparciu o uchwałę Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stwierdzono, że działka nr 297/4 obr. 50 oraz 313/15 obr. 61 jedn. ewid. Podgórze, wskazane we wniosku jako lokalizacja planowanej kładki, są własnością Gminy Kraków. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że działka nr 16/2 obr. 61 jedn. ewid. Podgórze, nad którą miałaby przebiegać przedmiotowa kładka należy do osób fizycznych. W związku z powyższym wniosek otrzymuje ocenę negatywną, gdyż zgodnie z §16. 1. 7) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Tereny zielone Parku Rzecznego Drwinka

Opis projektu

Kładka połączy 2 działki gminne nr 297/4 i 313/15 obręb 61 i będzie pomostem nad dolinką strumyka wyrównując zarazem poziomy obu brzegów. Kładka z barierkami i bezpiecznym wyjazdem na ulicę osiedla "Na Kozłówce"

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tereny ul. Bochenka gęsto zaludnione i zabudowanę wysokimi blokami bez wystarczającej ilości miejsc parkingowych spowodował że wynajmujący lokatorzy i mieszkańcy bardzo często jako środek transportu używają rowerów. Dojazd do ścieżki rowerowej wymaga długiego objazdu, jak również dojście do budowanego basenu "Na Kozłówce" czy tramwaju byłby przez taką kładkę ułatwiony.

Trasa przez park zachęcałaby też przejeżdzających rowerzystów do zjechania na ścieżkę wzdłuż Drwinki, która zapewne kiedyś powstanie w postaci utwardzonej alejki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt kładki 25 000,00 PLN
budowa kładki 600 000,00 PLN
budowa zjazdu i wyjazdu na osiedle "Na Kozłówce" 150 000,00 PLN
775 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt marzec 2020
wykonanie prac ziemnych - wyrównanie terenu pod zjazdy/wyjazdy kwiecien 2020
budowa kładki maj-sierpień 2020

Galeria

775 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×